• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Górnictwo / Technologie górnicze

Nowoczesne metody uszczelniania i wzmacniania górotworu.

Kierownik: dr inż. Tadeusz Rembielak
Jednostka wiodąca: Katedra Górnictwa Podziemnego
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Główni wykonawcy:
dr inż. Tadeusz Rembielak, dr inż. Jacek Sepiał
Cele ogólne badań:
Zwiększanie bezpieczeństwa pracy w kopalniach podziemnych na drodze iniekcyjnego uszczelniania i wzmacniania górotworu w otoczeniu wyrobisk korytarzowych i eksploatacyjnych
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Cele badawcze tematu realizowane są w ostatnim czasie w ramach pracy statutowej AGH nr 11.11.100.126 pt.: Zwiększanie bezpieczeństwa pracy w kopalniach podziemnych na drodze iniekcyjnego uszczelniania i wzmacniania górotworu.
Temat w roku 2008 był realizowany pod nr 11.11.100.281
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Zwiększenia bezpieczeństwa podczas przebudów skrzyżowań wyrobisk korytarzowych na drodze iniekcyjnego wzmacniania górotworu w otoczeniu tych wyrobisk w KWK „Piast”.
2. Bezpiecznego zazbrojenia ściany i przeprowadzenia jej rozruchu z wykorzystaniem iniekcji wyprzedzającej w KWK „Piast”.
3. Wyeliminowania ucieczek wody z wyrobiska korytarzowego do otoczenia na drodze iniekcyjnego uszczelniania górotworu w KWK „Piast”.
4. Zabezpieczenia przekopu na odcinku przewidywanych wpływów projektowanej w sąsiedztwie eksploatacji systemem ścianowym na zawał w Z.G. „Piekary”.
5. Sposób utrzymania przekopu odstawczego podbieranego eksploatacją zawałową oraz technologii wzmocnienia wyrobisk chodnikowych objętych wpływami robót eksploatacyjnych w kopalni węgla „Cigel” w Słowacji.
6. Ustalenia sposobów utrzymania zbiornika Z-3 podlegającego wpływom podwyższonych ciśnień górotworu w KWK „Piast”.
7. Opracowanie warunków poprawnego stosowania obudowy wraz z oceną stateczności przekopu wschodniego z objazdem wozów Granby W-1 w KWK „Piast”.
W roku 2008:
- w KWK „Piast” na poz. 500 m nad iniekcyjnym wzmacnianiem górotworu w otoczeniu podszybia szybu III ze skorodowaną obudową z wykorzystaniem iniekcji wyprzedzającej w celu zwiększenie bezpieczeństwa podczas przebudowy podszybia,
-w KWK „Piast” nad iniekcyjnym uszczelnianiem i wzmacnianiem pokładu 209 dla zabezpieczenia przeciwpożarowego po zakończeniu eksploatacji ściany 725,
-w KWK „Piast” nad zwiększeniem bezpieczeństwa podczas rozruchu ściany 362 w KWK „Piast” na drodze iniekcyjnego wzmacniania pokł. 209 przed jej czołem,
-w KWK „Piast” na poz. 500 m nad iniekcyjnym wzmacnianiem górotworu w otoczeniu rozwidlenia przebudowywanego przekopu wschodniego 912 punkt odległościowy 920 m,
-w KWK „Kazimierz-Juliusz” nad sposobami ograniczenia rozwoju i powstawania ognisk pożarów endogenicznych w pokładzie 510,
-w KWK „Halemba-Wirek” nad iniekcyjnym uszczelnianiem i wzmacnianiem górotworu przed czołem ściany 18/B/II w pokładzie 502 blok B w celu zwiększenia jej postępu oraz zmniejszenia zagrożenia zaistnienia niebezpiecznych zdarzeń z udziałem ludzi,
-w KWK „Piast” nad opracowaniem niezbędnych zabiegów geotechnicznych poprzedzających przebudowę skrzyżowania głównych wyrobisk udostępniających na poziomie 650 m w kopalni PIAST z zastosowaniem obudowy „Polytrac” dla zapewnienia bezpieczeństwa wykonywanych robót górniczych
Najważniejsze publikacje:
1. Rembielak T., Mielniczuk L., Rosikowski J., Rusinek J., Wala F.: Iniekcyjne wzmacnianie górotworu w otoczeniu przebudowywanego przekopu jako sposób zapobiegania obwałom skał i skutkom tych obwałów. Zbornik Prednasášok z medzinárodnej konferencie „Bánictvo, geológia a životné prostredie na Slovensk u a v Európskej Únie”. Slovenská Banícka Společnosţ. Demänovska Dolina - Slovak Republic, 12-13 Október 2006.
2. Rembielak T., Mielniczuk L., Rosikowski J., Rusinek J., Zamarlik B.: Iniekcyjne wzmacnianie pokładu przed czołem uruchamianej ściany w celu bezpiecznego jej zazbrojenia i przeprowadzenia rozruchu. Zbornik Prednasášok z medzinárodnej konferencie „Bánictvo, geológia a životné prostredie na Slovensk u a v Európskej Únie”. Slovenská Banícka Společnosţ. Demänovska Dolina - Slovak Republic, 12-13 Október 2006.
3. Rembielak T., Mielniczuk L., Rusinek J., Krella J., Zamarlik B.:: Iniekcyjne uszczelnianie górotworu w otoczeniu układu czasowej retencji wody słodkiej w KWK „Piast”. XII Międzynarodowe Sympozjum GEOTECHNIKA-GEOTECHNICS 2006. Zeszyty specjalne Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Gliwice – Ustroń 17-20 października 2006 r.
4. Rusinek J., Krella J., Sepiał J.: Sposób utrzymania przekopu kołowego na poziomie 500 m w kopalni węgla „Piast”. Zbornik Prednasášok z medzinárodnej konferencie „Bánictvo, geológia a životné prostredie na Slovensk u a v Európskej Únie”. Slovenská Banícka Společnosţ. Demänovska Dolina - Slovak Republic, 12-13 Október 2006.
5. Rembielak T., Krella J., Rosikowski J., Wala F.: Zwiększenie bezpieczeństwa podczas przebudów skrzyżowań wyrobisk korytarzowych. Polski Kongres Górniczy, Międzynarodowa Konferencja Budownictwo Podziemne 2007. Kwartalnik AGH Górnictwo i Geoinżynieria. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, rok 31, z. 3. Kraków 2007.
6. Rembielak T., Krella J., Kudela J., Rosikowski J., Zamarlik B.: Zwiększenie bezpieczeństwa podczas zbrojenia i rozruchu ściany na drodze iniekcyjnego wzmacniania pokładu przed jej czołem. Zbornik Prednasášok z medzinárodnej konferencie „Bánictvo, geológia a životné prostredie na Slovensk u a v Európskej Únie”. Slovenská Banícka Společnosţ. Demänovska Dolina - Slovak Republic, 11-12 Október 2007.
7. Rembielak T., Krella J., Rosikowski J., Wala F.: Zwiększenie bezpieczeństwa podczas przebudów wyrobisk korytarzowych ze skorodowaną obudową z wykorzystaniem iniekcji wyprzedzającej. (Increasing safety during rebuilding of dog headings with corroded lining with applying preceding injection). Zbornik Prednasášok z medzinárodnej konferencie „Bánictvo, geológia a životné prostredie na Slovensk u a v Európskej Únie”. Slovenská Banícka Společnosţ. Demänovska Dolina - Slovak Republic, 11-12 Október 2007.
8. Rembielak T., Krella J., Rosikowski J., Wala F.: Zwiększenie bezpieczeństwa podczas przebudów skrzyżowań wyrobisk korytarzowych na drodze iniekcyjnego wzmacniania górotworu. Międzynarodowa Konferencja VIII Szkoła Geomechaniki 2007. Zeszyty specjalne Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Gliwice – Ustroń 16-19 października 2007.
9. Sepiał J., Łaskawiec L., Mielcarek Z.: Utrzymanie przekopu odstawczego podbieranego eksploatacją zawałową w Z.G. Piekary. Zbornik Prednasášok z medzinárodnej konferencie „Bánictvo, geológia a životné prostredie na Slovensk u a v Európskej Únie”. Slovenská Banícka Společnosţ. Demänovska Dolina - Slovak Republic, 12-13 Október 2006.
10. Sepiał J., Rembielak T., Hrabovský J.: Technologia wzmocnienia wyrobisk chodnikowych objętych wpływami robót eksploatacyjnych na przykładzie kopalni węgla Cigel. Zbornik Prednasášok z medzinárodnej konferencie „Bánictvo, geológia a životné prostredie na Slovensk u a v Európskej Únie”. Slovenská Banícka Společnosţ. Demänovska Dolina - Slovak Republic, 12-13 Október 2006.
11. Sepiał J., Wiewiórka D., Kudela J., Krella J.: Stateczność zbiornika Z-3, podlegającego wpływom podwyższonych ciśnień górotworu i ustalenie sposobów jego utrzymania w KWK „Piast”. Zbornik Prednasášok z medzinárodnej konferencie „Bánictvo, geológia a životné prostredie na Slovensk u a v Európskej Únie”. Slovenská Banícka Společnosţ. Demänovska Dolina - Slovak Republic, 11-12 Október 2007.
12. Sepiał J., Wiewiórka D., Kudela J., Krella J.: Opracowanie warunków poprawnego stosowania obudowy wraz z oceną stateczności przekopu wschodniego z objazdem wozów Granby W-1. Zbornik Prednasášok z medzinárodnej konferencie „Bánictvo, geológia a životné prostredie na Slovensk u a v Európskej Únie”. Slovenská Banícka Společnosţ. Demänovska Dolina - Slovak Republic, 11-12 Október 2007.
13.Rembielak T., Furtak L., Krella J., Kudela J., Rosikowski J., Wala F.: Zwiększenie bezpieczeństwa podczas przebudowy podszybia szybu III na poz. 500 m w KWK „Piast” ze skorodowaną obudową z wykorzystaniem iniekcji wyprzedzającej. Zbornik Prednasášok z medzinárodnej konferencie „Bánictvo, geológia a životné prostredie na Slovensk u a v Európskej Únie”. Slovenská Banícka Společnosţ. Kongresowé centrum ACADEMIA, Stará Lesná - Slovak Republic, 09-10 Október 2008 (219-227)
14.Rembielak T., Dulęba B., Grzechnik K., Krella J., Kudela J.: Wzmacnianie i uszczelnianie górotworu dla zabezpieczenia przeciwpożarowego po zakończeniu eksploatacji ściany 725 w pokł. 209 w KWK „Piast”. Zbornik Prednasášok z medzinárodnej konferencie „Bánictvo, geológia a životné prostredie na Slovensk u a v Európskej Únie”. Slovenská Banícka Společnosţ. Kongresowé centrum ACADEMIA, Stará Lesná - Slovak Republic, 09-10 Október 2008 (228-236)
15.Rembielak T., Krella J., Kudela J., Zamarlik B., Rosikowski J.: Zwiększenie bezpieczeństwa podczas rozruchu ściany 362 w KWK „Piast” na drodze iniekcyjnego wzmacniania pokł. 209 przed jej czołem. Zbornik Prednasášok z medzinárodnej konferencie „Bánictvo, geológia a životné prostredie na Slovensk u a v Európskej Únie”. Slovenská Banícka Společnosţ. Kongresowé centrum ACADEMIA, Stará Lesná - Slovak Republic, 09-10 Október 2008 (237-244)
16.Rembielak T., Krella J., Rosikowski J., Wala F.: Iniekcyjne wzmacnianie górotworu w otoczeniu rozwidlenia przebudowywanego przekopu w KWK „Piast”. (Injectory firming of rock mass in the surrounding of robuilt fork of cross-cut in KWK ‘Piast’). XIII Międzynarodowe Sympozjum GEOTECHNIKA-GEOTECHNICS 2008. Część I: Polska. Materiały Naukowe. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Gliwice – Ustroń 14-17 października 2008 r. (s.367-374)
17.Rembielak T., Matuszczyk J., Trzciński L.: Sposoby ograniczenia rozwoju i powstawania ognisk pożarów endogenicznych w pokładzie 510 w KWK „Kazimierz-Juliusz”. XIII Międzynarodowe Sympozjum GEOTECHNIKA-GEOTECHNICS 2008. Część I: Polska. Materiały Naukowe. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Gliwice – Ustroń 14-17 października 2008 r. (s.375-381)
18.Rembielak T., Mielcarek Z., Smuga D., Sławski A.: Iniekcyjne uszczelnianie i wzmacnianie górotworu przed czołem ściany w celu zwiększenia jej postępu oraz zmniejszenia zagrożenia zaistnienia niebezpiecznych zdarzeń z udziałem ludzi. XIII Międzynarodowe Sympozjum GEOTECHNIKA-GEOTECHNICS 2008. Część I: Polska. Materiały Naukowe. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Gliwice – Ustroń 14-17 października 2008 r. (s.383-393)
19.Sepiał J., Wiewiórka D., Krella J., Kudela J.: Przebudowa skrzyżowania głównych wyrobisk udostępniających na poziomie 650 m w kopalni PIAST z zastosowaniem obudowy „Polytrac”. Zbornik Prednasášok z medzinárodnej konferencie „Bánictvo, geológia a životné prostredie na Slovensk u a v Európskej Únie”. Slovenská Banícka Společnosţ. Kongresowé centrum ACADEMIA, Stará Lesná - Slovak Republic, 09-10 Október 2008 (207-218)
Dodatkowe informacje:
Współpraca krajowa: - Dyrektor Mgr inż. Jacek Dereszowski, Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych HYDROKOP Spółka z o.o., 32-500 Chrzanów, ul. Oświęcimska 73,- Kopalnie Węgla Kamiennego,Współpraca zagraniczna: Ing. Ján Hrabovský CSc. - prezident Slovenskej baníckej spoločnosti,, Slovenská banícka spoločnosť, 9. mája č. 2, 975 90 Banská Bystrica, Slovak Republic.
Dane osoby kontaktowej:
dr inż. Tadeusz Rembielak, Katedra Górnictwa Podziemnego

data aktualizacji: 2009-03-02

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza