• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Górnictwo / Gospodarka surowcami energetycznymi

Rekonstrukcja i modernizacja kopalń istniejących oraz restrukturyzacja przemysłu wydobywczego.

Kierownik: prof. dr hab. inż. Roman Magda
Jednostka wiodąca: Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Główni wykonawcy:
prof. dr hab. inż. Roman Magda, prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański, dr inż. Tadeusz Woźny, dr inż. Stanisław Głodzik, dr inż. Bogusław Kowalczyk, dr inż. Edyta Brzychczy, dr inż. Patrycja Bąk.
Cele ogólne badań:
Zastosowanie metod ekonometrycznych w procesie restrukturyzacji technicznej i technologicznej w kopalniach węgla kamiennego oraz uwzględnienie aspektów rynkowych w zarządzaniu produkcją górniczą i projektowaniu elementów kopalń. Określenie przemian restrukturyzacyjnych w górnictwie węgla kamiennego.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Cele badawcze tematu realizowane były w ramach pracy statutowej AGH nr 11.11.100.856 pt. „Opracowanie kierunków restrukturyzacji techniczno-technologicznej i organizacyjnej kopalń węgla kamiennego w aspekcie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej”.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Analiza ekonomicznych aspektów zmian natężenia robót korytarzowych i koncentracji wydobycia w polskich spółkach węglowych. Określenie wpływu uwarunkowań rynkowych na model kopalni węgla kamiennego.
Najważniejsze publikacje:
1. Kierunki rozwoju teorii projektowania kopalń w nawiązaniu do przemian restrukturyzacyjnych w górnictwie węgla kamiennego - [Directions of development of mine planning theory with reference to restructuring changes in the hard coal mining industry] / Roman MAGDA // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2005 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Krynica 14–16 września 2005 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. - Kraków : AGH WGiG, 2005. - Na s. tyt. dodatkowo: Publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. - S. 419–429. - Bibliogr. s. 428–429, Streszcz., Abstr.
2. Ekonomiczne aspekty zmian natężenia robót korytarzowych i koncentracji wydobycia w polskich spółkach węglowych - Economic aspects of the changes of workings intensity and concentration of the output in Polish coal companies / Stanisław GŁODZIK, Tadeusz WOŹNY // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. - 2005 t. 21 z. 1 s. 57–72. - Bibliogr. s. 71–72, Streszcz., Abstr.
3. Wpływ uwarunkowań rynkowych na model kopalni węgla kamiennego - Influence of market conditions on hard coal mine model layout / Roman MAGDA, Tadeusz FRANIK, Tadeusz WOŹNY // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1698. Górnictwo. - 2005 z. 270 s. 451–461. - Bibliogr. s. 461, Streszcz., Summ.. - Konferencja naukowa ,,Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005” : nowoczesne struktury w górnictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych ; bezpieczeństwo a rozwój górnictwa ; ochrona środowiska naturalnego i marketing / PŚ. - Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2005
Dane osoby kontaktowej:
prof. dr hab. inż. Roman Magda, tel: (12) 617-21-56, email: magda@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-12-11

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza