• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Fizyka
Technologie informacyjne / Elektronika

Rozwój systemów detekcyjnych opartych na detektorach półprzewodnikowych i gazowych oraz technice specjalizowanych układów scalonych.

Kierownik: Władysław Dąbrowski
Jednostka wiodąca: Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Główni wykonawcy:
T. Fiutowski, M. Idzik, K. Jeleń, S. Koperny, T. Kowalski, B. Mindur, K. Świentek, P. Wiącek
Cele ogólne badań:
1. Rozwój krzemowych detektorów pozycyjnych i specjalizowanych układów scalonych do detekcji promieniowania X w zastosowaniach w dyfraktometrii i obrazowaniu medycznym.
2. Rozwój specjalizowanych układów scalonych do odczytu dwuwymiarowych pozycyjnych detektorów promieniowania X i neutronów.
3. Rozwój detektorów gazowych dla eksperymentów fizyki wysokich energii i zastosowań przemysłowych.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1. Działalność statutowa WFiIS (zadanie: Rozwój detektorów promieniowania i specjalizowanej aparatury elektronicznej do badań fizycznych).
2. Badania własne: K. Świentek (2003-2004, doktorat).
3. Badania własne: P. Wiącek (2004-2005, doktorat).
4. Badania własne: T. Fiutowski (2005-2006, doktorat).
5. Grant KBN nr 2 P03B 090 15 „Opracowanie krzemowego detektora pozycjoczułego promieniowania X do zastosowań w dyfraktometrii strukturalnej” 1998-2000, (kierownik – W. Dąbrowski).
6. Grant KBN nr 3 T11B 014 27 „Scalone wielokanałowe niskoszumne wzmacniacze ładunkowe z odczytem cyfrowym w technologii submikronowej dla potrzeb obrazowania z wykorzystaniem niskoenergetycznego promieniowania X”, 2004-2006 (kierownik – P. Gryboś).
7. Projekt „Development of a one dimensional detector for X-ray diffraction (ODD-XRD) based on silicon strip detector technology“ wykonany w ramach umowy z BRUKER AXS GmbH ADVANCED X-RAY SOLLUTIONS Karlsruhe, Umowa AGH 13.13.220.411, 2003 2005, (kierownik – W. Dąbrowski).
8. Grant UE w ramach FP6 „Integrated Initiative for Neutron Scattering and Muon Spectroscopy“. akronim: NMI3 kontrakt HII3-CT-2003-505925, 2004-2008, (kierownik – W. Dąbrowski).
9. Dotacja KBN nr 112/E-356/SPB/6.PR UE/DIE 459/2004-2007, „Inicjatywa zintegrowanej infrastruktury dla rozpraszania neutronów i spektroskopii mionowej“, 2004-2007, (kierownik – W. Dąbrowski).
10. Projekt „Development of building blocks for the DETNI ASIC specific for readout of the MSGC detector“ wykonany w ramach umowy z Hahn-Meitner-Institut Berlin GmbH, Umowa AGH 13.13.220.565, 2006, (kierownik – W. Dąbrowski).
11. Projekt „Development of a one dimensional detector for X-ray diffraction with superior energy resolution based on silicon strip detector technology“ realizowany w ramach umowy BRUKER AXS GmbH, Karlsruhe, Umowa AGH 13.13.220.411, 2007 2009, (kierownik – W. Dąbrowski).
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Opracowanie jednowymiarowego detektora promieniowania X do zastosowań dyfraktometrycznych opartego na technologii krzemowych detektorów paskowych.
2. Opracowanie rodziny specjalizowanych niskoszumowych układów scalonych do odczytu krzemowych detektorów paskowych promieniowania X.
3. Opracowanie specjalizowanych układów scalonych do odczytu krzemowych detektorów paskowych w zastosowaniu do obrazowania medycznego z wykorzystaniem promieniowania X o dwóch energiach.
4. Opracowanie metody odczytu i specjalizowanych układów scalonych dla dwustronnych detektorów paskowych do rejestracji neutronów i promieniowania X przy dużych strumieniach.
5. Testy i analiza pracy detektorów gazowych przy ciśnieniach gazu roboczego powyżej ciśnienia atmosferycznego.
Patenty, know how, wdrożenia:
Opracowany detektor do dyfrakcji promieniowania X został wdrożony do produkcji w firmie BRUKER AXS GmbH i jest produkowany pod nazwą LynxEye.
Najważniejsze publikacje:
Najważniejsze publikacje:
1. W. Dąbrowski, W. Białas, P. Gryboś, M. Idzik, J. Kudłaty; A readout system for position sensitive measurements of X-ray using silicon strip detectors. Nuclear Instruments and Methods A, vol. A442, (2000), 346.
2. P. Gryboś, W. Dąbrowski; Development of a fully integrated readout system for high count rate position-sensitive measurements of X-rays using silicon strip detectors. IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 48, no.3, (2001), 466-472.
3. D. Bollini, (W. Dabrowski, P. Grybos, M. Idzik, K. Swientek, P. Wiacek), et al.; Energy resolution of a silicon detector with the RX64 ASIC designed for X-ray imaging. Nuclear Instruments and Methods A, Vol. A515 (2003), 458-466.
4. G. Baldazzi, (W. Dabrowski, P. Grybos, M. Idzik, K. Swientek, P. Wiacek), et al.; A silicon strip detector coupled to the RX64 ASIC for X-ray diagnostic imaging. Nuclear Instruments and Methods A, Vol. A514 (2003), 206-214.
5. W. Dabrowski, P. Grybos, P. Hottowy, K. Swientek, P. Wiacek; Integrated readout of silicon strip detectors for position sensitive measurement of X-rays. Nuclear Instruments and Methods A, vol. A512, (2003), 213-219.
6. G. Baldazzi, (W. Dabrowski, P. Grybos, M. Idzik, K. Swientek, P. Wiacek), et al.; X-ray imaging with a silicon microstrip detector coupled to the RX64 ASIC. Nuclear Instruments and Methods A, Vol. 509, (2003), 315-320.
7. T.Z. Kowalski, B. Mindur; Manifestation of aging effects in gas proportional counters. Nuclear Instruments and Methods A (2003), Vol. 515, 180.
8. W. Dąbrowski, P. Gryboś; Position sensitive semiconductor strip detectors. John Wiley & Sons in X-ray Spectrometry: Recent Technological Advances edited by K. Tsuji, J. Injuk, R. Van Grieken, 2004, 247-275.
9. M. Deptuch, T.Z. Kowalski, B. Mindur; Performance of Xe-filled counters under high gas gain. Nuclear Instruments and Methods A (2004) Vol. 518, 579.
10. C. Avila, (P. Grybos, M. Idzik, K. Swientek, P. Wiacek), et al.; Contrast cancellation technique applied to digital x-ray imaging using silicon strip detectors. Medical Physics (2005), Vol. 32, 3755-3766
11. P. Grybos, A.E.Cabal Rodriguez, M. Idzik, J.L. Gaitan, F. Prino, L. Ramello, K. Swientek, P. Wiacek; RX64DTH - A fully integrated 64-channel ASIC for a digital X ray imaging system with energy window selection. IEEE Transactions on Nuclear Science (2005), NS-52, No. 4, 839-846
12. L. Tarkowski, L. Bonarski, W. Dabrowski; Application of the Si-strip detector in X-ray crystallographic texture measurements. Nuclear Instruments and Methods A (2005), Vol. 551, 178-182
13. P. Wiacek, W. Dabrowski; Comprehensive simulation of the response of a silicon strip detector for position-sensitive measurements of X-rays. Nuclear Instruments and Methods A (2005), Vol. 551, 66-72.
14. M. Deptuch, T.Z. Kowalski, B. Mindur; Change in detectors properties caused by electronegative impurities, Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) (2006), Vol. 150, 398.
15. M. Deptuch, T.Z. Kowalski, B. Mindur; Selected problems in aging effects with gas proportional counters. Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) (2006) Vol. 150, 394.
16. A.S. Brogna, S. Buzzetti, W. Dabrowski, T. Fiutowski, B. Gebauer, M. Klein, C.J. Schmidt, H.K. Soltveit, R. Szczygiel, U.Trunk; N-XYTER, a CMOS read-out ASIC for high resolution time and amplitude measurements on high rate multi-channel counting mode neutron detectors. Nuclear Instruments and Methods A (2006), Vol. 568, 301-308.
17. Fiutowski, W. Dabrowski; Noise characterisation of MOS transistors in a 0.35 μm CMOS technology of geometries dedicated to front-end circuits for strip detectors.
Journal of Instrumentation, (2006), Vol. 1, P11001
18. M. Deptuch, T.Z. Kowalski; Gas multiplication process in mixtures based on Ar, CO2, CF4. Nuclear Instruments and Methods A (2007), Vol. 572, 184.
19. M. Deptuch, T.Z. Kowalski; Performance of Ar/CO2 filled proportional counters under high gas gain at high working gas pressure. Nuclear Instruments and Methods A (2007), Vol. 572, 181.
20. P. Wiącek, W. Dąbrowski; Energy and spatial response of silicon strip detectors to X rays. Nucl. Instr. and Meth. A(2007), Vol. 580, 1355-1362.

Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
prof. dr hab. inż. W. Dąbrowski, tel. 617 29 59
e-mail: W.Dabrowski@ftj.agh.edu.pl
dr inż. T. Kowalski, tel 617 33 75
e-mail: Kowalski@novell.ftj.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-02-25

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza