• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Energia i jej zasoby / Odnawialne źródła energii

Problemy zagospodarowania złóż surowców mineralnych i niekonwencjonalnych źródeł energii w świetle rozwoju zrównoważonego i efektywności eksploatacji.

Kierownik: prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński
Jednostka wiodąca: Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Główni wykonawcy:
prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński, dr inż. Robert Ranosz
Cele ogólne badań:
Określenie znaczenia energetyki wiatrowej w sektorze energetyki odnawialnej. Określenie ekologicznych efektów wykorzystania biomasy w ciepłownictwie. Ustalenie stanu rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i w Unii Europejskiej.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Cele badawcze tematu realizowane były w ramach:
- pracy nr: 30.30.100.235 pt. „Ekspertyza warunków wiatrowych i wydajności energetycznej farmy wiatrowej Rozdziele”;
- pracy nr: 18.25.100.74 pt. „Ocena ekonomicznej efektywności częściowej substytucji węgla kamiennego biomasą w aspekcie spełnienia ustawowych wymagań produkcji energii ze źródeł odnawialnych do 2010 roku i ochrony środowiska przyrodniczego”.
· pracy statutowej AGH nr 11.11.100.580 pt. „Ocena krajowych zasobów energii odnawialnej i ich efektywnego wykorzystania w aspekcie ochrony środowiska”.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Wykorzystania biomasy drewna w ciepłownictwie. Charakterystyka zasobów biomasy w Polsce. Analiza zasobów biomasy. Rozkład statystyczny prędkości wiatru.
Najważniejsze publikacje:
1. Biomass as an energy source: possibilities of coal substitution / Barbara TORA, Ireneusz SOLIŃSKI, Mieczysława Solińska // W: 9th International conference on Environment and mineral processing: 23.06. – 25.06. 2005, Ostrava, Czech Republic. Pt. 2 / ed. Fečko Peter ; VSB - Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. - Ostrava : VSB-TU, 2005. - S. 169–174. - Bibliogr. s. 174, Abstr.
2. Pomoc publiczna dla sektora energetyki odnawialnej - Public aid for renewable energy sector / Agnieszka PESZKO, Bartosz SOLIŃSKI // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne = Technical and Economical Problems : kwartalnik = quarterly. - Tyt. poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. - 2005 t. 50 z. 2–3 s. 367–380. - Biobliogr. s. 380
3. Prognozy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i Unii Europejskiej - Prognosis of development of renewable energetics in Poland and European Union / Ireneusz SOLIŃSKI, Bartosz SOLIŃSKI, Robert RANOSZ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. - Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). - 2005 R. 29 z. 4 s. 157–165. - Bibliogr. s. 164–165, Streszcz., Summ.
4. Stan rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i Unii Europejskiej - Development of renewable energy sector in Poland and European Union / Ireneusz SOLIŃSKI, Bartosz SOLIŃSKI, Robert RANOSZ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. - Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). - 2005 R. 29 z. 4 s. 167–175. - Bibliogr. s. 175, Streszcz., Summ.
5. Biofuel in Polish energy market / Barbara TORA, Ireneusz SOLIŃSKI, Mieczysława SOLIŃSKA // W: 10th Conference on Environment and mineral processing : 22. 6. – 24. 6. 2006, Ostrava, Czech Republic. Pt. 2 / ed. Fečko Peter, assoc. ed. Čablík Vladimír ; VSB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. - [Ostrava : VSB–TU, 2006]. - S. 195–200. - Bibliogr. s. 200, Abstr.
6. Biomass utilization as source of energy in Poland / Ireneusz SOLIŃSKI, Barbara TORA, Mieczysława Solinska, Justyna JESIONEK, Bartosz SOLIŃSKI // W: GWREF 2006 [Dokument elektroniczny] : the Great Wall World Renewable Energy Forum and Exhibition 2006 : 23rd–27th October 2006 Beijing, China : proceedings. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe / CRES [etc.]. - [S. l : s. n., 2006]. - 1 dysk optyczny. - Tyt. konferencji również w j. chińskim. - Opis częśc. wg obwoluty. - S. [1–8]. - Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. - Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Index by authors' names”). - Bibliogr. s. [8], Abstr.
7. Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła z biomasy - [Associated production of electric energy and heat from biomass] / Barbara TORA, Marian Kurzac, Ireneusz SOLIŃSKI // W: \'{U}prava nerostných surovin a odpadů : pořádaná u přílezitosti zivotního jubilea Doc. Dr. Inz. Barbary Tory, Ing. Věry Sedláčkové, Ph. D. : 31. 3. 2006, Ostrava / eds.: Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Skola Bánská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inzenýrství. - Ostrava : Ediční středisko VSB–TU, 2006. - S. 181–187. - Bibliogr. s. 187, Streszcz.
8. Efekty ekologiczne współspalania biomasy z węglem - The ecological effects of co-firing of the biomass mixture with coal / Ireneusz SOLIŃSKI, Justyna JESIONEK, Mieczysława Solińska, Bartosz SOLIŃSKI, Barbara TORA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; ISSN 0860-0953. - 2007 t. 23 z. spec. 2 s. 255–263. - Bibliogr. s. 262–263, Streszcz., Abstr.. - Polski Kongres Górniczy : sesja 11: Ekonomika i zarządzanie : ,,efektywne zarządzanie gwarancją rozwoju górnictwa” : Kraków, 19–21 września 2007 / red. z. spec. Tadeusz Woźny, Jerzy Załucki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. - Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. - toż. Na CD-ROM-ie. - CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych
9. The ecological effects of biomass utilization in energetic / Ireneusz SOLIŃSKI, Justyna JESIONEK, Mieczysława Solińska, Bartosz SOLIŃSKI, Barbara TORA // W: 11th Conference on Environmental and mineral processing : 31. 5. – 2. 6. 2007, Ostrava, Czech Republic. Pt. 3 / ed. Fečko Peter, Čablik Vladimir ; VSB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. - Ostrava : [VSB–TU], 2007. - ISBN 978-80-248-1431-5. - S. 251–255. - Bibliogr. s. 255, Summ.
10. Uwarunkowania opłacalności wykorzystania biomasy drewna w ciepłownictwie - [Conditions of wood biomass profitability utilization in heat engineering] / Ireneusz SOLIŃSKI // W: Recyklace odpadů XI : 6.–7.12.2007, Košice, II / eds. Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Skola Bánská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inzenýrství. - Ostrava : [VSB–TU], 2007. - ISBN 978-80-248-1676-0. - S. 139–145. - Bibliogr. s. 145, Streszcz.
11. Rola i znaczenie energetyki wiatrowej w sektorze energetyki odnawialnej - Role of wind energy in the renewable energy sector / Ireneusz SOLIŃSKI, Bartosz SOLIŃSKI, Mieczysława Solińska // ISSN 1429-6675. - 2008 t. 11 z. 1 s. 451–464. - Bibliogr. s. 463–464, Abstr., Streszcz.. - XXII Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Przyszłość energetyczna Polski a dostępność paliw i energii : Ustroń, 19–22 października 2008 / Polska Akademia Nauk, Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Komitet Problemów Energetyki PAN. - Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2008
Dane osoby kontaktowej:
Prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński, tel: (12) 617-27-49, email: solinski@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-12-11

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza