• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

Modelowanie stanu naprężeń cieplnych w materiałach ceramicznych

Kierownik: dr Grzegorz Grabowski
Jednostka wiodąca: Katedra Ceramiki Specjalnej
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Główni wykonawcy:
prof. dr hab. inż. Ludosław Stobierski
dr inż. Agnieszka Gubernat
Cele ogólne badań:
1. Modelowanie stanu naprężeń cieplnych w materiałach ceramicznych.
2. Określenie zależności pomiędzy mikrostrukturą, rozkładem naprężeń cieplnych a odpornością na kruche pękanie dla kompozytów ceramicznych.
3. Uzyskanie tworzyw ceramicznych o podwyższonej odporności na kruche pękanie przy kontrolowanej wytrzymałości mechanicznej.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1. Wpływ naprężeń cieplnych na właściwości mechaniczne ziarnistych kompozytów ceramicznych, nr 4 T0BD 036 24, zakończony w 2004.
2. Wpływ mikrostruktury na rozkład naprężeń cieplnych i odporność na kruche pękanie w ceramicznych kompozytach ziarnistych, nr N N507 451034, w trakcie realizacji.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Uzyskanie kompozytów o osnowie węglika krzemu z wtrąceniami borku tytanu o podwyższonej odporności na kruche pękanie.
2. Analiza stanu naprężeń cieplnych dla wielu materiałów kompozytowych (węglikowych, azotkowych, cyrkonowych, korundowych), oraz spieków posiadających anizotropię współczynników rozszerzalności cieplnej (Al2O3).
Najważniejsze publikacje:
1. G. Grabowski „Kompozyty SiC-C”, Ceramika/Ceramics vol. 103, 2008, str. 419-423;
2. G. Grabowski, Z. Pędzich, „Residual Stresses in Particulate Composites with Alumina and Zirconia Matrices”, Journal of the European Ceramics Society, 27 [2-3] 2007, str. 287-1292;
3. G. Grabowski, L. Stobierski, P. Rutkowski, „Internal sources of damage in ceramic materials”, Ceramika/Ceramics vol. 97, 2006, str. 287-294;
4. Gubernat, L. Stobierski, G. Grabowski, „Mikrostruktura i właściwości mechaniczne tworzyw z węglika krzemu”, Ceramika/Ceramics vol. 96, 2006, str. 205-216;
5. G. Grabowski, L. Stobierski, „Wpływ naprężeń wewnętrznych na propagację pęknięcia”, Ceramika/Ceramics vol. 96, 2006, str. 197-204;
6. M. M. Bućko, W. Pyda, G. Grabowski, Z. Pędzich, „Wpływ kształtu wtrąceń na naprężenia cieplne w kompozycie regularny ZrO2-Al2O3”, Kompozyty nr 3 2006 str. 59-64;
7. Z. Pędzich, G. Grabowski, „Naprężenia resztkowe w kompozytach ziarnistych na osnowach tlenku glinu i tlenku cyrkonu”, Kompozyty nr 2 2006 str. 76-80;
8. Grabowski, L. Stobierski, „Wpływ naprężeń cieplnych na właściwości mechaniczne ziarnistych kompozytów ceramicznych”, Ceramika/Ceramics vol. 91, 2005, str. 627-634;
Adres strony internetowej:
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
dr Grzegorz Grabowski, 012 617 36 96, grabowsk@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-07-08

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza