• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

Kompozyty węglowe dla techniki i medycyny

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Stanisław Błażewicz
Jednostka wiodąca: Katedra Biomateriałów
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Główni wykonawcy:
Prof. dr hab. inż. Stanisław Błażewicz
Dr hab. inż. Marta Błażewicz
Dr inż. Teresa Gumuła
Dr inż. Jerzy Michałowski – Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków
Dr hab. inż. T. Mikłajczyk – Politechnika Łódzka
Mgr inż. Aneta Frączek
Mgr inż. Danuta Mikociak
Mgr inż. Katarzyna Nowicka
Cele ogólne badań:
1. Opracowanie podstaw technologii otrzymywania kompozytów węglowych z paków węglowych.
2. Modyfikowane matryce węglowe dla sterowanej odbudowy tkanek.
3. Opracowanie podstaw technologii otrzymywania kompozytów węglowo-ceramicznych z prekursorów pakowych i polisiloksanowych.
4. Opracowanie podstaw technologii otrzymywania bioaktywnych kompozytów węglowo-ceramicznych.
5. Opracowanie podstaw technologii otrzymywania włókien węglowych modyfikowanych nanorurkami i nanocząsteczkami.
6. Opracowanie technologii otrzymywania implantów kostnych i wykonanie ich prototypów.
7. Ocena właściwości fizykochemicznych i mechanicznych opracowanych materiałów.
8. Ocena właściwości biologicznych opracowanych materiałów.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1. Tytuł projektu (zamawiany): Chemia perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla; N507 144 31/3763
Kierownik zadania projektowego: prof. dr hab. inż. Stanisław Błażewicz
Czas realizacji: 04/2007 - 04/2010
2. Tytuł projektu: Kompozytowe włókna węglowe modyfikowane nanorurkami; N507 144 31/3763
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stanisław Błażewicz
Czas realizacji: 10/2006 - 04/2009
3. Tytuł projektu: Modyfikowane matryce węglowe dla sterowanej odbudowy tkanek; 3 T08D 019 27
Kierownik projektu: dr hab. inż. Marta Błażewicz, Profesor AGH
Czas realizacji: 11/2004 - 11/2006
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Opracowanie nowych rodzajów kompozytowych materiałów węglowych i węglowo-ceramicznych wytworzonych drogą termicznej konwersji pakowych prekursorów, mogących mieć zastosowanie w technice cieplnej (elementy konstrukcyjne odporne na agresywne srodowisko, instalacje energetyczne, elementy konstrukcyjne pracujące w podwyższonej temperaturze oraz cieplne układy radiacyjne), motoryzacji (tarcze hamulcowe) oraz dla potrzeb medycyny (implanty kostne na śruby, płytki).
2. Technologia wytwarzania nowej generacji kompozytowych włókien węglowych modyfikowanych nanorurkami, dla zastosowania w elektronice, diagnostyce medycznej oraz w konstrukcji hybrydowych kompozytów.
Najważniejsze publikacje:
1. Wybrane właściwości cieplne kompozytów {C/Si-C-O} i {C/SiC} otrzymanych z prekursorów polimerowych — Selected thermal properties of {C/Si-C-O} and {C/SiC} composites obtained from polymeric precursors / Teresa GUMUŁA, Stanisław BŁAŻEWICZ // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2006 [R.] 6 nr 1 s. 68–73. — Bibliogr. s. 73
2. Carbon nanotubes as a new future for bone tissue engineering : [abstracts of posters] / L. Grausova, L. Bacakova, S. BŁAŻEWICZ, A. FRĄCZEK, M. BŁAŻEWICZ // W: Summer School on Nanotubes : international school NanoSciencesTech : July 3–15, 2006 Carg\`{e}se, Corsica, France. — [S. l. : s. n., 2006]. — S. 85. — Bibliogr. s. 85
3. Mikrostruktura kompozytów węgiel-węgiel otrzymanych metodą P-CVI — Microstructure of {C-C} composites obtained by using P-CVI method / Jerzy Michałowski, Danuta MIKOCIAK, Stanisław BŁAŻEWICZ // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2007 R. 52 nr 4 s. 191–195. — Bibliogr. s. 195
4. Effect of spinning conditions on the structure and properties of PAN fibers containing nano-hydroxyapatite / Teresa Mikołajczyk, Maciej Boguń, Marta BŁAŻEWICZ, Izabella PIEKARCZYK // Journal of Applied Polymer Science ; ISSN 0021-8995. — 2006 vol. 100 s. 2881–2888. — Bibliogr. s. 2887–2888, Abstr.
5. Dyspersja nanorurek węglowych w matrycy PAN — Dispersion of carbon nanotubes in PAN-based composite matrix / Aneta FRĄCZEK, Stanisław BŁAŻEWICZ, Maciej Boguń, Grzegorz Szparaga // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2007 t. 52 nr 4 s. 201–206. — Bibliogr. s. 206
6. Wstępne badania nad włóknami poliakrylonitrylowymi modyfikowanymi nanocząsteczkami magnetytu do zastosowań w inżynierii biomateriałów — Preliminary study on polyacrylonitrile-based fibres modified with magnetite nanoparticles for biomaterials engineering / M. WÓJCIK, K. NOWICKA, T. Mikołajczyk, J. CHMIST, H. FIGIEL, S. BŁAŻEWICZ // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2006 R. 9 nr 58–60 s. 246–248. — Bibliogr. s. 248. — Tekst pol.-ang.
7. Analysis of the carbonization and formation of coal tar pitch mesophase under dynamic conditions / Andrzej Mianowski, Stanisław BŁAŻEWICZ, Zbigniew Robak // Carbon. — 2003 vol. 41 no. 12 s. 2413–2424. — Bibliogr. s. 2423–2424, Abstr.
Adres strony internetowej:
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Prof. dr hab. inż. Stanisław Błażewicz
tel. 012 617 22 39
blazew@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-07-18

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza