• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

Opracowanie podstaw technologii wytwarzania nawozów szklistych dla zastosowań rolnicznych (proekologicznych)

Kierownik: prof. ndzw. dr hab. Irena Wacławska
Jednostka wiodąca: Katedra Ceramiki Specjalnej
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Główni wykonawcy:
1. Prof. dr hab. Inż. Leszek Stoch (AGH, WIMiC; Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych oddz. Kraków)
2. dr inż. Magdalena Szumera (AGH, WIMiC)
3. dr inż. Agnieszka Lis-Krzyścin (Uniwerytet Rolniczy w Krakowie)
Cele ogólne badań:
1. Badanie oraz dobór optymalnych ze względów technologicznych surowców będących potencjalnym źródłem makro- i mikroelementów zawartych w szkłach stanowiących przedmiot opracowywanej technologii.
2. Opracowanie podstaw technologii wytwarzania bioaktywnych szkieł będących źródłem kompletnego zestawu mikro- i makroelementów.
3. Wytworzenie szklistych nawozów zawierających odpowiednio dobrany zestaw makro- i mikroelementów odpowiednich dla określonych typów roślin.
4. Badanie wpływu składu chemicznego oraz postaci otrzymanych materiałów szklistych na ich aktywność chemiczną w roztworach symulujących biologiczne środowisko glebowe (badania „in vitro”).
5. Badanie wpływu składu chemicznego oraz postaci otrzymanych materiałów szklistych na ich aktywność biochemiczną w środowisku glebowym (badania „in vivo”).
6. Określenie mechanizmu oddziaływania szklistych nawozów ze środowiskiem glebowym.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1) KBN Nr 7T08D 010 013 pt. Szkła aktywne chemicznie dla niekonwencjonalnych zastosowań materiałowych (1997-1999)
2) KBN Nr 7T08D01018 pt. „Szkła fosforanowo-krzemianowe dla zastosowań proekologicznych” (2000-2002)
3) MNiI nr 4T08D02225 pt.: „Opracowanie szkieł bioaktywnych dla ekologicznego ogrodnictwa” (2003-2006) Kierownik
4) Celowy MNiI Nr 6T08-2004C/06323 pt.: „Uruchomienie produkcji szkieł krzemianowo-fosforanowych, służących wprowadzaniu składników mineralnych do upraw ekologicznych” (2004-2006) Wykonawca
5) Promotorski Nr 3T08D01427 pt.: „Aktywne chemicznie szkła krzemianowo-fosforanowe” (2004-2006) Kierownik
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Uruchomienie produkcji nowego typu szklistego nawozu o nazwie VitroFosMaK, służącego wprowadzaniu składników mineralnych do upraw ekologicznych, a znajdującego się obecnie w sprzedaży.
2. VitroFosMaK został uhonorowany złotym medalem z wyróżnieniem na Światowej Wystawie Innowacji Technologicznych Eureka 2007 w Brukselii oraz złotym medalem na Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO 2007 w Poznaniu.
Patenty, know how, wdrożenia:
1) Patent: L.Stoch, Z.Stoch, I.Wacławska, Krzemianowe szkło nawozowe, PL 185 229 B.
2) Wdrożenie: Grant celowy 4T08-2004/06323 (2004-2006); Wytworzenie nowego środka nawozowego VitroFosMaK o wielofunkcyjnym działaniu, znajdującego się obecnie w sprzedaży
Najważniejsze publikacje:
1. I. Wacławska, L. Stoch, J. Ostrowska, Bochemical activity of silicate-phosphate glasses, Glass Technology, Vol. 43C, 2002, 237.
2. I. Wacławska, M. Szumera, Thermal analysis of glasses for proecological applications, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 72, 2003, 1065-1072.
3. Szumera M., Wacławska I., Mozgawa W., Sitarz M., Spectroscopic study of biologically active glasses, Journal of Molecular Structure, Vol. 744-747 (2005) 609-614.
4. I. Wacławska, M. Szumera, Influence of MgO (CaO) on the structure of silicate-phosphate glasses, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, , Vol.1[1] (2006) p.185-190.
5. I. Wacławska, A. Lis-Krzyścin, M.Środa, Chemical activity of glass fibres for hydroponics, Chemistry for Agriculture, Vol. 7 (2006) 365-370.
6. M. Szumera, I. Wacławska, Spectroscopic and Thermal studies of silicate-phosphate glass, J. Therm. Anal. Cal., 88, 2007, 1.
7. I. Wacławska, M. Szumera, Reactivity of of silicate-phosphate glasses in soil environment, Journal of Alloys and Compounds – 2008, przyjęto do druku
8. L. Stoch, I. Wacławska, Szkliste ekologiczne nawozy mineralne przywracające równowagę biogeochemiczną środowiska, Prace Komisji Nauk Technicznych PAU, tom II, 2007.
9. L. Stoch, I. Wacławska, M. Szumera, Phospho-silicate glasses, self-degradable in environment conditions, Advanced Materials Research vols. 39-40, 2008, 335-340.
Dodatkowe informacje:
Współpraca:
1. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Ogrodniczy, Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych
2. Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych oddz. Kraków
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
prof. ndzw. dr hab. Irena Wacławska; tel. 12-617-24-83; e-mail: iwac@interia.pl

data aktualizacji: 2009-02-23

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza