• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Chemia

Otrzymywanie i własności fizykochemiczne tlenków metali bloku d

Kierownik: Prof. dr hab. Andrzej Małecki
Jednostka wiodąca: Katedra Chemii Nieorganicznej
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Główni wykonawcy:
Prof. dr hab. Grzegorz Róg
Prof. dr hab. Stanisław Komornicki
Dr hab. inż. Elżbieta Godlewska, prof AGH
Dr hab. inż. Barbara Małecka
Dr hab. inż. Marta Radecka
Cele ogólne badań:
1. Poznanie mechanizmów i kinetyki rozkładu termicznego wybranych soli tlenowych metali bloku d.
2. Kompozytowe elektrolity na bazie CaZrO3 w aspekcie zastosowania ich do badań termodynamiki reakcji ważnych dla metalurgii.
3. Wytwarzanie i badanie właściwości powłok ochronnych na stopach tytanu.
4. Badanie właściwości fizykochemicznych układu BaO/SrO-TiO2.
5. Określenie wpływu tlenków metali bloku d jako nośników na aktywność katalityczną katalizatorów złotych w odniesieniu do reakcji utleniania CO.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1. Działalność statutowa - temat: 11.11.160.110
2. Projekt unijny IMPRESS IP 6PR UE (NMP3-CT-2004-500635) Contract Number 500635
3. Projekt Polonium „High Temperature Corrosion of TiAl Intermetallic Compounds” (współpraca z Universite de Bourgogne w Dijon).
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Wskazanie ogólnych prawidłowości rządzących mechanizmami rozkładu szczawianów i azotanów(V) metali bloku d.
2. Wytypowanie elektrolitów stałych na bazie CaZrO3, które mają praktyczne znaczenie w wyznaczaniu wartości funkcji termodynamicznych w różnych procesach metalurgicznych.
3. Określenie mechanizmu degradacji powłok ochronnych na stopach tytanu.
Uzyskanie nowych materiałów ferroelektrycznych.
Najważniejsze publikacje:
1. Barbara Małecka „Rozkład termiczny wybranych soli tlenowych metali bloku d”, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2005, ISSN 0867-6631, stron 128.
2. A.Małecki, B. Małecka, “Formation of N2O during thermal decomposition of d-metal nitrates hydrates”, Thermochimica Acta 446 (2006) 113-116
B.Małecka, A. Małecki, E. Drożdż-Cieśla, L. Tortet, P. Llewellyn, F. Rouquerol; „Some aspects of thermal decomposition of NiC2O4•2H2O”; Thermochim. Acta, 466 (2007) 57-62
3. B.Małecka, A. Łącz, A. Małecki; “TG/DTA/MS/IR study on decomposition of cadmium malonate hydrates in inert and oxidative atmosphere”; J. Anal. Appl. Pyrolysis, 80 (2007) 126-133
4. B.Małecka, A. Łącz, “Thermal Decomposition of Cadmium Succinate Dihydrate”; J.Therm.Anal.Cal. 88 (2007) 295-299
5. G.Róg, A. Kozłowska-Róg, M. Dudek; „The standard Gibbs energy of formation of calcium chromium(III) oxide in the temperature range (1073 to 1173)K”; J. Chem. Thermodynamics; 39 (2007) 275-278
6. M.Radecka, M.Rekas: “Microcalorimetry studies of phase transitions in (BaxSr1-x)TiO3”; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 88 (2007), 731-734.
Adres strony internetowej:
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Prof. dr hab. Andrzej Małecki
tel: +48 12 617 24 70
e-mail: malecki@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-07-08

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza