• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Górnictwo / Inżynieria naftowa i gazownicza

Nowoczesne metody kontroli procesu wiercenia otworów z uwzględnieniem warunków geologicznych i technicznych oraz ochrony środowiska naturalnego

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet
Jednostka wiodąca: Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Główni wykonawcy:
Prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet
Prof. dr hab. inż. Stanisław Stryczek
Dr hab. inż. Danuta Bielewicz, prof. AGH
Dr hab. inż. Rafał Wiśniowski, prof. AGH
Cele ogólne badań:
Dobór najlepszej techniki i technologii wiercenia otworów.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Badania statutowe nr 11.11.190.01:
NOWOCZESNE METODY KONTROLI PROCESU WIERCENIA OTWORÓW Z UWZGLĘDNIENIEM WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH I TECHNICZNYCH ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Opracowanie nowoczesnych receptur płuczek wiertniczych i zaczynów uszczelniających.
Patenty, know how, wdrożenia:
1. Patent nr P-336539 z dnia 21.09.2004 Bielewicz D. i inni: Krzemianowa płuczka wiertnicza.

2. Licencja nr 19/2004 w sprawie korzystania z patentu nr 171213 pt. : „Mieszanina do wypełniania i uszczelniania pustych przestrzeni górotworu” pomiędzy właścicielem patentu Akademią Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica z siedzibą w Krakowie al. Mickiewicza 30,
a Kopalnią Soli „Wieliczka” Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Wieliczce, Park Kingi 1.
Najważniejsze publikacje:
1. Stryczek S., Wiśniowski R., Gonet A.: Zaczyny geopolimerowe do uszczelniania górotworu metodami iniekcji otworowej s. 895-900. Wiertnictwo, Nafta, Gaz t.24 z.2, 2007

2. Rzepka M., Stryczek S.: Laboratoryjne metody oceny trwałości stwardniałych zaczynów cementowych stosowanych do uszczelniania otworów wiertniczych, s. 443–449. Wiertnictwo, Nafta, Gaz t. 24 z. 1 , 2007

3. Wysocki S., Bielewicz D., Wysocka M.: Badania wpływu nowoopracowanych płuczek kationowo-skrobiowych na zmianę przepuszczalności ośrodka przy użyciu filtrów ceramicznych –Wiertnictwo, Nafta, Gaz 24/1, 2007 s.627 – 632.

4. Wysocki S., Bielewicz D., Wysocka M. : Badania laboratoryjne nowoopracowanych beziłowych płuczek kationowo-skrobiowych przeznaczonych do przewiercania skał ilastych – Wiertnictwo Nafta Gaz, 24/2, 2007, s.943 - 954

5. Stryczek S., Brylicki W., Rzepka M.: Badania mikrostruktury stwardniałych zaczynów cementowych stosowanych do uszczelniania głębokich otworów wiertniczych. Wiertnictwo, Nafta, Gaz, 2006 R. 23/1 s. 441-449

6. Bielewicz D., Wysocki S., Wysocka M., Kośmider J., Dycha J.: Korozja rur okładzinowych i wydobywczych w cieczach nadpakerowych przy dopływie siarkowodoru w świetle badań laboratoryjnych - Wyd. AGH, 2006

7. Gonet A., Macuda J.: Zasady doboru strumienia objętości płuczki przy przewiercaniu luźnych utworów (Principles of selection flow rate mud for drilling loose formations) TUR 2005 : IV międzynarodowa konferencja Techniki Urabiania 2005 = IV international conference Mining Techniques 2005 : Kraków–Krynica, wrzesień 2005 : materiały konferencyjne - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. Kraków : AGH, 2005. S. 209–217.

8. Wysocki S., Bielewicz D., Knez D.: „Environmental Biodegradation and Drilling Performance of Water-based Polyampholyte Drilling Fluid”; 2005 SPE/EPA/DOE Exploration and Production Environmental Conference, Gaalveston, Texas, USA, 7 –9 March 2005, SPE 95640

9. Wysocki S., Wysocka M., Bielewicz D: „Beziłowe płuczki polimerowo-skrobiowe z zastosowaniem nowych polimerów”; V Konferencja Naukowa Doktorantów, Szklarska Poręba 30 marca – 1 kwietnia 2005, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, nr 110, seria Konferencje nr 42, Wrocław, 2005

10. Wysocki S., Bielewicz D, Strauss H., Wysocka M.: „Płuczka poliamfolityczno-potasowa na osnowie bentonitu niemodyfikowanego do przewiercania skał ilastych”; Wiertnictwo Nafta Gaz, 22/1, 2005

11. Wysocki S., Wysocka M., Bielewicz D.: „Badania korozyjności cieczy nadpakerowych na bazie chlorku sodu w symulowanych warunkach odwiertu eksploatacyjnego na platformie morskiej”; Wiertnictwo Nafta Gaz, 22/2, 2005

12. Brylicki W., Stryczek S., Rzepka M.: Trwałość zaczynów cementowych sporządzanych z cementu hutniczego CEM III/A oraz cementu WG w warunkach korozji chlorkowej i chlorkowo-magnezowej występujących w głębokich otworach wiertniczych. Wiertnictwo, Nafta, Gaz. 2005 R. 22/1 s 89-95

13. Bielewicz D., Bahrynowski S.: Badania odporności płuczek wiertniczych na działanie mikroflory przy zastosowaniu metody Mercka. Wiertnictwo, Nafta, Gaz. R. 21/1. Kraków 2004.

14. Bielewicz D., Wysocka M., Wysocki S., Kośmider J.: Charakterystyka korozyjna cieczy nadpakerowych o gęstości 1,45 – 1,50 g/cm3. Konferencja Naukowo-Techniczna GEOPETROL 2004 nt: Efektywne technologie poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów. Materiały Konferencyjne Instytutu Nafty i Gazu. Prace nr 130

15. Bielewicz D., Knez D.: Application of newly sythesized polymers in drilling fluids. Naukovyj Visnik – Nacionalnogo Girniczogo Universiteta. Nr 5. Dniepropietrowsk 2004 r.

16. Bielewicz D. Witek E., Janota M., Knez D.: Neue Konzepte der Synthese und Anwendung von amphoteren Polymeren in Bohrspülungen. Erdöl Erdgas Kohle, nr 1 2004 r.

17. Bielewicz D., Wysocki S., Wysocka M., Kośmider J.: Charakterystyka korozyjna cieczy nadpakerowych w warunkach dopływu siarkowodoru. Wiertnictwo, Nafta, Gaz. R. 21/2. Kraków 2004.

18. Stryczek St. Wiśniowski R.: Algorithms of optimum slurry selection for soil and rock sealing operations, Acta Montanistica Slovaca. — 3/2004 R. 9. Koszyce 2004.

19. Brylicki W., Stryczek S., Gonet A.: Skład fazowy i mikrostruktura stwardniałych zaczynów do prac uszczelniających w górotworze solnym. Wiertnictwo, Nafta, Gaz. R. 21/1. 2004 r.
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet
tel.: 12/617-22-42
e-mail: gonet@agh.edu.pl
Prof. dr hab. inż. Stanisław Stryczek
tel.: 12/617-22-23
e-mail: stryczek@agh.edu.pl
Dr hab. inż. Danuta Bielewicz
tel.: 12/617-22-17
e-mail: bielewic@wnaft.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-05-26

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza