• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Matematyka

Równania i nierówności funkcyjne. Teoria aproksymacji, własności spektralne operatorów.

Kierownik: dr hab. Zygmunt Wronicz, prof. nadzw. AGH
Jednostka wiodąca: Katedra Analizy Matematycznej, Matematyki Obliczeniowej i Metod Probabilistycznych
Wydział Matematyki Stosowanej
Główni wykonawcy:
1. prof. Z. Wronicz
2. prof. P. Cojuhari
3. prof. K. Rudol
4. dr G. Guzik
5. dr W. Majdak
6. dr K. Korbel
7. dr M. Malejki
8. dr L. Pasicki
9. dr J. Przybycin
10. dr M. Zygmunt
11. mgr J. Kosiorowska
12. mgr D. Mielczarek
13. mgr M. Nowak
14. mgr E. Szlachtowska
15. mgr E. Zalot
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Temat realizowany w ramach badań własnych (um. 10.420.03): „Wybrane zagadnienia z teorii i zastosowań matematycznych”.
Najważniejsze publikacje:
Jan Janas, Maria MALEJKI, Alternative approaches to asymptotic behaviour of eigenvalues of some unbounded Jacobi matrices, Journal of Computational and Applied Mathematics, 2007, vol. 200, s. 342-356
Witold MAJDAK, A lifting theorem for unbounded quasinormal operators, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2007, vol. 332, s. 934-946
P. A. COJUHARI, Estimates of the discrete spectrum of a linear operator pencil, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2007, vol. 326, s. 1394-1409
Dane osoby kontaktowej:
dr hab. Zygmunt Wronicz, prof. nadzw. AGH,
tel. +48 12 617 32 94, email: wronicz@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-07-08

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza