• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

Opracowanie implantów z polimerów resorbowalnych i ich kompozytów

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Jan Chłopek
Jednostka wiodąca: Katedra Biomateriałów
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Główni wykonawcy:
Prof. dr hab. inż. Stanisław Błażewicz
dr inż. Barbara Szaraniec
Prof. dr hab. inż. Romuald Będziński – Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. Stanisław Pielka – Akademia Medyczna we Wrocławiu
Cele ogólne badań:
1. Opracowanie podstaw technologii otrzymywania kompozytów z polimerów resorbowalnych modyfikowanych cząstkami ceramicznymi i włóknami.
2. Opracowanie modeli implantów na podstawie symulacji komputerowych.
3. Opracowanie technologii otrzymywania implantów i wykonanie prototypów.
4. Ocena właściwości biologicznych i mechanicznych opracowanych implantów.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1. Grant zamawiany nr PBZ-KBN-082/T08/2002
„Nowe materiały i technologie dla inżynierii biomedycznej”, 10.2003 - 09.2005
Zadania:
a) Kształtowanie struktury i właściwości użytkowych implantów konstrukcyjnych z polimerów resorbowalnych, modyfikowanych włóknami i cząstkami, przydatnych do kontrolowanego zrostu kostnego.
b) Kompozyty z udziałem bioaktywnych faz ceramicznych pochodzenia naturalnego i syntetycznego.
2. Grant zamawiany nr PBZ-KBN-100/T08/2003
„Projektowanie i wytwarzanie funkcjonalnych materiałów gradientowych”, 29.10.2004-28.10.2007
Zadanie:
Projektowanie i opracowanie technologii wytwarzania funkcjonalnych materiałów gradientowych dla inżynierii biomedycznej.
3. Grant promotorski nr N507 203 32/3778
„Badanie właściwości mechanicznych i biologicznych resorbowalnych implantów kompozytowych w warunkach in vitro i in vivo” 18.05.2007-17.05.2009
4. Grant rozwojowy nr R08 028 01
„Opracowanie i wykonanie prototypów implantów z materiałów resorbowalnych”.
29.08.2006-28.08.2009
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Opracowano szereg implantów dla ortopedii, chirurgii szczękowo-twarzowej w postaci elementów zespalających (śruby, płytki), stabilizatorów zewnętrznych, czopów międzykręgowych, protez ucha, stentów.
Najważniejsze publikacje:
1. Szaraniec B., Rosół P., Chłopek J.: Carbon and polymeric composites modified by nano-hydroxyapatite, e-Polymers 2005, no. 30, 1-7
2. Chłopek J., Morawska-Chochół A., Adwent M., Cieślik-Bielecka A., Cieślik M.: Degradacja kompozytów z polimerów resorbowalnych w warunkach in vivo. Inżynieria Biomateriałów Nr 47-53, 2005, 197-201
3. J. Chłopek, P. Rosół, A. Morawska-Chochół: Durability of polymer-ceramics composite implants determined in creep tests. Composites Science and Technology. 2006 vol. 66 s. 1615–1622.
4. J. Chłopek, B. Czajkowska, B. Szaraniec, E. Frackowiak, K. Szostak, F. Béguin: In vitro studies of carbon nanotubes biocompatibility. Carbon. 2006 vol. 44 s. 1106–1111.
5. Jan Chłopek, Anna Morawska-Chochół, Grzegorz Bajor, Marek Adwent, Agata Cieślik-Bielecka, Magdalena Cieślik, Daniel Sabat: The influence of carbon fibres on the resorption time and mechanical properties of the lactide-glycolide co-polymer. Journal of Biomaterials Science. Polymer Edition, 2007 vol. 18 no. 11 s. 1355–1368.
6. Jan Chłopek, Anna Morawska-Chochół, Czesława Paluszkiewicz: FTIR evaluation of PGLA – carbon fibres composite behaviour under `in vivo' conditions. Journal of Molecular Structure. 2008 vol. 875 s. 101–107.
Adres strony internetowej:
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Prof. dr hab. inż. Jan Chłopek
tel. 012 617 25 03
chlopek@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-07-04

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza