• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Technologie informacyjne / Informatyka

Optymalizacja wydajności dostępu do zasobów storage’owych dystrybuowanych w sieci SAN

Kierownik: prof.dr hab.inż. Kazimierz Wiatr
Jednostka wiodąca: Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH,
ACK Cyfronet AGH
Główni wykonawcy:
Marek Magryś
mgr Marek Pogoda
mgr inż. Grzegorz Sułkowski
mgr inż. Maciej Twardy
Cele ogólne badań:
Poszukiwanie metod optymalizacja wydajności dostępu do zasobów storage’owych dystrybuowanych w sieci SAN
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Działalność statutowa
Najważniejsze uzyskane wyniki:
• opracowanie oraz realizacja koncepcji centralnego Systemu Składowania Danych (Data Center),
• wdrożenie technik wirtualizacji zasobów macierzy dyskowych,
• zweryfikowanie wydajności poszczególnych technologii dysków twardych w heterogenicznym środowisku Centrum,
• optymalizacja wydajności Storage Element’ów dla infrastruktury gridowej
Najważniejsze publikacje:

1. Pogoda M., Sułkowski G., Twardy M., Preparing Storage Infrastructure to Meet the Requirements of the Grid Environment, Materiały z konferencji CGW’06, s. 271 – 279, Kraków 2006.
2. Dwużnik M., Magryś M., Pogoda M., Sułkowski G., Twardy M.: Performance Optimization of Storage Resources in Grid System Environment after Migration to Scientific Linux 4, Materiały z konferencji CGW’07, s. 367 – 374, Kraków 2007.
Dane osoby kontaktowej:
mgr inż. Maciej Twardy,
tel. 0 12 632 33 55 wew. 412,
maciej.twardy@cyfronet.pl

data aktualizacji: 2008-07-01

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza