• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne / Zarządzanie i marketing

Marketing produktu i wybrane aspekty zarządzania produkcją

Kierownik: dr hab. inż. Wiesław Waszkielewicz, prof. nadzw.
Jednostka wiodąca: Katedra Marketingu i Zarządzania Produkcją
Wydział Zarządzania
Główni wykonawcy:
dr hab. inż. W. Waszkielewicz, prof. nadzw., dr inż. A. Augustynek, dr inż. M. Dudek, dr inż. G. Mazur, dr inż. J. Obrzud, dr inż. E. Prymon-Ryś, dr inż. A. Ryś, mgr inż. A Mysłowska, mgr inż. D. Sala
Cele ogólne badań:
Wykorzystanie systemów ekspertowych w procesach przygotowania produkcji;
Opracowanie modelu sterowania zapasami przy wykorzystaniu systemu klasy MRP;
Zastosowanie badań marketingowych w procesie rozwoju nowego produktu.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Podjęto próbę skonstruowania ogólnych założeń, które miały na celu określenie i zdefiniowanie celów jakie ma spełniać model sterowania zapasami w systemie wytwarzania.
Przedstawiono zagadnienia organizacji i koordynacji procesów w systemie wytwarzania oraz zagadnień związanych z wyborem najkorzystniejszego rozwiązania
z możliwych wariantów organizacji tych procesów.
Skonkretyzowano możliwości zastosowania badań marketingowych w procesie rozwoju nowego produktu w przedsiębiorstwie, dokonano analizy czynników wpływających na efektywność ich wykorzystania jak również znaleziono praktyczne implikacje dla zastosowania możliwych technik badań marketingowych w procesie rozwoju nowego produktu.
Najważniejsze publikacje:
Mazur G., Obrzud J. Selected aspects of logistic system of products flow management.
Obrzud J., Waszkielewicz W. Koncepcja systemów wytwarzania XXI wieku [w] „Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki” red. nauk. R. Borowiecki, A. Jaki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007, s. 187-195
Obrzud J., Waszkielewicz W. Nowe Koncepcje zarządzania systemami wytwórczymi [w] „Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach” red. nauk. A. Potocki, Wydawnictwo centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2007. s. 215-226
Ryś A. Efektywność marketingowych badań jakościowych w polskich warunkach [w], Uwarunkowania wartości wzrostu przedsiębiorstwa (red. Edward Urbańczyk), US WNEiZ, Szczecin 2007, s. 643-651
Ryś A. Współpraca przedsiębiorstw z agencjami badań rynku w warunkach polskich [w] Jubileuszowa X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i Praktyka”, Kraków 22-23 listopada 2007, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH Kraków, 2007, s. 236-242
Dodatkowe informacje:
Zostały wykonane 2 prace doktorskie: dr inż. A. Ryś, mgr inż. D. Sala

Główne tezy i wyniki pracy zostały przedstawione na następujących konferencjach:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie „Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki”, Krynica 17-20 października 2007.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie „Przeobrażenia w organizacjach. Rozwiązywanie problemów związanych z wdrażaniem nowych metod zarządzania”, Zakopane 8 – 10 czerwca 2007.
Jubileuszowa X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i Praktyka”, Kraków 22-23 listopada 2007
Dane osoby kontaktowej:
mgr inż. Agnieszka Bańdo, abando@zarz.agh.edu.pl, tel.: 012617 42 22


data aktualizacji: 2008-06-30

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza