• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne / Ekonomia

Metody badania zmian strukturalnych w gospodarce

Kierownik: prof. dr hab. Henryk Gurgul
Jednostka wiodąca: Katedra Ekonomii i Ekonometrii, Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii
Wydział Zarządzania
Główni wykonawcy:
mgr Jacek Wolak, mgr Marcin Suder, dr Anna Czapkiewicz, dr inż. Zdzisław Gil
Cele ogólne badań:
Analiza mnożnikowa gospodarki. Zastosowanie metod biproporcjonalnych.
Rola R&D w polskiej gospodarce. Nowe metody prognozowania popytu pośredniego.
Analiza skupień w gospodarce. Metody stochastyczne w input-output. Modele IO w analizie walki konkurencyjnej funduszy emerytalnych.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Badania statutowe AGH, współpraca międzynarodowa.
Prof. Gurgul brał udział w austriackim projekcie badawczym (2006 i 2007) Joanneum Research z siedzibą w Grazu pt. „Input-Output Analyse”.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Zaproponowano nowe metody prognozowania popytu pośredniego. Zbadano-korzystając z popytowych i podażowych mnożników R&D innowacyjność polskiej gospodarki w ostatnich latach transformacji. Stwierdzono np., że najsilniejsze powiązania popytowe występują w tzw. gałęziach „high-tech”, najsłabsze zaś – w gałęziach, które mogą uchodzić za przestarzałe. Za pomocą metod matematycznych ustalono regiony w których pracują wysoko wykształceni specjaliści oraz regiony w których są zatrudnieni specjaliści niższej klasy potwierdzono, że rozkład tych dwóch klas regionów odpowiada tradycyjnemu podziałowi na regiony uprzemysłowione i rolnicze.
Najważniejsze publikacje:
“Direct versus recursive methods of forecasting intermediate demand”, Metody ilosciowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo SGGW VIII (2007), 123-132
„Product-Embodied Diffusion of Innovations in Poland: R&D Multiplier Analysis” Ekonomia Menedżerska-Zeszyty Naukowe AGH (2007), 101-120
„Recursive methods of forecasting intermediate demand”, 36 Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Komitet Matematyki PAN, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Instytut Matematyczny PAN, Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy, Zakopane-Kościelisko, Warszawa wrzesień 2007, 39-41.
„Analiza zmian strukturalnych polskiej gospodarki w latach 1995-2000 za pomocą metod biproporcjonalnych”, 35 Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Komitet Matematyki PAN, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Instytut Matematyczny PAN, Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy, Zakopane-Kościelisko, Warszawa wrzesień 2006, 21-22.
“Spatial Division of Labour: an Empirical Evidence from Poland” (H. Gurgul, współautor: P. Majdosz), Statistics in Transition 8 (2007), 155-172.
„Forecasting Intermediate Demand Recursively: is there a Potential for Improvement in Forecast Accuracy?” (H. Gurgul, współautor: P. Majdosz), Information Technologies in Economics and Innovative Management, Editor: Jan Tadeusz Duda, AGH University of Science and Technology Press, Cracow 2007, 59-68.
„Zastosowanie filtrów Kalmana do prognozowania wielkości sprzedaży wyrobów przedsiębiorstwa ceramicznego” (H. Gurgul, współautorzy: S. Mysza i R. Syrek), Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach nr 39 (2007), 7-27
Dodatkowe informacje:
prof. Henryk Gurgul utrzymuje wspolpracę naukową między innymi w zakresie tematyki badań własnych z Uniwersytetami w Grazu (Austria) i Norymberdze (Niemcy). Posiada wspólne publikacje, w tym w czasopismach miedzynarodowych, z badaczami zagranicznymi, szczegolnie z prof. R. Mestelem, Prof. S. Schleicherem i Prof. L. Beinsenem.
Dane osoby kontaktowej:
prof. Henryk Gurgul, h.gurgul@neostrada.pl

data aktualizacji: 2008-06-30

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza