• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne / Ekonomia

Realizacja funkcji celu procesów gospodarowania w europejskim modelu państwa w ujęciu gospodarki kraju i jej podsystemów

Kierownik: prof. dr hab. Marianna Księżyk
Jednostka wiodąca: Katedra Ekonomii i Ekonometrii
Wydział Zarządzania
Główni wykonawcy:
M. Kiężyk i H. Gurgul
Cele ogólne badań:
Podstawowym celem badań jest ocena realizacja zrównoważonego wzrostu gospodarczego zapewniającego stały wzrost dobrobytu mieszkańców krajów UE, w tym Polski, w warunkach europejskiego modelu państwa. Realizując ten cel dokonano: oceny funkcjonowania gospodarki polskiej i poszczególnych jej podsystemów na tle krajów UE, analizy zmian strukturalnych gospodarki z wykorzystaniem metod analizy matematycznej (głównie metody imput-output).
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Dokonano oceny uwarunkowań zewnętrznych gospodarki rynkowej (wnikających z procesów globalizacji) oraz uwarunkowań wewnętrznych procesów gospodarowania realizowanych w ramach integracji europejskiej. Mając na uwadze tworzenie odpowiednich, dla realizacji podstawowych celów UE, uwarunkowań wewnętrznych realizuje się temat: Harmonizacja systemów podatkowych krajów UE. Natomiast uzyskane wyniki badań prowadzonych w latach 2000 – 2005 dotyczące uwarunkowań zewnętrznych (wynikających z globalizacji) oraz analiz rynków czynników produkcji (w tym rynku pracy i kapitału pieniężnego) uzasadniły potrzebę i możliwości sterowania gospodarką dla realizacji zrównoważonego wzrostu gospodarczego i podstawowych celów UE (w tym dobrobytu mieszkańców) w krajach zrzeszonych. W tym obszarze badań realizuje się obecnie temat: System ekonomicznych ocen sektora energetycznego.
Najważniejsze publikacje:
Księżyk M.: Ekonomia, UWND AGH 2006 i 2007
Księżyk M.(red. nauk.):Uwarunkowania i realia funkcjonowania gospodarki polskiej w UE, UWND AGH, Kraków 2007
Księżyk M.: Uwarunkowania niezbędne dla realizacji w Polsce zrównoważonego wzrostu gospodarczego, w monografii D. Kopycińska (red) pt. Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach, Szczecin 2006, cz. II rozdział 7 s. 69 – 79
Księżyk M.: Nowe propozycje dotyczące aktywnej polityki na rynku pracy w krajach gospodarki rynkowej (głównie w krajach UE), w pracy zbiorowej D. Fatuła (red), Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki, Wydział Zarządzania I Marketingu, KSW im. A. F. Modrzewskiego, Kraków 2006 s. 135 – 148
Księżyk M.: Koszty alternatywne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa prywatne w warunkach otwartej gospodarki rynkowej, w pr. zb. D. Kopycińska (red. nauk.) Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006 s. 137 – 148
Księżyk M., Lisowski R.: Wpływ kosztów alternatywnych na podejmowanie decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwach prywatnych, współautor: „Ekonomia menedżerska”, AGH UWND, 2007, 1, s. 53 – 68
Dane osoby kontaktowej:
prof. dr hab. Marianna Księżyk

data aktualizacji: 2008-06-30

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza