• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Górnictwo / Technologie górnicze

Zaczyny geopolimerowe o zwiększonej trwałości do prac uszczelniająco-wzmacniających wykonywanych metodą iniekcji otworowej

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Stanisław Stryczek
Jednostka wiodąca: Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Główni wykonawcy:
Prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet
Prof. dr hab. inż. Jan Małolepszy
Prof. dr hab. inż. Stanisław Stryczek
Dr hab. inż. Rafał Wiśniowski, prof. AGH
Dr inż. Witold Brylicki
Cele ogólne badań:
Opracowanie receptur nowej generacji zaczynów uszczelniających tzw. geopolimerowych o podwyższonej trwałości.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Grant badawczy nr 4T 12A 050278:
Zaczyny geopolimerowe o zwiększonej trwałości do prac uszczelniająco-wzmacniających wykonywanych metodą iniekcji otworowej
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Określenie wpływu przebadanych dodatków pucolanowych (zeolity, metakaolinitu, odpady z fluidalnego spalania) na parametry technologiczne świeżego zaczynu oraz na strukturę, teksturę, porowatość stwardniałych zaczynów.
Patenty, know how, wdrożenia:
1. Stryczek S., Brylicki W. Gonet A., Małolepszy J.: Środek do uszczelniania górotworu. Nr P-333553 z dnia 01.06.1999 r.
Licencja nr 19/2004 w sprawie korzystania z patentu nr 171213 pt. : „Mieszanina do wypełniania i uszczelniania pustych przestrzeni górotworu” pomiędzy właścicielem patentu Akademią Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica z siedzibą w Krakowie al. Mickiewicza 30,
a Kopalnią Soli „Wieliczka” Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Wieliczce, Park Kingi 1.
Najważniejsze publikacje:
1. Stryczek S., Małolepszy J., Gonet A.,Wiśniowski R., Kotwica Ł..: Influence of fly ash formed in brown coal fluidal combustion process on the properties of pastes incorporating large amount of blast-furnace slag. Ninth CANMET/ACI international conference on the Use of fly ash, slag, silica fume and other supplementary cementing materials in concrete and Ninth CANMET/ACI international conference on Recent advances in concrete technology : May 20–25, Warszawa 2007

2. Rzepka M., Stryczek S.: Laboratoryjne metody oceny trwałości stwardniałych zaczynów cementowych stosowanych do uszczelniania otworów wiertniczych, s. 443–449. Wiertnictwo, Nafta, Gaz t. 24 z. 1 , 2007

3. Brylicki W., Małolepszy J., Stryczek S., Kotwica Ł..: The influence of clinoptilolite zeolites on the properties of alkali activated slag pastes. Alkali activated materials – research, production and utilization – international conference , sborník konference = proceedings / Česká Rozvojová Agentura June 2007 : Czech Republic 2007

4. Stryczek S.,Wiśniowski R., Mróż M.: The influence of rheological parameters on the range of injection of sealing slurry in various ground conditions. Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój. Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics. Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 35, 2007

5. Stryczek S., Gonet A., Wiśniowski R.: Wpływ temperatury na właściwości technologiczne zaczynów uszczelniających stosowanych do prac geoinżynieryjnych — Influence of temperature on technological properties of sealing slurries used for geoengineering works. Wiertnictwo, Nafta, Gaz. t. 24 z. 1. 2007

6. Stryczek S., Wiśniowski R., Gonet A.: Zaczyny geopolimerowe do uszczelniania górotworu metodami iniekcji otworowej. Wiertnictwo, Nafta, Gaz t.24 z.2, 2007

7. Stryczek S., Gonet A., Wiśniowski R.: Zaczyny geopolimerowe do uszczelniania górotworu metodami iniekcji otworowej — Geopolymer slurries for sealing the rock mass with hole injection method. Wiertnictwo, Nafta, Gaz t.24 z.2, 2007

8. Stryczek S., Brylicki W., Rzepka M.: Badania mikrostruktury stwardniałych zaczynów cementowych stosowanych do uszczelniania głębokich otworów wiertniczych. Wiertnictwo, Nafta, Gaz, R. 23/1 . 2006

9. Stryczek S., Gonet A., Wiśniowski R., Brylicki W.: The influence of clinoptilolite on technological properties of fresh and set slag-alkaline slurries. Acta Montanistica Slovaca ; 11 mimoriadne č. 1 s. 2006

10. Brylicki W., Stryczek S.: Wpływ zeolitów klinoptilolitowych na mikrostrukturę i skład fazowy stwardniałych zaczynów żużlowo-alkalicznych — Influence of klinoptilolit zeolites on the microstructure and phase composition of hardened slag-alkaline slurries. Wiertnictwo, Nafta, Gaz, R. 23/1. 2006

11. Brylicki W., Stryczek S., Gonet A.: Zaczyny geopolimerowe do prac iniekcyjnych — Geopolymer slurries for injection operations. Wiertnictwo, Nafta, Gaz, R. 23/1. 2006

12. Stryczek S., Brylicki W., Wiśniowski R.: Zaczyny uszczelniające nowej generacji o wysokiej trwałości — New generation, high durability sealing slurries. Wiertnictwo, Nafta, Gaz, R. 23/1. 2006
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet
tel.: 12/617-22-42
e-mail: gonet@agh.edu.pl
Prof. dr hab. inż. Stanisław Stryczek
tel.: 12/617-22-23
e-mail: stryczek@agh.edu.pl
Prof. dr hab. inż. Jan Małolepszy
tel.: 12/617-24-52
e-mail: jmalo@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-05-26

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza