• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne / Zarządzanie i marketing

Zarządzanie logistyczne złożonymi systemami o procesami w warunkach niepewności ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa.

Kierownik: prof. dr hab. inż. Lech Bukowski
Jednostka wiodąca: Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów
Wydział Zarządzania
Główni wykonawcy:
dr hab inż. Jerzy Mikulik – prof. AGH, dr hab. inż. Radim Lenord – prof. AGH, dr inż. Jerzy Feliks, dr inż. Adam Lichota, dr inż. Marek Karkula, dr inż. Katarzyna Majewska, dr inż. Marcin Pawlik
Cele ogólne badań:
Rola i znaczenie technicznych systemów bezpieczeństwa w stanach kryzysowych
Ocena procesów logistycznych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych i modeli rozmytych,
Hybrydowy system wspomagania decyzji w zakresie zaopatrzenia transportu w dużych systemach logistycznych,
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Niezawodność i bezpieczeństwo transportu zaopatrzeniowego w energetyce cieplnej na przykładzie wybranych elektrociepłowni, grant MNiSW.
Rola i znaczenie technicznych systemów bezpieczeństwa w stanach kryzysowych, prace statutowe.
Ocena procesów logistycznych z wykorzystaniem sztucznych sieci neutronowych i modeli rozmytych, prace własne.
Zarządzanie logistyczne złożoną organizacją wielofunkcyjną na przykładzie Akademii Górniczo-Hutniczej, grant GUZ.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Wektorowa koncepcja niezawodności systemów (WKNS).
Aplikacje praktyczne WKNS w obszarze inteligentnych budynków.
Najważniejsze publikacje:
Lech Bukowski, Jerzy Feliks: Application of Fuzzy Sets in Evaluation of Failure Likelihood, International Conference on Systems Engineering – Las Vegas 2005, s. 170-176.
Feliks Jerzy, Lichota Adam: Wybrane zagadnienia analizy niezawodności systemów logistycznych, Wybrane Zagadnienia Logistyki Stosowanej, Kraków 2006, s. 33-39.
Lech Bukowski, Jerzy Feliks, Zbigniew Smalko: Analiza niezawodności systemów podwyższonego ryzyka. Problemy Niezawodności Systemów XXXV Zimowa Szkoła Niezawodności, Szczyrk 2007 s. 103-117
Lech Bukowski, Jerzy Feliks, Marek Karkula, Adam Lichota: Założenia hybrydowego systemu wspomagania decyzji w zakresie zaopatrzenia i transportu w systemach logistycznych. Prace naukowe Transport z. 60, Politechnika Warszawska, Rocznik 2007 s. 161-171
Jerzy Feliks: Założenia budowy hybrydowego systemu wspomagania decyzji logistycznych. Finacni a Logisticke Rizeni, Malenovice, Ceska Republika, 2007
Jerzy Feliks, Katarzyna Majewska: Wspomaganie logistyki eksploatacji przez obsługiwanie aktywne. Wybrane Zagadnienia Logistyki Stosowanej nr 4 PAN, Rocznik 2007 Oficyna Wydawnicza TEXT, s. 115-122
Adres strony internetowej:
Dane osoby kontaktowej:
prof. Lech Bukowski, bukowski@zarz.agh.edu.pl, tel.: 0126174202
mgr Katarzyna Książko, kksiazko@zarz.agh.edu.pl, tel.: 0126174301

data aktualizacji: 2008-06-30

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza