• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne / Zarządzanie i marketing

Modele optymalizacji kombinatorycznej, techniki komputerowe i algorytmy rozdziału zasobów i harmonogramowania zadań w łańcuchach dostaw produktów wysokiej technologii

Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Sawik
Jednostka wiodąca: Katedra Badań Operacyjnych i Technologii Informacyjnych
Wydział Zarządzania
Główni wykonawcy:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Sawik, dr hab. inż. Piotr Łebkowski, dr inż. Waldemar Kaczmarczyk, dr inż. Marek Magiera, dr inż. Antoni Korcyl
Cele ogólne badań:
- Opracowanie nowych modeli matematycznych i algorytmów programowania dyskretnego i optymalizacji kombinatorycznej do wspomagania procesów decyzyjnych w łańcuchach dostaw produktów wysokiej technologii.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1. Problemy obliczeniowe przy optymalizacji rozdziału zasobów i harmonogramowaniu zadań w łańcuchach dostaw produktów wysokiej technologii - grant MNiSW.
2. Nowe modele matematyczne, techniki komputerowe i algorytmy podejmowania decyzji w zarządzaniu łańcuchami dostaw - grant MNiSW.
3. Modele i algorytmy podejmowania decyzji w zarządzaniu produkcją i usługami - prace statutowe.
4. Metody optymalizacji dyskretnej w zarządzaniu łańcuchami dostaw - prace własne.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Opracowanie nowych modeli programowania całkowitoliczbowego mieszanego i nowych hierarchicznych struktur decyzyjnych do optymalizacji długo- lub krótko-terminowego rozdziału zasobów i harmonogramowania zadań w łańcuchach dostaw produktów wytwarzanych na zamówienie.
2. Opracowanie nowych modeli matematycznych, zbadanie specyficznych własności (w tym złożoności obliczeniowej) i konstrukcja algorytmów dla złożonych problemów harmonogramowania, np. zadań w obszarach skażonych, zadań ze zmiennymi wartościami lub harmonogramowania z optymalizacją pożądanego przedziału zakończenia wykonywania zadań.
W pierwszej grupie na podkreślenie zasługuje zastosowanie wielokryterialnych modeli decyzyjnych do integracji i koordynacji planów oraz harmonogramów wykonywania zadań obejmujących wytwarzanie i dostawy części do producenta oraz montaż i dystrybucję gotowych wyrobów do odbiorcy. Natomiast w drugiej grupie należy podkreślić określenie złożoności obliczeniowej, wykazanie szczególnych przypadków wielomianowo rozwiązywalnych i opracowanie dokladnych lub heurystycznych algorytmów dla nowych złożonych problemów harmonogramowania zadań lub problemów harmonogramowania zadań ze zmiennymi wartościami.
Najważniejsze publikacje:
1. T. Sawik (2008): Coordinated supply chain scheduling. International Journal of Production Economics, special issue on Design and Management of Production Systems, invited paper, w druku.
2. T. Sawik (2008): Monolithic vs. hierarchical approach to integrated scheduling in a supply chain. International Journal of Production Research, in press, available on line.
3. T. Sawik (2007): A multi-objective customer orders assignment and resource leveling in make-to-order manufacturing. International Transactions in Operational Research, vol.14 (6), pp.491-508
4. T. Sawik (2007): Integer programming approach to reactive scheduling in make-to-order manufacturing. Mathematical and Computer Modelling, vol.46 (11-12), pp. 1373-1387.
5. T. Sawik (2007): Multi-objective master production scheduling in make-to-order manufacturing. International Journal of Production Research, vol. 45(12), pp.2629-2653.
6. T. Sawik (2007): A lexicographic approach to bi-objective scheduling of single-period orders in make-to-order manufacturing. European Journal of Operational Research, vol.180 (3), pp.1060-1075.
7. T. Sawik (2006): Hierarchical approach to production scheduling in make-to-order assembly. International Journal of Production Research, vol.44 (4), pp. 801-830.
8. T. Sawik (2005): Integer programming approach to production scheduling for make-to-order manufacturing. Mathematical and Computer Modelling, vol.41, pp. 99-118.
9. T. Sawik (2005): A cyclic versus flexible approach to materials ordering in make-to-order assembly. Mathematical and Computer Modelling, vol.42 (3-4), pp. 279-290.
10. T. Sawik (2004): Loading and scheduling of a flexible assembly system by mixed integer programming. European Journal of Operational Research, vol.154, (1), pp.1-19.
11. W. Kaczmarczyk, T. Sawik, A. Schaller and T.M. Tirpak (2004): Optimal versus heuristic scheduling of surface mount technology lines. International Journal of Production Research, vol.42 (10), pp.2083-2110.
Adres strony internetowej:
Dodatkowe informacje:
Współpraca naukowa z Instytutem Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej i z Motorola Lab, Schaumburg, IL, USA.

W Katedrze redagowane jest międzynarodowe czasopismo „Decision Making in Manufacturing and Services”.
Dane osoby kontaktowej:
mgr inż. Aneta Ochońska, tel.: 0126173992,
e-mail:aochonsk@zarz.agh.edu.pl


data aktualizacji: 2008-06-30

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza