• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Inżynieria elektryczna i mechaniczna / Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn

Doskonalenie metod badań własności dynamicznych konstrukcji

Kierownik: dr hab. inż. Wojciech LISOWSKI
Jednostka wiodąca: Katedra Robotyki i Mechatroniki
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Główni wykonawcy:
prof. dr hab. inż. Tadeusz UHL, dr inż. Joanna Iwaniec, dr inż. Andrzej Klepka, dr inż. Piotr Kurowski, dr inż. Krzysztof Mendrok
Cele ogólne badań:
Doskonalenie metod badań w laboratorium, w czasie eksploatacji oraz z uwzględnieniem nieliniowości
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Projekt badawczy MniSzW N 504 026 31/1907, Operacyjna analiza modalna obiektów nieliniowych w badaniu dynamiki strukturalnej konstrukcji mechanicznych oraz jej zastosowania
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Opracowano i zweryfikowano metodykę kolejnego zastosowania algorytmów: sił resztkowych, zaburzeń brzegowych i bezpośredniej identyfikacji parametrów w analizie dynamiki drgających układów nieliniowych w warunkach eksploatacyjnych.
Najważniejsze publikacje:
Iwaniec J, Uhl T., Methods for modal model quality improvement – measurement data pre-processing for model identification process, Pt. 1, Journal of Vibration and Control Vol. 13 no. 12 s. 1679–1701, 2007
Iwaniec J, Uhl T., Methods for modal model quality improvement – parameter estimation process, Pt. 2, Journal of Vibration and Control Vol. 13 no. 12 s. 1703–1721, 2007
Iwaniec J, Output-only technique for parameter identification of nonlinear systems working under operational loads, Key Engineering Materials Vol. 347 s. 467–472, Trans Tech Publications, 2007
Kohut P., Kurowski P, Application of vision for modal experiment, Machine Dynamics Problems Vol. 29 no. 2 s. 81–90, 2005
Kurowski P, Modal-model applications for large energetic machines, Key Engineering Materials Vol. 347 s. 221–226, Trans Tech Publications, 2007
Lisowski W., Wybrane problemy automatyzacji eksperymentalnej analizy modalnej, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2006
Uhl T., Petko M, Karpiel G, Klepka A., Real time estimation of modal parameters and their quality assessment, Shock and Vibration Vol. 14 s. 1–8, 2007
Dodatkowe informacje:
Wyniki badań zakończonych:
Opracowanie algorytmów i sprzętu do śledzenia własności modalnych samolotu w czasie lotu (T. Uhl, A. Klepka, M. Petko, Eureka E!3341 Flite2, 2007)
Opracowanie metodyki zwiększenia zakresu automatyzacji procedury eksperymentalnej analizy modalnej (W. Lisowski, projekt badawczy KBN 7T07C01224, 2005)
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
dr hab. inż. Wojciech LISOWSKI, tel 12 617 3511, lisowski@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-27

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza