• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Inżynieria elektryczna i mechaniczna / Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn

Mobilne samozaładowcze urządzenie do recyklingu

Kierownik: Prof. dr hab. inz. Adam Klich
Jednostka wiodąca: AGH Kraków
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Główni wykonawcy:
Dr inż. Jan Ptak
Cele ogólne badań:
W ramach realizacji projektu przewidziano wykonanie badań stanowiskowych i eksploatacyjnych samozaładowczego urzadzenia do recyklingu. Celem badań jest zweryfikowanie założeń konstrukcyjnych i sprawdzenie funkcjonalności urzadzenia oraz kompatybilności poszczególnych jego podzespołów. Wyniki tych badań pozwolą na opracowanie ewentualnych zmian konstrukcyjnych.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Projekt celowy
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Do chwili obecnej wykonano urzadzenie prototypowe oraz przeprowadzono jego badania stanowiskowe. Trwaja przygotowania do badań eksploatacyjnych.
Adres strony internetowej:
Dane osoby kontaktowej:
Dr inż. Jan Ptak tel 012 617 23 12

data aktualizacji: 2008-06-27

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza