• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Górnictwo / Technologie górnicze

Metody zabezpieczania kopalni przed zagrożeniem wodnym

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet
Jednostka wiodąca: Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Główni wykonawcy:
Prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet
Prof. dr hab. inż. Stanisław Stryczek
Cele ogólne badań:
Opracowanie techniki i technologii wzmocnienia i uszczelnienia górotworu.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Badania statutowe nr 11.11.190.01:
NOWOCZESNE METODY KONTROLI PROCESU WIERCENIA OTWORÓW Z UWZGLĘDNIENIEM WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH I TECHNICZNYCH ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Opracowanie technologii iniekcji otworowej i rurociągowej.
Patenty, know how, wdrożenia:
1. Zawada S., Kubański A., Stryczek S. : Sposób likwidacji wyrobisk górniczych oraz podziemnych pustek naturalnych, zwłaszcza wypełnionych płynnym medium i zestaw urządzeń do realizacji tego sposobu. PL 194 188 – B1 ( nr. zgłoszenia 344 125 z dnia 24.11.2000 r. ) Patent udzielono 31.05.2007 r. WUP 05/07

2.Stryczek S., Brylicki W., Gonet A., Małolepszy J. : Środek do uszczelniania górotworu. Projekt patentowy nr P – 333553 z dnia 01.06.1999 r. AGH.

3. Licencja nr 19/2004 w sprawie korzystania z patentu nr 171213 pt. : „Mieszanina do wypełniania i uszczelniania pustych przestrzeni górotworu” pomiędzy właścicielem patentu Akademią Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica z siedzibą w Krakowie al. Mickiewicza 30, a Kopalnią Soli „Wieliczka” Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Wieliczce, Park Kingi 1. - kontynuacja
Najważniejsze publikacje:
1. Stryczek S., Gonet A.: Dobór receptur zaczynów uszczelniających do wypełnienia szczelin powstałych na zboczu przy klasztorze O.O. Reformatów w Wieliczce. Zeszyty Naukowe AGH, Górnictwo nr 4, 1996

2. Mazurek J., Gonet A., Stryczek S.,: Tunnel exploitation of deposit in Wieliczka Salt Mine, 5-th International Meeting Solution Mining Research Institute,Cracow.1997

3. Gonet A., Stopa J. Stryczek S., Rychlicki S.: Undergraund injection technology for protection of the Wieliczka Salt Mine in Poland, the 1st Asian Rock Mechanics Symposium, Seul , Korea Południowa,1997

4. Stryczek S. , Gonet A., Brylicki W. : Możliwości ograniczenia zagrożenia wodnego Kopalni Soli „ Kłodawa”. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Nowe Metody i Technologie w Geologii Naftowej, Wiertnictwie, Eksploatacji Otworowej i Gazownictwie, Kraków1998

5. Gonet A., Stryczek S., Czekaj L., Fijał J.: Sealing of cavities behind the concrete lining of the Kinga shaft in the Wieliczka Salt Mine : 50 years University of Mining and Geology ``St. Ivan Rilski'' (1953--2003) : jubilee international scientific session - Sofia : Publishing House ``St. Ivan Rilski'', 2003. - (Annual of the Universtity of Mining and Geology ``St. Ivan Rilski'' - Sofia. Pt. 2: Mining and mineral processing ; vol. 46

6. Gonet A., Stryczek S., Garlicki A., Brylicki W.: Protection of salt mines against water inflow threat on the example of Wieliczka Salt Mine : Salt 2000 : 8th World Salt Symposium: The Hague, May 7-11, 2000. Vol. 1, Amsterdam: Elsevier, 2000

7. Stryczek S., Gonet A.: Dobór zaczynów do wzmacniania górotworu solnego . Warsztaty 2001 nt. Zagrożeń naturalnych w górnictwie : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Przywracanie wartości użytkowych terenom górniczym : sesja specjalna: Stare kopalnie - nowe perspektywy : PAN IGSMiE Wieliczka, 2001

8. Brudnik K. Gonet A., Stryczek S.: Wypełnianie pustek w górotworze otworami TO S-1 i SP-1 odwierconymi w rejonie centrum niecki osiadań powstałej na skutek dopływu wody do poprzeczni Mina w Kopalni Soli Wieliczka . Warsztaty 2001 nt. Zagrożeń naturalnych w górnictwie : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Przywracanie wartości użytkowych terenom górniczym : sesja specjalna: Stare kopalnie - nowe perspektywy : Wieliczka, 2001

9. Gonet A., Stryczek S., Bromowicz A, Suślik A.: Strategia zabezpieczenia Kopalni Soli ,,Wieliczka'' : Warsztaty 2001 nt. Zagrożeń naturalnych w górnictwie : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Przywracanie wartości użytkowych terenom górniczym : sesja specjalna: Stare kopalnie -- nowe perspektywy : PAN IGSMiE Wieliczka, 2001 r.

10. Gonet A., Stryczek S: Iniekcja rurociągowa i otworowa nowoczesnym sposobem zabezpieczania kopalń - Warsztaty 2001 nt. Zagrożeń naturalnych w górnictwie : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Przywracanie wartości użytkowych terenom górniczym: sesja specjalna: Stare kopalnie - nowe perspektywy : Wieliczka, 29 maja - 1 czerwca 2001 (Sympozja i Konferencje / PAN IGSMiE ; nr 49). S. 319--325.

11. Gonet A., Stryczek S.: Zabezpieczanie Kopalni Soli Wieliczka . Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. nr 116 , 2003 r.

12. Brylicki W., Stryczek S., Gonet A.: Skład fazowy i mikrostruktura stwardniałych zaczynów do prac uszczelniających w górotworze solnym — Phase composition and microstructure of set slurries for sealing saline rock mass . Wiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2004 R. 21/1 s. 77–83

13. Brylicki W.,Stryczek S, Gonet A.: Zaczyny geopolimerowe do prac iniekcyjnych. Wiertnictwo, Nafta, Gaz. 2006 R. 23/1 s. 121–129

14. Gonet A., Stryczek S., Brudnik K.: Ograniczenie migracji wód powierzchniowych i czwartorzędowych wokół otworu podsadzkowego TP-17 w Kopalni Soli ,,Wieliczka” s. 205–209, Wiertnictwo, Nafta, Gaz t.24 z.1, 2007
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet
tel.:12/617-22-42
e-mail: gonet@agh.edu.pl
Prof. dr hab. inż. Stanisław Stryczek
tel.:12/617-22-23
e-mail: stryczek@agh.edu.p

data aktualizacji: 2008-05-26

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza