• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Energia i jej zasoby / Technologie energetyczne

Numeryczne modelowanie wymiany ciepła i masy w inżynierii metali i energetyce

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski
Jednostka wiodąca: Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska - Pracownia Modelowania Procesów Cieplnych
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Główni wykonawcy:
dr hab.inż. Tadeusz Telejko,
dr inż. Jan Giełżecki
dr inż. Andrzej Gołdasz,
dr inż. Beata Hadała,
dr inz. Marcin Rywotycki
Cele ogólne badań:
Rozwój systemów numerycznego modelowania wymiany ciepła i masy
określanie warunków brzegowych wymiany ciepła
budowa modeli do sterowania procesami cieplnymi w czasie rzeczywistym

Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Projekt rozwojowy „Komputerowe wspomaganie projektowania technologii ciągłego odlewania stali zintegrowanej z walcowaniem pasm” Projekt w realizacji, 2008-2010.

Projekt celowy Nr 6 ZR9 2007 C/06861: " Opracowanie i wdrożenie procedur modelowania on-line dla sterowania procesami walcowania blach grubych" Projekt w realizacji, 2007-2008.

Projekt własny N508 002 32/0158 "Opracowanie i zastosowanie modelu rozwoju mikrostruktury i własności mechanicznych stali w procesach przeróbki plastycznej z wykorzystaniem trójwymiarowych automatów komórkowych". Projekt w realizacji, 2007-2009.

Projekt celowy Nr PC-6 T08 2003C/06035 „Uruchomienie produkcji nowego asortymentu kuto-walcowanych pierścieni kształtowych i tulei”. Projekt zakończony w 2005

Projekt własny T08B 056 22 „Identyfikacja warunków brzegowych wymiany ciepła podczas nieustalonego wrzenia powierzchniowego metodą rozwiązania odwrotnego równania przewodzenia ciepła. Projekt zakończony w 2004

Projekt celowy PC-7 T08B 161 99/C/4117 „Określenie optymalnych warunków nagrzewania wlewków kuźniczych, uwzględniających ciepło odlewania, straty ciepła w czasie transportu oraz zmiany struktury oraz naprężeń w czasie nagrzewania”. Projekt zakończony w 2001
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Modele matematyczne i numeryczne wymiany ciepła w procesach: nagrzewania stali, krzepnięcia wlewków kuźniczych i wlewków ciągłych.
Biblioteka procedur do modelowania metodą elementów skończonych wymiany ciepła i masy w inżynierii metali i energetyce.
Biblioteka procedur do modeli sterowania walcownią blach grubych
Publikacje, referaty, opracowania dla przemysłu.
Rozwój kadry : 4 doktoraty, 1 habilitacja, 1 tytuł profesora

Patenty, know how, wdrożenia:
Wdrożenie systemu komputerowego RingRoll do projektowania procesu nagrzewania wsadu, kucia przedkuwki oraz walcowania pierścieni i obręczy w Hucie Bankowa

Wdrożenie systemu komputerowego Wlewek do projektowania krzepnięcia i nagrzewania wlewków kuźniczych o dużej masie w Celsa - Huta Ostrowiec
Adres strony internetowej:
Dodatkowe informacje:
W realizacji tematu współpracujemy z:
Katedrą Informatyki Stosowanej i Modelowania, WIMiIP, AGH
Katedrą Przeróbki Plastycznej Metali, WIMiIP, AGH
Katedrą Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków, WIMiIP, AGH
Katedrą Metalurgii Stopów Żelaza, WIMiIP, AGH
Pracownią Informatyki, WIMiIP, AGH
Instytutem Metalurgii Żelaza w Gliwicach

Dane osoby kontaktowej:
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski
malinows@metal.agh.edu.pl
+48 12 617 29 20


data aktualizacji: 2009-03-29

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza