• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Technologie informacyjne / Informatyka

Etyczno-społeczny model bezpieczeństwa

Kierownik: dr inż. Gabriel Rojek
Jednostka wiodąca: Pracownia Informatyki
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Główni wykonawcy:
dr inż. Gabriel Rojek
Cele ogólne badań:
Etyczno-społeczny model zachowań,
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Opracowanie podstawowego modelu oddziaływań etyczno-społecznych, który ma zastosowanie w dziedzinie bezpieczeństwa systemów wieloagentowych. Etyczno-społeczny model zachowań odzwierciedla mechanizmy w naturalnych społeczeństwach ludzkich, których celem jest ochrona bezpieczeństwa jednostki i grupy.
Najważniejsze publikacje:
K. Cetnarowicz, G. Rojek, Behavior based detection of unfavorable resources, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 3038, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2004
G. Rojek, R. Cięciwa, K. Cetnarowicz, Algorithm of behavior evaluation in multi-agent system, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 3516, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2005
K. Cetnarowicz, G. Rojek, Ethically-social approach to computer security problem, Computing and Informatics, 2005 vol. 24 no. 4
G. Rojek, R. Cięciwa, K. Cetnarowicz, Heterogeneous behavior evaluations in ethically – social approach to security in multi-agent system, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 3993, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2006
Dane osoby kontaktowej:
dr inż. Gabriel Rojek,
Tel.: 012 617-41-81, e-mail: rojek@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-19

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza