• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

Modelowanie spawania i cięcia laserowego

Kierownik: dr inż. Aleksander Siwek
Jednostka wiodąca: Pracownia Informatyki
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Główni wykonawcy:
dr hab. inż. Mirosław Głowacki, prof. AGH
dr inż. Aleksander Siwek
dr inż. Dariusz Jędrzejczyk
Cele ogólne badań:
1. Opracowanie modelu tworzenia strefy keyhole
2. Parowanie i tworzenie plazmy
3. Proces spawania i cięcia laserowego
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
działalność statutowa AGH nr 11.11.110.728
grant KBN/SGI/SGI2800/AGH/083/2001
grant MNiSW/IBM_BC_HS21/AGH/101/2007
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Uwzględnienie w modelu przetapiania: transportu ciepła i masy, parametrów wiązki laserowej, składu materiału przetapianego, warunków brzegowych
2. Modelowanie wpływu napięcia powierzchniowego na kształt strefy przetopionej
3. Weryfikacja obliczonego kształtu strefy przetopionej dla stali szybkotnącej przetapianej laserowo
Najważniejsze publikacje:
Siwek A., Didenko T., Wpływ parametrów obróbki na kształt strefy przetopionej laserowo”, „Influence of process variables on development of laser weld pool”, Informatyka w Technologii Materiałów, t.3, nr 1, 2003, pp.33-40
2. Siwek A., Didenko T., „Wpływ parametrów obróbki laserowej na kształt strefy przetopionej i charakter cyklów cieplnych w stali”, Hutnik, nr 12, 2004, pp.583-589
3. Siwek A., „Laser melted steel free surface formation”, Metallurgy and Foundry Engineering, vol. 33, 2007, no. 1, pp. 13-21
4. Siwek A., Numerical simulation of laser welding, Computer Science, 2008. in press
Dodatkowe informacje:
Jednostka współpracująca przy realizacji tematu:
AGH. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów
Dane osoby kontaktowej:
dr inż. Aleksander Siwek, email: asiwek@agh.edu.pl, tel.: (012) 617-41-81

data aktualizacji: 2008-06-19

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza