• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Technologie informacyjne / Informatyka

Inżynieria wiedzy: Budowa baz wiedzy implementowanych w systemach diagnostycznych i ekspertowych dla przemyslu metalowego.

Kierownik: dr Anna Adrian
Jednostka wiodąca: Pracownia Informatyki
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Główni wykonawcy:
dr inż. Jarosław Durak, dr inż. Barbara Mrzygłód, mgr inż. Dorota Wilk-Kolodziejczyk, mgr inż Agnieszka Smolarek – Grzyb, mgr inż. Krzysztof Regulski
Cele ogólne badań:
Pozyskiwanie, wydobywanie, strukturyzacja i formalizacja wiedzy technicznej i technologicznej na potrzeby komputerowych systemów diagnostycznych, doradczych i ekspertowych służących podnoszeniu jakości wyrobów metalowych
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Grant promotorski nr 3T08C 061 26, Grant promotorski nr 3T08B 072 29
Najważniejsze publikacje:
1. A. Adrian, J. Durak, B. Mrzygłód, S. Kluska-Nawarecka, Application of Bayesian networks to diagnostics of hot dip galvanized coasts, Archives of Foundry Engineering, 2007 vol.
2. D. Wilk-Kolodziejczyk, S. Kluska-Nawarecka, A. Adrian, Integration of heterogeneous knowledge components using logic of plausible reasoning, IWCIT 2005 : International Workshop Control and Information Technology : the fourth international phd. Students' workshop : Ostrava, September 15thâ16th, 2005
3. B. Mrzygłód, S. Kluska-Nawarecka,A. Adrian, J. Durak, Knowledge representation and reasoning in fuzzy logic as applied to the process of hot-dip galvanizing, FOCOMP'2006 : simulation designing and control of foundry processes : the fifth international conference : Kraków, Poland, [22-24 November 2006
4. S. Kluska-Nawarecka, A. Adrian, J. Durak, D. Wilk-Kolodziejczyk, Diagnostic of casting faults using attributional reasoning, 2nd ISGI 2007 : International CODATA Symposium on Generalization of Information : Geneva (Carouge), Switzerland, Oct. 1-3, 2007
5. J. Durak, B. Mrzygłód, S Kluska-Nawarecka, A. Adrian, Bayesian networks and fuzzy-logic in hot dip zinc galvanizing defects diagnostics, MCPL 2007 [Dokument elektroniczny] : 4th IFAC conference on Management and Control of Production and Logistics : Sibiu, Romania, September 27-30, 2007
6. M. Wojtaszek, J. Durak, Application of fuzzy logic to determine suttable parameters of mixing process for composites obtained from powder reinforced by ceramic particles by use of PM method Kompozyty/Composites ; ISSN 1641-8611, 2008 vol. 8 nr 4 s. 390-396. Bibliogr. s. 396
Dane osoby kontaktowej:
dr Anna Adrian, tel. 29-15, adrian@tempus.metal.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-19

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza