• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Środowisko i zmiany klimatyczne / Ochrona środowiska

Wpływ ruchu turystycznego na przyrodę Beskidu Sądeckiego

Kierownik: dr inż. Alicja Kicińska
Jednostka wiodąca: Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
dr inż. Alicja Kicińska
Cele ogólne badań:
Celem projektu jest wypracowanie metodyki będącej podstawą oceny oddziaływania antropopresji (turystyki) na obszar chroniony.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
BW nr 10.10.140.326
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Szczegółowe określenie faktycznego stanu środowiska przyrodniczego Beskidu Sądeckiego.
2. Analiza zawartości makro i mikroelementów w biowskaźnikach, glebach oraz wodach powierzchniowych.
3. Badanie mikrobiologiczne cieków powierzchniowych.
4. Analiza wybranych form turystyki, i ich wpływu na dziedzictwo przyrodnicze (bio- i georóżnorodności).
Najważniejsze publikacje:
The structure of road traffic and lead concentrations in Krynica soils / Alicja KICIŃSKA-ŚWIDERSKA, Katarzyna Bazarnik, Justyna Kowalska // W: GEOTOUR Kraków 2005 : “GEOTOURism – new dimensions in XXI century tourism and chances for future development'' : 2nd international conference : 22–24 September 2005, Kraków, Poland / eds. Marek Doktor, Anna Waśkowska-Oliwa ; University of Science and Technology AGH. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection. — [Kraków : UST AGH, 2005]. — Opis częśc. wg okł. — S. 68–69. — Bibliogr. s. 69
Ochrona zasobów przyrody nieożywionej w świetle koncepcji turystyki zrównoważonej — [Protection of inanimate nature resources at the concept of sustainable tourism] / Alicja J. KICIŃSKA-ŚWIDERSKA // W: Turystyka i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności regionu / red. nauk. Danuta Dudkiewicz, Franciszek Midura, Elżbieta Wysocka ; oprac. red. Joanna Warecka. — Warszawa : AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2006. — S. 59–67. — Bibliogr. s. 67 (fragment książki).
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
dr inż. Alicja Kicińska (tel. 33-70) kicinska@geol.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-05-21

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza