• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Technologie informacyjne / Informatyka

Hybrydowe, analityczno-numeryczne modelowanie oparte o MES

Kierownik: dr hab. inż. Mirosław Głowacki, prof. AGH.
Jednostka wiodąca: Pracownia Informatyki
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Główni wykonawcy:
Dr inż. Marcin Hojny
Dr inż. Dariusz Jędrzejczyk Mgr inż. Tomasz Dębiński
Cele ogólne badań:
Budowa hybrydowych numeryczno-analitycznych modeli z dyskretyzacją MES
Wspomagane komputerowo testowanie zachowania się plastycznego stali w temperaturach zbliżonych do linii solidus.
Metoda odwrotna w określaniu własności materiałów.
Symulacja komputerowa zintegrowanych procesów odlewania walcowania blach.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Grant KBN:7 T08B 014 20, 2001–2003
Grant KBN: 3 T08B 017 26, 2004-2006
Grant KBN: 3 T08B 004 27, 2004-2006
Grant MNiI: 3 T08B 042 29, 2005–2008
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Unikalny system komputerowy określania krzywych umocnienia dla stali w stanie półciekłym oparty o hybrydowy termomechaniczny model ze zmienną gęstością.
System symulacji komputerowej zintegrowanego procesu odlewania i walcowania blach i „soft core reduction”
Najważniejsze publikacje:
Głowacki M., Hojny M., The mathematical modelling of strain and stress fields in samples with mushy zone, Steel Grips 2, 2004, 559-565.
[2] Głowacki M., Hojny H., Malinowski Z., Jędrzejczyk D, The physical and mathematical modelling of plastic deformation of samples with mushy zone, Inverse problems, design and optimization, eds. Marcelo J. Colaço, Helcio R. B. Orlande, George S. Dulikravich. — Rio de Janeiro 2005, Vol. 2, 277–284
[3] Glowacki M., Mathematical modelling of deformation of steel samples with mushy zone, Research in Polish metallurgy at the beginning of XXI centry, eds. K. Świątkowski, M. Blicharski, K. Fitzner, W. Kapturkiewicz, M. Pietrzyk, J. Kazior, Comittee of Metallurgy of the Polish Academy of Science, Akapit Kraków 2006, 305–324
[4] Głowacki M., Hojny M., Dedicated computer system of aided steel deformation testing procedure near solidus temperature, Computer Methods in Materials Science 7, 2007, 36–41
[5] Głowacki M., Hojny M., Computer Modelling of Deformation of Steel Samples with Mushy Zone, Proc. ECCM 2006 Lisbon Portugal, June 2006, on CD
[6] Hojny M., Głowacki M., Computer aided testing of steel samples deformation at coexistence liquid and solid phase, Proc. ESAFORM 2007, Zaragoza, Spain, on CD
[7] Głowacki M., Hojny M., Dedicated computer system of aided steel deformation testing procedure near solidus temperature, Computer Methods in Materials Science 7, 2007, 36–41
[8] Glowacki M., Hojny M., Inverse analysis applied for determination of strain – stress curves for steel deformed in semi-solid state, Proc. Inverse Problems, Design and Optimisation Symposium (IPDO2007), Miami Florida 20007, on CD
[9] Glowacki M., Hojny M., Inverse analisys applied for determination of strain – stress curves for steel deformed in semi-solid state, Inverse Problems in Science and Engineering, in press
[10] Hojny M., Glowacki M., Computer modelling of deformation of steel samples with mushy zone, Steel Research, in press
Dane osoby kontaktowej:
Osoba kontaktowa:
Prof. Miroslaw Glowacki
tel.: +48 12 617-20-92, +48 12 617 36 41
e-mail: glowacki@metal.agh.edu.pl; glowacki@agh.edu.pl


data aktualizacji: 2008-06-19

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza