• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Technologie informacyjne / Elektronika

Detektory i specjalizowane układy scalone CMOS (AISIC) w zastosowaniach medycznych i eksperymentach fizycznych.

Kierownik: Dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, prof.n. AGH
Jednostka wiodąca: Katedra Elektroniki
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Główni wykonawcy:
dr inż. Maria Sapor, dr inż. Janusz Młynarczyk, mgr inż. Marcin Jastrząb.
Cele ogólne badań:
Nowe rodzaje detektorów krzemowych.
Krzemowe fotopowielacze.
Układy scalone elektroniki odczytowej.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
DS - Algorytmy i implementacja układów i systemów elektronicznych - Rozwój detektorów krzemowych promieniowania jonizującego.
1.BW - Aplikacje systemów elektronicznych - Zintegrowane krzemowe detektory promieniowania jonizującego dla potrzeb fizyki wysokich energii i aplikacji medycznych;
2.Projekt europejski GROWTH project GRD2-2000-31832 contract G1RD-CT2001-00561-SUCIMA - Ultraszybkie krzemowe kamery do pomiaru źródeł promieniowania beta i gamma dla zastosowań medycznych, 2001-2004.
3.Projekt europejski RAPSODI – Ochrona radiologiczna przy użyciu krzemowych optoelektronicznych przyrządów i urządzeń, 2006-2008.
4.Grant MNiSzW nr 3-T11B06829 – Monolityczny detektor mozaikowy z aktywnymi komórkami do rejestracji obrazów w widmie promieniowania rentgenowskiego, 2005-2008.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Opracowanie i wykonanie struktury mozaikowego detektora SOI.
Uczestnictwo w budowie detektorów krzemowych do eksperymentów fizycznych DELPHI, PHOBOS.
Opracowanie prototypowych układów scalonych elektroniki odczytowej do krzemowych fotopowielaczy.
Budowa prototypowego systemu do rejestracji pojedynczych fotonów promieniowania.
Patenty, know how, wdrożenia:
1. Patent nr US2006/0043313A1, Monolithic Active Pixel Dosimeter, International
Publication Number WO 2004/042823 A1
Najważniejsze publikacje:
1.H. Niemiec, M. Jastrzab, W. Kucewicz, K. Kucharski, J. Marczewski, M. Sapor, D. Tomaszewski: „ Full-size monolithic active pixel sensors in SOI technology—Design considerations, simulations and measurements results”, Nucl. Instrum. and Meth. A 568 (2006) 153-158
2.Jastrzab M., Koziel M., Kucewicz W., Kucharski K., Marczewski J., Niemiec H., Sapor M., Tomaszewski D.: „Prototypes of large-scale SOI monolithic active pixel sensors” , Nucl. Instrum. and Meth. A 560, 2006, pp. 31–35
3.Marczewski J. ,Domanski K., Grabiec P.,Grodner M., Jaroszewicz B., Kociubinski A., Kucharski K., Tomaszewski D., Caccia M., Kucewicz W.,. Niemiec H.: „Technology development for SOI monolithic active pixel detectorsss”, Nucl. Instrum. and Meth. A 560 (2006) pp. 26–30
4.H. Niemiec, A. Bulgheroni, M. Caccia, P. Grabiec, M. Grodner, M. Jastrzab, W. Kucewicz, K. Kucharski, S. Kuta, J. Marczewski, M. Sapor, D. Tomaszewski, „Monolithic active pixel sensor realized in SOI technology - concept and verification” Microelectronics Reliability 45/7-8 (2005), pp 1202-1207 ,

5.W.Kucewicz, A. Bulgheroni, M.Caccia, P.Grabiec, J.Marczewski, H. Niemiec, “Development of monolithic active pixel detectors in SOI technology”, Nucl. Instrum. and Methods in Physics Reasearch. A541, (2005), 172-177,

6.J. Marczewski, W. Kucewicz, H. Niemiec, M. Sapor, at all: „Monolithic silicon pixel detectors in SOI technology”, Nucl. Instrum. and Methods in Physics Reasearch. A549 (2005) 112–116,

7.J.Marczewski, W.Kucewicz, H. Niemiec, M. Sapor, at all, „SOI Active Pixel Detectors of Ionizing Radiation – Technology & Design Development”, IEEE Trans. Nuclear Science NS-51, (2004) 1025-1028

8.A. Czermak, B. Dulny, M. Jastrząb, W. Kucewicz, H. Niemiec, M. Sapor, B. Sowicki, A. Zalewska: „ System akwizycji danych do ultraszybkich detektorów krzemowych i do źródeł elektronów i promieniowania gamma”, Elektronika, nr.10, 2005, ISSN 0033-2089, pp 8-10.

9.W.Kucewicz, H.Niemiec, M.Sapor, at all ,”Position sensitive silicon detectors for real time dosimetry in medical applications”, Nucl. Instr. and Meth. A 518 (2004) 411-414
10. M.Caccia, W.Kucewicz, H. Niemiec, M.Sapor at all, „Silicon ultra fast Camera for Electrons and Gamma Sources in Medical Application”, Nuclear Physics B125 (2003) 133-138.
Adres strony internetowej:
Dane osoby kontaktowej:
Dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, prof.n. AGH

data aktualizacji: 2008-06-17

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza