• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Inżynieria elektryczna i mechaniczna / Elektrotechnika

Optymalizacja maszyn elektrycznych

Kierownik: dr hab. inż. Wiesław Jażdżyński
Jednostka wiodąca: Katedra Maszyn Elektrycznych
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Główni wykonawcy:
dr hab. inż. Wiesław Jażdżyński
Cele ogólne badań:
1. Minimalizacja strat energii maszyn elektrycznych w czasie eksploatacji (energo-oszczędność)
2. Minimalizacja kosztu produkcji maszyn elektrycznych (materiało-oszczędność)
3. Maksymalizacja osiągów technicznych maszyn elektrycznych
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Badania Własne
Od 1985r. (nr AGH 7.382.12) co rok do 2002 (nr. AGH 10.10.120.364)
II. Działalność Statutowa:
1.Zastosowanie metod optymalizacji w dziedzinie maszyn elektrycznych,
(praca nr 11.11.120.412, AGH Kraków, 2003-2005)
2.Analiza własności oraz projektowanie maszyn elektrycznych z wykorzystaniem metod optymalizacji i obliczeń polowych. (praca 11.11.120.615, AGH Kraków, 2006-2008)
III. Granty KBN
1.Zastosowanie optymalizacji wielokryterialnej do projektowania maszyn elektrycznych. (Grant KBN nr 3 0640 91 01, 1991-1993)
2.Optymalizacja obwodów elektromagnetycznych silników zanurzalnych. (jako Realizator ze strony AGH grantu celowego KBN nr 8-827895/C-2341, 1995r.)
IV. Prace badawcze dla przemysłu
1.Optymalizacja konstrukcji silnika Sg132M-4 w aspekcie minimalizacji jego kosztów produkcji i użytkowania. (Umowa nr. AGH 249/120.41/29 z F.S.E. „TAMEL”S.A. w Tarnowie, 1993.)
2.Optymalizacja obwodów elektromagnetycznych silników zanurzalnych. (Umowa nr. AGH 5.120.425 z F.S.E. „TAMEL”S.A. w Tarnowie, 1995)
3.Optymalizacja konstrukcji silnika energooszczędnego SEE 90L-4 w celu zwiększenia jego sprawności do wartości 85%. (Umowa nr. AGH 5.5.120.264 z Fabryką Maszyn Elektrycznych SA „INDUKTA” w Bielsku-Białej, 2000-2001)
4.Optymalizacja konstrukcji silnika energooszczędnego SEE 100L-4B klasy eff1 wg CEMEP w celu zminimalizowania jego kosztów wytwarzania. (Umowa nr. AGH 5.5.120.326 z Fabryką Maszyn Elektrycznych SA „INDUKTA” w Bielsku-Białej, 2001-2002)
5.Optymalizacja konstrukcji silnika energooszczędnego SEE 132M-4 klasy eff1 wg CEMEP w celu osiągnięcia zadanej sprawności (minimum 90.1%) oraz zminimalizowania jego kosztów wytwarzania.. (Umowa nr. AGH 5.5.120.391 z Fabryką Maszyn Elektrycznych SA „INDUKTA” w Bielsku-Białej, 2003.)
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Opracowanie i wdrożenie do produkcji trzech zoptymalizowanych silników indukcyjnych wysokosprawnych (1.5, 3.0 i 7.5kW), w których uzyskano, w stosunku do wcześniej produkowanych silników wysokosprawnych typu SEE:
1.zmniejszenie kosztu materiałowego o ok. 10%
2.zwiększenie sprawności znamionowej o ponad 1%
Patenty, know how, wdrożenia:
1.Opracowanie i wdrożenie do produkcji trójfazowych silników indukcyjnych wysokosprawnych typu SEE o poziomie sprawności co najmniej eff1 wg CEMEP:
a)SEE 90L-4 (1.5kW)
b)SEE 100L-4B (3kW)
c)SEE 132M-4 (7.5kW)
Najważniejsze publikacje:
1.W. Jazdzynski. Influence of material cost on design parameters and properties of optimum-designed squirrel-cage induction motor. Proceedings of the International Conference on Electrical Machines ICEM’88, Pisa, Italy, 1988, s.417-421
2.W. Jazdzynski. Multicriterial optimisation of squirrel-cage induction motor design. Proc.IEE, Pt.B, 1989, 136, s.299-307.
3.W. Jazdzynski. Designing an Optimal Induction Motor with Central Ring in Rotor Cage. Proceedings of the International Conference on Electrical Machines icema, Adelaide, Australia, 14-16 September 1993, s.76-80.
4.W. Jazdzynski. A Search for an Optimal 3-Phase Induction Motor Designed for AC Motor Traction. Proceedings of the International Symposium on Technological Innovation in Guided Transport, ITTG93, Lille, France, 29-30 September 1993, s.477-484.
5.W. Jazdzynski. Factory-dependent optimal induction motors. Proceedings of the International Conference on Electrical Machines ICEM 2000, vol. 3, Espoo, Finland, 28-30 August 2000, 1628-1632.
6.W. Jazdzynski. Some economic aspects of designing optimal energy-efficient and high-efficiency induction motors. Proceedings of the International Conference on Electrical Machines ICEM 2002, vol. 3, Brugge, Belgium, 25-28 August 2002, p.472 in Abstracts, CD-ROM issue.
7.W. Jazdzynski. Maximum-Output Induction Motors With Die-Cast Copper Cage. Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion SPEEDAM 2004, Capri, Italy, 16-18 June, paper A138, CD-ROM issue.
8.W. Jażdżyński: Optymalizacja konstrukcji silników indukcyjnych, Pomiary, Automatyka Kontrola, 2007, z. 3, str. 102-104
Adres strony internetowej:
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Dr hab. inż. Wiesław Jażdżyński
e-mail: wjaz@agh.edu.pl
tel. : (0-12) 617 28 98, (kom. 0-609 611 846)

data aktualizacji: 2009-03-03

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza