• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne / Zarządzanie i marketing

Modelowanie matematyczne w marketingu

Kierownik: Prof. zw. dr hab. inż. BOGUSŁAW FILIPOWICZ
Jednostka wiodąca: Katedra Automatyki
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Główni wykonawcy:
Prof. zw. dr hab. inż. B. Filipowicz, dr inż. J. Kwiecień, mgr inż. K.Idzikowska, mgr inż. M. Zajdel
Cele ogólne badań:
W roku 2007: Opracowanie algorytmów wyznaczania efektywności reklamy.
Analizę technik e-learningowych z zamiarem wykorzystania tych technik w zagadnieniach marketingowych [3].
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
BADANIA WŁASNE nr 10.10.120.106
Najważniejsze uzyskane wyniki:
W pracy [1] przedstawiono model efektywności reklamy w postaci wielomianu drugiego stopnia, który w sposób zadawalający opisuje problem wyznaczania zasięgu reklam umieszczanych w różnych środkach przekazu. Wyniki uzyskane przy pomocy metody podziału i ograniczeń wspomaganej algorytmem Wolfe’a oraz algorytmami genetycznymi potwierdzają skuteczność tych metod do wyznaczania optymalnego zasięgu reklamy przy zadanych nakładach.
Na przykładzie grupy studentów z AGH i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dokonano analizy technik e-learningowych z zamiarem ich wykorzystania w zagadnieniach marketingowych [2].
Najważniejsze publikacje:
1.Filipowicz Bogusław, Kwiecień Joanna: Modelowanie efektywności reklamy, AUTOMATYKA, Półrocznik, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Tom 11, z 3, Rok 2007, str. 409-416.
2.Kwiecień Joanna, Wołoszyn Paweł: Oczekiwania studentów wobec technik e-learningowych, AUTOMATYKA, Półrocznik, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Tom 11, z 3, Rok 2007, str. 453-458
Adres strony internetowej:
Dane osoby kontaktowej:
dr inż. Joanna Kwiecień,+ 48 12 617 43 20, kwiecień@ia.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-03-04

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza