• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Inżynieria elektryczna i mechaniczna / Automatyka i robotyka

Algorytmy optymalizacji dyskretnych procesów przemysłowych dużych rozmiarów oraz systemów obsługi i sieci kolejkowych

Kierownik: Prof. zw. dr hab. inż. BOGUSŁAW FILIPOWICZ
Jednostka wiodąca: Katedra Automatyki
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Główni wykonawcy:
Prof. zw. dr hab. inż. Bogusław Filipowicz, dr inż. Joanna Kwiecień, dr inż. Wojciech Chmiel, dr inż. Piotr Kadłuczka, , mgr inż. Krystyna Idzikowska
Cele ogólne badań:
W roku 2007: Analiza możliwości wykorzystania sieci kolejkowych do modelowania reakcji człowieka występującej w różnych zagadnieniach technicznych.
Zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji do zagadnień optymalizacji kombinatorycznej
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
BADANIA STATUTOWE nr 11.11.120.816
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Zastosowanie nowego rodzaju sieci kolejkowych pozwoliło na modelowanie elementarnych procesów mentalnych człowieka. Wśród licznych zastosowań można wymienić: modelowanie zachowania człowieka w procesie przepisywania tekstu na maszynie do pisania (komputerze), modelowanie zachowania kierowcy pojazdu, operatora różnego rodzaju sprzętu, pilota itp. Wyniki tych prac przedstawiono w pozycjach literaturowych [1, 2].
W pracy [3] przedstawiono opracowane algorytmy ewolucyjne do optymalizacji kwadratowego zagadnienia przydziału QAP. Do ich realizacji wykorzystano specyficzne własności tego problemu.
W pracy [4] przedstawiono zagadnienie realizacji inteligentnych systemów wieloagentowych bazujących na algorytmach ewolucyjnych. Opracowane algorytmy zostały przetestowane na klasycznym problemie komiwojażera.
Najważniejsze publikacje:
1.Kwiecień Joanna, Filipowicz Bogusław: Zastosowanie teorii kolejek do modelowania podstawowych procesów mentalnych człowieka, AUTOMATYKA, Półrocznik, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Tom 11, z 1-2, red. zeszytu E. Kochan, Rok 2007, str. 171-178.

2.Kwiecień Joanna, Filipowicz Bogusław: Queueing Theory in Modeling of Human Information Processing, 16 th International Conference on Systems Science ICSS 2007, 2007-09-04 - 2007-09-06, Wrocław, Vol. III, proceedings, ed. A. Grzech, Rok 2007, str. 342-349.

3.Kadłuczka Piotr, Chmiel Wojciech; Wykorzystanie własności zagadnienia QAP w konstrukcji algorytmów ewolucyjnych, AUTOMATYKA, Półrocznik, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Tom 11 z. 1-2, red. zeszytu E. Kochan, Rok 2007, str. 151-160.

4.Kadłuczka Piotr, Piwowarczyk Jacek, Chmiel Wojciech; Współbieżny algorytm ewolucyjny wykorzystujący mechanizm samoadaptacji, AUTOMATYKA, Półrocznik, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Tom 11 z. 1-2, red. zeszytu E. Kochan, Rok 2007, str. 161-170.
Adres strony internetowej:
Dane osoby kontaktowej:
dr inż. Wojciech Chmiel, ,+ 48 12 617 28 12, wch@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-03-04

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza