• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Technologie informacyjne / Informatyka

Rozwój metod analizy i wspomagania decyzji

Kierownik: Prof. nz. dr hab. inż. Andrzej M. Skulimowski
Jednostka wiodąca: Katedra Automatyki
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Główni wykonawcy:
Prof. nz. dr hab. inż. Andrzej M. Skulimowski, dr inż. Paweł Rotter, mgr inż. Przemysław Pukocz
Cele ogólne badań:
1.Opracowanie metod i algorytmów analizy i wspomagania decyzji
2.Zastosowania w finansach, sterowaniu systemami zbiorników wodnych, rozpoznawaniu i rozumieniu obrazów
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1.„Badania tendencji rozwojowych technologii produktowych i procesowych. Metody planowania strategicznego”, Projekt badawczy zamawiany PW-004/ITE/01/2006 (KPR004)
2.„Decision Support in Cognitive and Temporal Context“, Program Grant na Grant 7 PR. STREP
3.“Wspomaganie Decyzji w Zagadnieniach Zarządzania Ryzykiem”, Badania Własne AGH nr 10.10.120.120
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Metoda zbiorów odniesienia dla problemów optymalizacji wielokryterialnej,
algorytmy transformacji szeregów czasowych do postaci przydatnej we wspomaganiu decyzji, metody modelowania preferencji w problemach sterowania optymalnego z wieloma wskaźnikami jakości
Patenty, know how, wdrożenia:
Sterowanie zbiornikami Kaskady Górnej Wisły w sytuacji zagrożenia powodziowego (metody dwupoziomowego sterowania optymalnego)
Najważniejsze publikacje:
1.A.M.J. Skulimowski (2006a). “Framing New Member States and Candidate Countries Information Society Insights”. W książce : Ramon Compano i Corina Pascu (Red.) „Prospects For a Knowledge-Based Society In The New Members States And Candidate Countries, Publishing House of the Romanian Academy, January 2006, ISBN 973-27-1319-4, s. 9-51.
2.A.M.J. Skulimowski (2006b). “Future Prospects in Poland: Scenarios for the Development of the Knowledge Society in Poland. Ibid., s. 114-159.
3.A.M.J. Skulimowski (2008, Red.): y Transfer Technologii w Informatyce i Automatyce, Progress & Business Publishers, Kraków, Maj. 2008, s. 320.
4.A.M.J. Skulimowski (2004). „The Challenges to the Medical Decision-Making Systems posed by mHealth”, The IPTS Report, No.81, Feb. 2004, 4-11.
5.Andrzej M.J. Skulimowski. Application of Forecasting and Foresight Studies in Modelling the Regional Development. In: Sustainable Development – Proceedings of the AED Seminar No. PTP 121TC00-010 held in Kraków, Poland, October 13-22, 2002. "Progress & Business Publishers", Kraków, 2002, s. 8 (CD edition).
6.A.M.J. Skulimowski. "Quantitative assessment and forecasts of bio-fuels production capability in Poland until 2020. Technical Report RT-PB-07/2002, Progress & Business Publishers, Kraków, Oct. 2002, pp. 30. [ "Country Report on Poland" w "ESTO Study on Techno-economic feasibility of large-scale production of bio-fuels in EU-candidate countries", DG-JRC, IPTS Seville, 2002.
7.A.M.J. Skulimowski. „Waste Streams and Flows in Candidate Countries – A Prospective Analysis”. Technical Report RT-PB-11/2002, Progress & Business Publishers, Kraków, Dec. 2002, s. 40.
8.Andrzej M.J. Skulimowski (1999). Financial Modelling – Proceedings of the 23rd Meeting of the EURO WG on Financial Modelling, Cracow, October 8-10, 1998, Progress & Business Publishers, Kraków, Dec. 1999, s. 504.
9.Andrzej M.J. Skulimowski (1999). A Discrete-Control-System Model of Order-Driven Capital Markets; (In: Financial Modelling – Proceedings of the 23rd Meeting of the EURO WG on Financial Modelling, s. 322-339.
10.Andrzej M.J. Skulimowski (1998). Dynamical Information Contents of Runs in Financial Time Series. Preprints of the 22nd Meeting of the Euro Working Group on Financial Modelling, Paris, 14-15 May 1998, Book 2, Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, Serie : Colloques, Paris, s. 213-220.
11.Andrzej M.J. Skulimowski (1997). Methods of Multicriteria Decision Support Based on Reference Sets In: R. Caballero, F. Ruiz, R.E. Steuer (Eds.) Advances in Multiple Objective and Goal Programming, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 455, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, s. 282-290.
12.A.M.J. Skulimowski (1996). Decision Support Systems Based on Reference Sets; Wydawnictwo AGH, Monografie, Nr 40, s.165.
13.___ (1996). Dynamic portfolio optimization based on reference trajectories. System Modelling and Optimization, Proceedings of the 17th IFIP TC7 Conference on Syystem Mpdelling and Optimization, July 1995; Chapman & Hall, 1996, s. 171-178.
14.A.M.J. Skulimowski, B.F. Schmid (1992). Redundance-free description of partitioned comp­lex systems. Mathematical and Computer Modelling, 16, No. 10, s. 71-92.
15.___ (1994). Optimizing the Structure of a Partitioned Population. In: J. Henry and J.-P. Yvon (Ed.) System Modelling and Optimization; Lecture Notes in Control and Information Sciences, Vol 197, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, s. 771-782.
16.___ (1994). Optimal strategies for quantitative data retrieval in distributed database systems. Proceedings of the Second International Conference on Intelligent Systems Engineering, Hamburg, 5-9 September 1994; IEE Conference Publication Nr 395, IEE, London; str. 389-394.
17.___ (1993). Optimal Decisions in Multicriteria Problems with Controllable Attributes. Proceedings of the 17th GMOOR Symposium, Hamburg, August 25-28, 1992. Springer-Verlag, Berlin.
18.___ (1992). Applicability of ideal points in multicriteria decision- making. In : A. Goicoechea, L. Duckstein, S. Zionts (Red.), Multiple Criteria Decision-Making, Proceedings of the Ninth International Conference: Theory and Applications in Business, Industry, and Government. Proceedings of the 9th International Conference on MCDM, Fairfax (VA), 5-8.08.1990, Springer-Verlag, str. 387-400.
19.___ (1991). Optimal Control of a Class of Asynchronous Discrete-Event Systems. In : Automatic Control in the Service of Mankind. Proceedings of the 11th IFAC World Congress, Tallinn (Estonia), 1990, Vol.3, str. 489-495; Pergamon Press, London. Przedruk w pracy zbiorowej : V. Utkin, A. Jaaksoo (Red.), IFAC'90 Preprints, Tallinn (Estonia), 13-17.08.1990, Vol.6, str. 243-249;
20.___ (1990). Classification and Properties of Dominating Points in Vector Optimization. Methods of Operations Research, 58, 99-112.
21.___ (1989). MCDM Problems in Control of Discrete-Event Systems. VIII- th International Conference on Multicriteria Decision Making, Manchester, August 22-26, 1988. In: A.G. Lockett (Red.), Proceedings, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 325, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York.
22.___ (1988). A Sufficient Condition for q-optimality of Distance Scalarization Procedures. Found. Contr. Engrg., 13, Nr1, 27-41.
23.H. Górecki, A.M.J. Skulimowski (1988). Safety Principle in Multiobjective Decision Support in the Decision Space Defined by Availability of Resources. Arch. Automatyki i Telemech., 32, 339-353.
24.___ (1988). Theoretical Foundations for the Decision Support Systems Based on Reference Points. Ninth European Meeting on Cybernetics and Systems Research, Vienna, April 5-9, 1988. W : R. Trappl (Ed.) Cybernetics and Systems'88, Vol. 1, pp. 239-246, Kluwer Academic Publishers, Amsterdam.
25.___ (1987). Theoretical Foundations for the Decision Support Systems Based on Reference Points. Cahiers de LAMSADE, No. 43, Dec.1987, Université de Paris-Dauphine IX, Paris, 1987, str.40.
26.H. Górecki, A.M.J. Skulimowski (1987). Safety Principle in Multiobjective Decision Support in the Decision Space Defined by Availability of Resources. IIASA Task Force Meeting, Warszawa, Dec. 8-9, 1986. W : A. Lewandowski, A. Wierzbicki "Theory, Software and Testing Examples for Decision Support Systems", IIASA Working Paper WP-87-26, marzec 1987, str.63-73.
27.___ (1987). An Interactive Modification of the Decision Set to Attain a Target Point in Vector Optimization Problems. VII-th International Conference on Multicriteria Decision Making, Kyoto (Japan), 18-22.08.1986; In: Y. Sawaragi, K. Inoue, H. Nakayama (Ed.), Toward Interactive and Intelligent Decision Support Systems, Vol. 1, Proceedings, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 285, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York-London-Paris-Tokyo, pp.142-153. Przedruk w: Y. Sawaragi, K. Inoue, H. Nakayama (Ed.), Preprints, Vol.2, Kyoto, August 1986,str.750-761.
28.___ (1986). Foreseen Utility in Multi-Stage Multicriteria Optimization. Seminar on Nonconventional Problems of Optimization, Warszawa, May 9-11, 1984; W: J. Kacprzyk (Ed.), Proceedings, Part III, str. 365-386.
29.H. Górecki, A.M.J. Skulimowski (1986). A Joint Consideration of Multiple Reference Points in Multicriteria Decision Making. Found. Control Engrg., 11, Nr2, 81-94.
30.A.M.J. Skulimowski (1985). Generalized Distance Scalarization in Banach Spaces. Belgian J. Operations Research, 25, Nr 1, 3-16.
31.___ (1985). Solving Vector Optimization Problems via Multilevel Analysis of Foreseen Consequences. Found. Control Engrg., 10, Nr 1, 25-38.
32.___ (1985). Analysis of Consequences of a Decision in Multi-Stage Multicriteria Optimization [in Polish]. Scientific Papers of the Polish Society for Theoretical and Applied Mechanics, 24, 637-648.
33.___ (1985). Modelling the Consequences of a Decision in Linked Vector Optimization Problems. International Conference "Cybernetics'85", Warszawa (Poland), 28-30.05.1985; In : W. Jarominek, T. Kasprzak, J. L. Kulikowski (Ed.), Proceedings, Vol.3: Human Aspects of Cybernetics, str. 173-182.
Adres strony internetowej:
Dane osoby kontaktowej:
Andrzej Skulimowski, 0126172812, ams@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-17

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza