• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Inżynieria elektryczna i mechaniczna / Elektrotechnika

Zastosowanie maszyny asynchronicznej w wydzielonej sieci energetycznej

Kierownik: dr inż. Wacław Orlewski
Jednostka wiodąca: Katedra Maszyn Elektrycznych
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Cele ogólne badań:
1. Wykorzystanie generatora asynchronicznego wzbudzanego kondensatorami do współpracy z odnawialnym źródłem energii.
2. Wyznaczenie warunków stabilizacji pracy generatora asynchronicznego
3. Opracowanie stanowiska do badań generatora.
4. Określenie optymalnych warunków pracy maszyny asynchronicznej.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Badania własne 2005-2007: symbol zadania 10.10.120.558
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Zaproponowanie procedury umożliwiającej zastosowanie tanich i bezpiecznych generatorów asynchronicznych wzbudzanych kondensatorami jako uzupełniających źródeł energii elektrycznej w mieście
2. Wyznaczenie warunków stabilizacji parametrów produkowanej energii w generatorze
3. Opracowanie metody pozwalającej na określenie parametrów modelu generatora asynchronicznego pracującego samodzielnie, w sieci wydzielonej
4. Opracowanie metody oceny energooszczędności układów napędowych z silnikiem asynchronicznym
Najważniejsze publikacje:
1. W. Orlewski, Metoda oceny energooszczędności układów napędowych z silnikiem asynchronicznym, Przegląd Elektrotechniczny, R 82, no 11 (2006) str. 96-98
2. W, Orlewski, A. Zatorski, Metoda wyznaczania rezystancji wirnika maszyny indukcyjnej wykorzystująca generatorowy tryb jej pracy, Pomiary Automatyka Kontrola, nr 10 bis,(2006) str. 200-204
3. W, Orlewski, The series converter type motor, Elektronika, nr 8-9 (2004), str. 4-6
4. A. Siwek, W. Orlewski, Małe Elektrownie Wodne, Globenergia, nr 4 (2006), str.16-20
5. W. Orlewski, The analysis of asynchronous motor with constant absolute slip: the minimal loses condition, Proceedings of International XV Symposium Micromachines and Servosystems, Soplicowo, Poland 17-21.09.2006, str. 250-257
6. W. Orlewski, Stabilizacja kąta komutacji Silnika Przekształtnikowego, , Proceedings of 39 International Symposium on Electrical Machines SME2003, Jurata, Poland 9-11.09.2003, str.127 i na CDRom
7. W. Orlewski, Metoda oceny energooszczędności układów napędowych z silnikiem asynchronicznym, Proceedings of XLII International Symposium on Electrical Machines SME2006, Cracow, Poland 3-6.07.2006, str. 79-82
8. A. Siwek, W. Orlewski, Problemy Instalowania Elektrowni Wiatrowych oraz oddziaływanie ich na środowisko, X Konferencja Naukowo-Techniczna „ Ogólnopolskie Forum Odnawialnych Źródeł Energii”, Warszawa 29-31 marca 2004, Energetyka Wiatrowa, str. 27-36
9. W. Orlewski, A. Zatorski, Analiza wpływu dokładności aproksymacji charakterystyki magnesowania maszyny asynchronicznej na model generatora pracującego samodzielnie, Materiały XV Sympozjum „ Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych”, Krynica 18-22 Września 2005, str. 259-269
10. A. Siwek, W. Orlewski, Krakowskie Elektrownie wodne, XI Konferencja Naukowo-Techniczna „ Ogolnopolskie Forum Odnawialnych Źródeł Energii”, Warszawa 28-30 listopada 2005, Energetyka Wodna, str. 1-8
11. W. Orlewski, A. Siwek, Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w środowisku miejskim na przykładzie Krakowa. Czasopismo Techniczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Zeszyt 3/2007, str.187-195
12. W, Orlewski, A. Zatorski, Układ do pomiaru momentu obrotowego z optyczną transmisją sygnału, Pomiary Automatyka Kontrola, nr 9 bis, (2007) str. 535-537
13. P. Dybowski, W. Orlewski, Badanie generatora indukcyjnego wzbudzanego kondensatorami, Materiały Konferencyjne – Problemy Eksploatacji Maszyn Elektrycznych i Napędów, Zeszyty Problemowe BOBRME Komel nr 77’/2007, Rytro 2007, str. 23-26
Adres strony internetowej:
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Dr inż. Wacław Orlewski, tel. 12-617-28-97,e-mail: orlewski@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-03-04

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza