• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Inżynieria elektryczna i mechaniczna / Elektrotechnika

Badania własności maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi

Kierownik: dr hab. inż. Jerzy Skwarczyński
Jednostka wiodąca:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Główni wykonawcy:
dr inż. Tomasz Drabek
dr inż. Andrzej Matras
mgr inż. Tomasz Lerch
Cele ogólne badań:
Optymalizacja konstrukcji maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi z polem promieniowym i osiowym, z rdzeniem i bez rdzenia.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Działalność statutowa
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Opracowano zweryfikowany model matematyczny maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi z polem promieniowym, skonfigurowano i przygotowano do badań maszynę z polem osiowym.
Patenty, know how, wdrożenia:
Przełączalny silnik elektryczny, patent PL 196738
Najważniejsze publikacje:
1. Modelowanie maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi, Przegląd Elektrotechniczny, nr 6/2007, s.95-98
Adres strony internetowej:
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Dr hab. inż. Jerzy Skwarczyński

data aktualizacji: 2009-03-04

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza