• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Fizyka

Zastosowania interdyscyplinarnych technik komputerowych i metod obliczeniowych

Kierownik: Krzysztof Kułakowski
Jednostka wiodąca: Katedra Informatyki Stosowanej - Zespół Układów Złożonych
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Główni wykonawcy:
P. Gawroński, M. Krawczyk, A. Maksymowicz, K. Malarz, M. Wołoszyn
Cele ogólne badań:
1. Obliczenia własności magnetycznych
2. Badania układów złożonych
3. Badania teoretyczne procesów fizycznych w strukturach biologicznych
4. Badania struktury krystalograficznej i elektronowej
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Działalnośc statutowa WFiIS (zadanie: Zastosowania interdyscyplinarnych technik komputerowych i metod obliczeniowych)
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Z zakresu badań własności magnetycznych, do ważnych wyników można zaliczyć wyznaczenie magnetycznej struktury spiralnej w amorficznych mikrodrutach bogatych w kobalt i żelazo, zależności odchylenia kąta anizotropii od naprężenia w drucie. Przeprowadzenie modelowych obliczeń pętli histerezy przy założeniu helikoidalnej anizotropii magnetycznej w zewnętrznej warstwie drutu pozwoliły na powiązanie obserwowanej pętli histerezy ze zmianami kąta helikoidalnej struktury na powierzchni Prace z zakresu socjofizyki zawierają obliczenia modelu Heidera w wersji równań różniczkowych opisujących dynamikę x(i,j) więzów/relacji między osobnikami (i,j) dla asymetrycznych relacji x(i,j) i x(j,i); przedstawiono też analizę długożyjących stanów nierównowagowych, przypuszczalnie metastabilnych. W badaniach nad układami biologicznymi uzyskano wyniki o warunkach stabilności rozwiązań analitycznych dla standardowego modelu Penny.
Najważniejsze publikacje:
1. A. Chizhik, C. Garcia, A. Zhukov, P. Gawronski, K. Kulakowski, J. Gonzalez, J. M. Blanco
Investigation of helical magnetic structure in Co-rich amorphous microwires, J. Magn. Magn. Mater. (2007) 316, 332
2. P. Gawroński, A. P. Zhukov, J. M. Blanco, J. Gonzalez, V. Zhukova, K. Kułakowski, Studies of remagnetization process in cold drawn Fe-rich thin amorphous wires, J. Magn. Magn. Mater. (2007) 310, e893
3. A. Chizhik, J. Gonzalez, P. Gawronski, K. Kulakowski, A. Zhukov, J. M. Blanco, Torsion and tension stress induced transformation of surface magnetic structure in Co-rich amorphous microwires, J. Non-Cryst. Solids (2007) 353, 935
4. A. Mańka, K. Malarz, K. Kułakowski, Clusterization, frustration and collectivity in random networks, Int. J. Mod. Phys. C (2007) 18, 1765
5. K. Malarz, W. Antosiewicz, J. Karpińska K. Kułakowski, B. Tadić, Avalanches in complex spin networks, Physica A (2007) 373, 785
6. M. Wołoszyn, D. Stauffer, K. Kułakowski, Phase transition in Nowak-Sznajd opinion dynamics, Physica A (2007) 378, 453
7. M. Wołoszyn, D. Stauffer, K. Kułakowski, Order-disorder phase transition in a cliquey social network, Eur. Phys. J. B (2007) 57, 331
8. K. Kułakowski, Some recent attempts to simulate the Heider balance problem, Comput. Sci. Eng. (2007) 9, 86
9. P. Gawroński, K. Kułakowski, A numerical trip to social psychology: long-living states of cognitive dissonance, Lect. Notes Comp. Sci. (2007) 4490, 43
10. M. J. Krawczyk, K. Kułakowski, Formation of DNA networks – computer simulations, Acta Phys. Pol. B (2007) 38, 1813
11. K. Malarz, The risk of extinction – the mutational meltdown or the overpopulation, Theor. Biosci. (2007) 125, 147
12. B. J. Spisak, M. Wołoszyn, One-dimensional aperiodic systems in phase space, Acta Phys. Pol. B (2007) 38, 1951
13. K. Majewski, K. Malarz, Square lattice site percolation threshold for complex neighbourhoods, Acta Phys. Pol. B (2007) 38, 2191
Adres strony internetowej:
Dane osoby kontaktowej:
Krzysztof Kułakowski, (012)6173539, kulakowski@novell.ftj.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-03-02

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza