• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Inżynieria elektryczna i mechaniczna / Automatyka i robotyka

Zaawansowane algorytmy w komputerowych systemach sterowania

Kierownik: dr hab.inż.Witold Byrski, prof.nzw.AGH
Jednostka wiodąca: Katedra Automatyki
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Główni wykonawcy:
Prof.Witold Byrski
dr Maciej Klemiato
dr Jacek Augustyn
mgr Marek Długosz
Cele ogólne badań:
Celem badań jest opracowanie końcowej wersji pakietu programistycznego dla implementacji niestandardowych zadań realizowanych w wielozadaniowym systemie kompleksowego sterowania ciągłymi procesami technologicznymi. Takie zaawansowane zadania sterowania komputerowego nie są oferowane w standardowych pakietach dostępnych na rynku technologii. Dedykowane oprogramowanie może być dziś tylko przedmiotem zamawianego kontraktu. Celem badawczym jest opracowanie końcowych wersji algorytmów i ich standaryzowanego oprogramowania.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Badania Własne umowa 10.10.120.40
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Tematem badawczym zespołu były dwie metody zaawansowanych numerycznie algorytmów identyfikacji parametrycznej układów ciągłych wysokiego rzędu z wykorzystaniem filtracji splotowej i z wykorzystaniem funkcji sklejanych. Przeprowadzone w 2007 r. testy na rzeczywistej instalacji komputerowego sterowania kolumną destylacyjną dostarczyły wyników dla końcowej fazy podsumowania tego szerokiego problemu jaki stał się podstawą do zakończenia przewodu doktorskiego mgr inż. Marcina Nowaka. W pracy rozwiązano zagadnienie najlepszego wyboru kształtu funkcji modulujących dla filtrów splotowych, przy pomocy których w pierwszym etapie procedura zamienia równanie różniczkowe o nieznanych parametrach i nieznanych wartościach pochodnych sygnałów wejścia i wyjścia na odpowiadające im równanie algebraiczne o tych samych nieznanych parametrach i znanych już funkcjach wejścia i wyjścia. W drugim etapie procedura minimalno-kwdratowa pozwala na obliczenie najlepszych parametrów poprzez analizę błędu równania (Equation Error Method). Druga metoda polega na wykorzystania funkcji sklejanych do bezpośredniej aproksymacji funkcji wejścia i wyjścia systemu dynamicznego, a stąd możliwość odtworzenia analitycznego ich kolejnych pochodnych. Informacja o przebiegu tych pochodnych pozwalała uniknąć stosowania zaawansowanych numerycznie filtrów splotowych i szybkiego przejścia do etapu drugiego czyli optymalizacji minimalno-kwadratowej dla nieznanych parametrów.
W temacie głównym Kompleksowych systemów sterowania niestandardowe algorytmy są ciągle w zakresie zainteresowania Zespołu, zwłaszcza w kontekście struktur sterowania stabilizujących pracę systemów dynamicznych. Dotyczy to zadań diagnostyki i autodiagnostyki, sterowania optymalnego systemami nieliniowymi i dokładnej obserwacji stanu.
Najważniejsze publikacje:
1.Byrski W., S. Fuksa; Optimal identification of continuous systems and a new fast algorithm for on‑line mode Intern. Conference of System Identification SYSID2000, Santa Barbara, USA.
2.W. Byrski, S. Fuksa, M. Nowak, The Quality Of Identification For Different Normalization Of Continuous Transfer Function, 08.02.2003, Proceed. IASTED Inter. Conference Modelling, Identification and Control, MIC’2003, Innsbruck, A. ISBN: 0-88986-339-3, p.96-101
3.W.Mitkowski, K.Oprzędkiewicz, Problemy sterowania pewnej klasy systemów liniowych o niepewnych parametrach, Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.2005 t. 9 z. 1_2 Artykuł był prezentowany na XVI Międzynarodowym Sympozjum: Zastosowania Teorii Systemów, Zakopane '2005.
4.L.Trębacz, W.Mitkowski, M.Pietrzyk, Parameter sensitivity of SICO Test, Proceed.of 8th Intern.Conference on Computational Plasticity, Barcelona Spain, Sept.2005.
5.W.Mitkowski, Sterowanie optymalne w układach liniowych z kwadratowym wskaźnikiem jakości, Materiały XII Konferencji Informatyka w Technologii Metali., KomPlasTech05, Ustroń, styczeń 2005.
6. J.Augustyn ,K.Janik, Przegląd technik autodiagnostyki w wybranych rodzinach sterowników SIEMENS i GE-FANUC., , VII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna – Diagnostyka Procesów Przemysłowych, Rajgród, wrzesień 2005.
7.K.Janik, J.Augustyn, Algorytmiczna implementacja poprawnego oprogramowania sterowników PLC, VII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna – Diagnostyka Procesów Przemysłowych, Rajgród, wrzesień 2005.
8.K.Janik, J.Augustyn, Zastosowania relacyjnej bazy danych do realizacji zadania kontroli ilościowej towarów paczkowanych, VII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna – Diagnostyka Procesów Przemysłowych, Rajgród, wrzesień 2005.
9.S.Kiluk, M.Klemiato, Zaawansowane systemy diagnostyki w zdalnym nadzorowaniu, Automatyka, półrocznik AGH, Tom 8, Zeszyt 3, 2004.
10.M.Klemiato, Przegląd statystycznych metod detekcji nagłych zmian w przebiegach procesowych, PAR,nr.1/2006.
11.W.Byrski, J.Byrski, Finite Memory Non-Asymptotic Parameter Identifier Algorithm for Detection of Model Rapid Changes and Faults, 12th IEEE Conference -MMAR Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, wrzesień 2006.
12.W.Byrski, J. Byrski, The Use of Modulating Functions for Identification of Continuous Systems with Time-Varying Parameters, 3rd International Conference on Informatics in Control and Automation, IEEE, Inst. for Systems &Technologies of Information, Control & Communication, Portugalia, Setubal, lipiec 2006.
13.W.Byrski, M.Nowak, Zastosowanie funkcji sklejanych w zadaniu optymalnej idetyfikacji, obserwacji stanu i regulatorze adaptacyjnym, XV Krajowa Konferencja Automatyki, Warszawa, czerwiec 2005.
14.W.Byrski, M.Nowak, Optymalizacja funkcji modulującej dla zastosowań w regulatorze adaptacyjnym, 34 Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane, wrzesień 2005.
15.Ł.Rauch, M.Nowak, i inni, Wirtualne Laboratorium Dydaktyczne Procesów Obróbki Skrawaniem, w „Polska Metalurgia w latach 2002-2006”, Komitet Metalurgii PAN, Kraków 2006.
16.W.Byrski, W.Grega, A.Turnau, Zaawansowane algorytmy przetwarzania sygnałów, cyfrowego sterowania i optymalizacji w systemach dynamicznych, Pomiary, Automatyka, Kontrola,nr.3/2007
17.Marcin Nowak, Metody identyfikacji układów ciągłych z wykorzystaniem funkcji modulujących i sklejanych i ich zastosowanie w regulatorze adaptacyjnym, Praca doktorska, złożona w 2007 roku (obrona styczeń 2008), promotor Witold Byrski.
18.W.Mitkowski, M.Długosz, Stabilization of DC Motor using LQ and Deadbeat controllers, Międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów, PAN, 30 IC-SPETO, 2007, Gliwice-Ustroń, maj 2007.
19.W.Mitkowski, J.Baranowski, Observer design for series DC motor- multioutput Approach., Międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów, PAN, 30 IC-SPETO, 2007, Gliwice-Ustroń, maj 2007
Adres strony internetowej:
Dane osoby kontaktowej:
Dr hab.inz. Witold Byrski

data aktualizacji: 2009-03-04

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza