• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Inżynieria elektryczna i mechaniczna / Elektrotechnika

Diagnostyka maszyn i napędów elektrycznych

Kierownik: dr hab. inż. Witold Rams
Jednostka wiodąca: Katedra Maszyn Elektrycznych
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Główni wykonawcy:
dr hab. inż.Witold Rams
dr hab. inż. Zygfryd Głowacz
prof. dr hab. inż. Jan Rusek
dr hab. inż. Jerzy Skwarczyński
dr inż. Andrzej Matras
dr inż. Tomasz Drabek
dr inż. Paweł Dybowski
mgr inż. Michał Rad
mgr inż. Jarosław Kozik
mgr inż.Tomasz Lerch
Cele ogólne badań:
Rozpoznanie zjawisk występujących w systemach napędowych z maszynami elektrycznymi w stanach asymetrycznych i awaryjnych.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1. Analiza pracy i badania maszyn elektrycznych i systemów elektromechanicznych - DS
2. Rozbudowa i modernizacja systemu DAMOT do obsługi silników z falownikami, 2006
dla Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych DAMEL S. A.
3. Wykonanie pomiarów diagnostycznych silników 6kV metodą AGH, 2006
dla Elektrociepłownia “KRAKÓW” S.A.
4. Analiza wyników badań pomiarowych i ocena parametrów charakteryzujących stan
techniczny napędów Walcowni Dużej,2007
dla . Huta Bankowa Spółka z o.o.
5. Modernizacja komputerowego układu pomiarowego KOSMOT wraz z rozszerzeniem jego
funkcjonowania o badanie rdzeni stojanów silników. 2007
dla Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych DAMEL S. A.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Wykonano model symulacyjny maszyny indukcyjnej wieloharmonicznej. Przebadano możliwość podwyższenia skuteczności oceny stanu klatki centryczności wirnika silnika indukcyjnego z uzyciem składowych symetrycznych lub analizy falkowej. Zrealizowano pomiary przebiegów prądowych w silnikach komutatorowych z asymetriami wewnętrznymi i ich analizy harmoniczne.
Patenty, know how, wdrożenia:
1.Skwarczyński Jerzy, Gołębiowski Lesław, Drabek Tomasz, Birówka Edward; Przełączalny silnik elektryczny; Urząd Patentowy RP, Nr zgłoszenia 329652, Patent nr PL 192086
2.umowy licencyjne :
Program komputerowy do tworzenia dokumentacji z danymi wejściowymi - wynikami pomiarów. Nr umowy licencyjnej: 10/2007, Huta Bankowa Spółka z o.o.

Program komputerowy pod nazwą KOSMOT 2 do badania maszyn elektrycznych. Nr umowy licencyjnej: 11/2007, Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych DAMEL S. A
Najważniejsze publikacje:
1.Rusek Jan; Interharmonics injected into power system by a squirrel-cage induction machine in normal and faulty operating conditions; ICREPQ’06, International Conference on Renewable Energy and Power Quality, Mallorca, Hiszpania, 2006, Proceedings, stron 6 (całość na CD)
2.Nykliński Antoni, Rams Witold, Rusek Jan; Measurement and Calculation of Voltages Induced in Non-Supplied Winding of Double Speed Induction Motors; Przegląd Elektrotechniczny, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Warszawa, 2006, R. 82, nr 11/2006, s. 46-48.
3.Dybowski Paweł; Możliwość wykorzystania składowych symetrycznych prądów stojana w diagnostyce wirnika silnika indukcyjnego klatkowego; SME 2006, XLII International Symposium on Electrical Machines, Kraków, 2006, Proc., s. 171-174
4.Dybowski Paweł; Możliwość detekcji niecentrycznego położenia wirnika w widmie prądów stojana silnika indukcyjnego klatkowego; BOBRME-Komel, Maszyny elektryczne, Katowice, 2006, Zeszyty Problemowe nr 75, s.153-158
5.Dybowski Paweł; Wpływ stopnia uszkodzenia wirnika na widmo składowych symetrycznych prądów stojana silników klatkowych niesymetrycznych – część2; BOBRME-Komel, Maszyny elektryczne, Katowice, 2006, Zeszyty Problemowe nr 75, s.159-164
6.Głowacz Zygfryd, Zdrojewski Antoni; Wykrywanie uszkodzeń w uzwojeniu silnika prądu stałego zasilanego z układu przekształtnikowego w oparciu o metodę analizy spektralnej; Czasopismo Nauk-Techn: Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, Wydawca Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa „EMAG”, Katowice, 2006, nr 9/428, s. 5-12
7.Głowacz Zygfryd, Zdrojewski Antoni; Analiza spektralna sygnałów silnika komutatorowego prądu stałego zasilanego ze źródeł napięcia stałego; Przegląd Elektrotechniczny, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Warszawa, 2006, R. 82, nr 11/2006, s. 76-79
8.Głowacz Zygfryd, Zdrojewski Antoni; Spectral Analysis of Signals of Commutator DC Motor; ICEM 2006, XVII International Conference on Electrical Machines, Kreta, Grecja, 2006, Proc., s.1-4 (całość na CD)
9.Głowacz Zygfryd, Zdrojewski Antoni; Spectral Analysis of Field and Armature Currents of Commutator DC Motor; 51 IWK, Internationales Wissenschaftliches Kolloquium, Technische Universitat Ilmenau, 2006, Proc., s.1-4 (całość na CD)
10.Głowacz Zygfryd, Kozik Jarosław; Mathematical Modelling of Synchronous Machine Powered from Cycloconverters; SME 2006, XLII International Symposium on Electrical Machines, Kraków, 2006, Proc., s.123-126
11.Głowacz Zygfryd, Zdrojewski Antoni; Czasopismo Pomiary Automatyka Kontrola – Mies. Nauk-Techn., Warszawa; Modelowanie matematyczne silnika komutatorowego prądu stałego i układu zasilania dla diagnostyki. 2007, nr 3’2007, s.105-109
12.Rusek Jan; ICREPQ’07, International Conference on Renewable Energy and Power Quality, Sevilla, Hiszpania; Harmonics and Inter-Harmonics of Voltage Converter Supplied Induction Machine Stator Currents. 2007, Book of Summaries, stron 4, (całość na CD)
13.Dybowski Paweł, Rams Witold, Rusek Jan; BOBRME-Komel, Maszyny elektryczne, Katowice; Problemy praktycznej diagnostyki maszyn indukcyjnych w przemyśle. 2007, Zeszyty Problemowe nr 76, s.109-113
14.Dybowski Paweł; BOBRME-Komel, Maszyny elektryczne, Katowice; Diagnostyka silnika indukcyjnego z zastosowaniem sygnału skutecznej wartości ruchomej prądu. 2007, Zeszyty Problemowe nr 77, s.27-32
15.Rad Michał; BOBRME-Komel, Maszyny elektryczne, Katowice; Ciągła transformata falkowa jako narzędzie wspierające diagnostykę silników indukcyjnych. 2007, Zeszyty Problemowe nr 77, s.97-99
16.Głowacz Zygfryd, Głowacz Witold; SDEMPED 2007, 6 th IEEE International Symposium on Diagnostics for Electric Machines Power Electronics and Drives, Cracow; Mathematical model of DC Motor for Analysis of Commutation Processes. 2007, Proceedings, s. 138-141
17.Anonino-Daviu Jose A. Rusek Jan Riera-Guasp Martin Roger-Folch Jose Climente Vicente; SDEMPED 2007, 6 th IEEE International Symposium on Diagnostics for Electric Machines Power Electronics and Drives, Cracow; Case Histories in large motors: Diagnosis of electromechanical faults through extraction of characteristic components during the starup. 2007, Proceedings, s.161-166
18.Głowacz Zygfryd, Zdrojewski Antoni; SDEMPED 2007, 6 th IEEE International Symposium on Diagnostics for Electric Machines Power Electronics and Drives, Cracow; Diagnostics of Commutator DC Motor Basing on Spectral Analysis of Signals. 2007, Proceedings, s.497-500
19.Kozik Jarosław; SME 2007, XLIII International Symposium on Electrical Machines, Poznań; Investigation of Dynamic States of Synchronous Machine Supplied from a 6-pulse Cycloconverter. 2007, Proc., s.125-128
20.Drabek Tomasz; Czasopismo Elektrotechnika i Elektronika, Wydawnictwa AGH, Kraków; Czasowooptymalny odporny algorytm sterowania serwonapędu elektrycznego. 2007, tom 26, zeszyt 1-2, s.14-22
21.Drabek Tomasz, Matras Andrzej, Skwarczyński Jerzy; Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Warszawa; Modelowanie maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi. 2007, R.83, NR 6/2007, s.95-98
22.Głowacz Zygfryd, Głowacz Adam; 26-th IASTED International Conference on Modelling, Identification and Control, Innsbruck, Wydawca ACTA Press, Szwajcaria; Simulation language for analysis of discrete-continuous electrical systems (SESL2). 2007, Proceedings, s. 94-99
23.Głowacz Zygfryd, Głowacz Adam; ATI 2007, XXXV Konf.: Telekomunikacja i Systemy Bezpieczeństwa w Górnictwie, Jaworze, Wydawca: EMAG, Katowice; Wykrywanie uszkodzeń w silnikach elektrycznych z zastosowaniem metody analizy harmonicznej. 2007, Mat. konf., s.237-241
24.Głowacz Zygfryd, Głowacz Adam; Czasopismo Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, Wydawca EMAG, Katowice; Wykrywanie uszkodzeń w silnikach elektrycznych z zastosowaniem metody analizy harmonicznej. 2007, nr 12 /443, s.5-9
Adres strony internetowej:
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Dr hab. inż.Witold Rams tel. 12-617-28-23, mail: rams@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-03-04

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza