• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Technologie informacyjne / Elektronika

Projektowanie specjalizowanych układów scalonych

Kierownik: dr hab. Paweł Gryboś
Jednostka wiodąca: Katedra Metrologii
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Główni wykonawcy:
dr hab. inż. Paweł Gryboś
dr inż. Robert Szczygieł
dr inż. Piotr Maj
dr inż. Mirosław Żołądź
mgr inż. Maciej Kachel
mgr inż. Piotr Kmon
Cele ogólne badań:
Opracowanie nowych rozwiązań układowych, które mogą być wykorzystane w nowoczesnych technologiach submikronowych dla potrzeb zintegrowanych systemów pomiarowych. Optymalizacja analogowo-cyfrowych układów scalonych pod kątem minimalizacji poboru mocy, poziomu szumów i efektów przesłuchów w układach mieszanych, oraz efektów niedopasowania.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1) Rozwój metod projektowania układów w technice submikronowej - Grant Uczelniany Zamawiany
2) "Design of 64-channel fast readout ASIC for silicon strip detector" - Rigaku Corporation, Tokyo, Japan
3) "Digital techniques for medical X-ray imaging" - MAGIC TRADING CORPORATION, Liptovský Mikuláš, Slovakia
4) Wielokanałowy interfejs do pomiarów i stymulacji żywych sieci neuronowych z wykorzystaniem specjalizowanych układów scalonych - grant rozwojowy MNiSW
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Opracowanie nowych rozwiązań układowych dla potrzeb mieszanych układów scalonych stosowanych w obrazowaniu z wykorzystaniem promieniowania X - badania materiałowe. Opracowanie nowych formuł pozwalających na minimalizację szumów w scalonych wzmacniaczach ładunkowych.
Patenty, know how, wdrożenia:
Analysis device with variably illuminated strip detector / Bruker AXS GmbH, Karlsruhe (DE) ; wynalazca: Ekkehard Gerndt, Paweł Gryboś [et al.]. — Int. Cl. : G01N 23/20 ^{(2006.01)}. — Stany Zjednoczone. — Opis patentowy ; US 7263161 B2. — Zgłosz. nr 11236651 z dn. 2005-09-28 ; Opubl. 2007-08-28
Najważniejsze publikacje:
1. Fast binary readout front-end electronics for silicon strip detectors for low energy x-ray imaging applications / Paweł GRYBOŚ // Measurement Science & Technology, 2007 vol. 18 s. 2465–2471. s. 2470–2471,
2. Measurements of matching and high count rate performance of multichannel ASIC for digital X-ray imaging systems / Paweł GRYBOŚ, Piotr MAJ, Luciano Ramello, Krzysztof ŚWIENTEK // IEEE Transactions on Nuclear Science ; 2007 vol. 54 no. 4 s. 1207–1215.
3. Noise optimization of charge amplifiers with MOS input transistors operating in moderate inversion region for short peaking times / P. GRYBOŚ, M. IDZIK, P. MAJ // IEEE Transactions on Nuclear Science ; 2007 vol. 54 no. 3 s. 555–560.
4. A state of the art rad-hard digital ASIC design for high energy physics experiments / R. SZCZYGIEŁ // Measurement Science & Technology 2007 vol. 18 s. 2413–2417.
Adres strony internetowej:
Dane osoby kontaktowej:
dr hab. Paweł Gryboś, +48-12-617-32-99, pgrybos@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-17

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza