• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Inżynieria elektryczna i mechaniczna / Elektrotechnika

Opracowanie pomiaru impedancji zastępczej sieci elektroenergetycznej w oparciu o naturalną zmienność jej obciążenia

Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Bień
Jednostka wiodąca: Katedra Metrologii
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Główni wykonawcy:
dr inż. Dariusz Borkowski
dr inż. Krzysztof Duda
Cele ogólne badań:
Podstawowym celem projektu jest opracowanie metody pomiaru zastępczej impedancji sieci elektroenergetycznej w funkcji częstotliwości, przeprowadzenie analizy metrologicznej metody i budowa prototypowego systemu realizującego pomiar tą metodą. Proponowana metoda pomiaru impedancji będzie wykorzystywać naturalną zmienność parametrów przebiegów napięć i prądów, wynikającą z naturalnej zmienności i rekonfiguracji odbiorników energii. Istotną, unikalną właściwością takiej realizacji pomiaru będzie możliwość ciągłego monitorowania wartości zmieniającej się w czasie impedancji zastępczej systemu. Ze względu na wpływ poziomu naturalnej zmienności obciążenia na niepewność pomiaru, metoda ta będzie umożliwiała określenie bieżącej niepewność pomiaru w funkcji częstotliwości dla danej chwili czasowej.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Grant w trakcie realizacji
Patenty, know how, wdrożenia:
dwa zgłoszenia patentów
Najważniejsze publikacje:
1. Andrzej Bień: Pomiary parametrów energii elektrycznej – wymagania współczesnych odbiorców; Biuletyn Techniczny Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. ISSN 1426-742X Nr 33 grudzień 2006, str. 3-15.
2. Krzysztof Duda, Andrzej Bień: Digital measurement of transient disturbances in electric power network with additional lowpass analog circuit; Metrology and measurement systems, Volume XIV – Number 2/2007, str.283-289.
3. Andrzej Bień, Dariusz Borkowski, Andrzej Wetula: Estimation of power system parameters based on load variance observations - laboratory studies; 9th Int. Conf. on Electrical Power Quality and Utilisation, Barcelona, 9-11 October 2007, www.epqu2007.com, CD plik /EPQU 2007/pdfs/p153.pdf, stron 6
Dane osoby kontaktowej:
dr hab. inż. Andrzej Bień tel. 28-73 abien@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-17

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza