• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Technologie informacyjne / Elektronika

Opracowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych, metod pomiarowych i algorytmów przetwarzania sygnałów w systemach pomiarowych.

Kierownik: Prof. Janusz Gajda
Jednostka wiodąca: Katedra Metrologii
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Główni wykonawcy:
Dr inż. Piotr Piwowar
Dr inż. Dariusz Borkowski
Cele ogólne badań:
Opracowywanie i testowanie nowych metod, układów pomiarowych i algorytmów przetwarzania danych pomiarowych.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Praca własna nr 10.10.120.128
Najważniejsze uzyskane wyniki:
- opracowanie metody pomiaru mechanicznych właściwości układu oddechowego człowieka metodą krótkotrwałych ujemnych impulsów ciśnienia,
- opracowanie algorytmu estymacji częstotliwościowych parametrów układu elektroenergetycznego
Najważniejsze publikacje:
1. Borkowski D. „Estymacja częstotliwościowych parametrów systemu elektroenergetycznego z zastosowaniem koherentnego repróbkowania”, rozprawa doktorska, Katedra Metrologii, 2007.
2. Piwowar P. „Pomiar mechanicznych parametrów dróg oddechowych metoda wymuszania krótkotrwałych, ujemnych impulsów ciśnienia”, rozprawa doktorska, Katedra Metrologii, 2007.
Dane osoby kontaktowej:
Prof. Janusz Gajda

data aktualizacji: 2008-06-17

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza