• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Technologie informacyjne / Informatyka

Opracowanie i weryfikacja komputerowych metod badań modelowych charakterystyk błędów i wrażliwości systemów pomiarowych oraz ich elementów.

Kierownik: Prof. Janusz Gajda
Jednostka wiodąca: Katedra Metrologii
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Główni wykonawcy:
Pracownicy Katedry Metrologii
Cele ogólne badań:
rozwijanie metod modelowania i badań symulacyjnych układów pomiarowych i ich elementów,
eksperymentalna weryfikacja wyników badań modelowych
projektowanie systemów i układów pomiarowych,
organizacja konferencji naukowych powiązanych z tą tematyką,
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Projekt 11.11.120.12
Najważniejsze uzyskane wyniki:
model systemu do wirtualnej bronchoskopii,
system transmisji danych przez linie energetyczne,
cyfrowa realizacja układu do pomiaru migotania światła,
model elektrochemicznego czujnika tlenu,
wykorzystanie fuzji danych w zastosowaniach pomiarowych,
badania symulacyjne wieloczujnikowego ważenia pojazdów samochodowych w ruchu
Patenty, know how, wdrożenia:
2 patenty w tym jeden międzynarodowy,
1 zgłoszenie patentowe.
Najważniejsze publikacje:
1.Low-power image compression for wireless capsule endoscopy / Paweł TURCZA, Mariusz Duplaga // W: Proceedings of the 2007 IEEE international workshop on Imaging systems and techniques.
2.Circular real sine/cosine Gabor transform modulator for power line communication / P. TURCZA, L. ZBYDNIEWSKI, T. P. ZIELIŃSKI // W: IEEE GLOBECOM 2007.
3.Data processing tasks in wireless GI endoscopy: image-based capsule localization & navigation and video compression / J. BUŁAT, K. DUDA, M. Duplaga, R. FRĄCZEK, A. SKALSKI, M. SOCHA, P. TURCZA, T. P. ZIELIŃSKI // W: EMBC 2007
4.Notch filtering in power line communication / Łukasz ZBYDNIEWSKI, Tomasz ZIELIŃSKI, Paweł TURCZA // W: SPA 2007 : Signal Processing : Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications : workshop proceedings :
5.Noise optimization of charge amplifiers with MOS input transistors operating in moderate inversion region for short peaking times / P. GRYBOŚ, M. IDZIK, P. MAJ // IEEE Transactions on Nuclear Science ; ISSN 0018-9499. — 2007 vol. 54 no. 3 s. 555–560. — Bibliogr. s. 560, Abstr.
6.A state of the art rad-hard digital ASIC design for high energy physics experiments / R. SZCZYGIEŁ // Measurement Science & Technology (Print) / Institute of Physics (Great Britain) ; ISSN 0957-0233. — Tyt. poprz.: Journal of Physics E. Scientific Instruments ; ISSN 0022-3735. — 2007 vol. 18 s. 2413–2417. — Bibliogr. s. 2417, Abstr.
7.The ATLAS semiconductor tracker end-cap module / A. Abdesselam [et al.], W. DĄBROWSKI, K. M. Danielsen [et al.], M. DWUŻNIK, J. M. Easton [et al.], S. KOPERNY, H. Koukol [et al.], K. PÓŁTORAK, S. Pospíšil [et al.], R. SZCZYGIEŁ, R. Tanaka [et al.], B. TOCZEK, D. R. Tovey [et al.], M. TURAŁA,
8.MSGCROC – a selftriggered ASIC for readout of hybrid gas microstrip neutron detectors for event rates of 10^{8}/s and 2D spatial resolutions <100 μm FWHM / W. DĄBROWSKI, T. FIUTOWSKI, R. SZCZYGIEŁ, P. WIĄCEK, A. S. Brogna, B. Gebauer, Ch. Schulz, Ch. J. Schmidt, H. K. Soltveit, U. Trunk, S. Buzzetti // W: 15th IEEE NPSS real time conference 2007
9.n-XYTER – a CMOS read-out ASIC for a new generation of high rate multichannel counting mode neutron detectors / A. S. Brogna, S. Buzzetti, W. DĄBROWSKI, T. FIUTOWSKI [et al.], R. SZCZYGIEŁ, U. Trunk, P. WIĄCEK // W: LECC 2006 : 12th workshop on Electronics for LHC and future experiments :
10.News from NMI3 : development of neutron detectors for very high resolutions and counting rates / S. S. Alimov [et al.], W. DĄBROWSKI, T. FIUTOWSKI, B. Gebauer, G. Kemmerling, M. Klein, B. MINDUR [et al.], R.SZCZYGIEŁ, Ch. Schulz [et al.], P. WIĄCEK, Th. Wilpert
11.Application of silicon strip detector for X-ray diffraction on metallic multilayer systems / P. MIETNIOWSKI, J. KANAK, W. POWROŹNIK, T. STOBIECKI, P. MAJ, P. GRYBOŚ // W: SOTAMA 2007 : 2nd symposium on Texture and microstructure analysis
12.Development of a 512-channel module for digital X-ray imaging systems with silicon strip detectors : [poster] / L. Ramello, F. Prino, P. GRYBOŚ, P. MAJ, K. ŚWIENTEK, R. SZCZYGIEŁ, L. Bolaños, A. E. Cabal, , F. Albertin, M. Gambaccini, F. Petrucci
13.Digital measurement of transient disturbances in electric power network with additional lowpass analog circuit / Krzysztof DUDA, Andrzej BIEŃ // Metrologia i Systemy Pomiarowe = Metrology and Measurement Systems / Polska Akademia Nauk. Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej ; ISSN 0860-8229. — 2007 vol. 14 no. 2 s. 283–289. — Bibliogr. s. 289
14.Multisensor data fusion in the processes of weighing and classification of the moving vehicles / Janusz GAJDA, Ryszard SROKA, Tadeusz ŻEGLEŃ // W: Advances and challenges in multisensor data and information processing / ed. Eric Lefebvre. — Amsterdam [etc.] : IOS Press, cop
15.Congress of Metrology 2007 : Cracow, 9–13 September 2007 / Janusz GAJDA // Metrologia i Systemy Pomiarowe = Metrology and Measurement Systems / Polska Akademia Nauk. Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej ; ISSN 0860-8229. — 2007 T. 14 nr 3 s. 471–475
16.Accurate weighing of moving vehicles / P. BURNOS, J. GAJDA, P. PIWOWAR, R. SROKA, M. STENCEL, T. ŻEGLEŃ // Metrologia i Systemy Pomiarowe = Metrology and Measurement Systems
17.Accuracy analysis of WIM systems calibrated using pre-weighed vehicles method / Janusz GAJDA, Ryszard SROKA, Tadeusz ŻEGLEŃ // Metrologia i Systemy Pomiarowe = Metrology and Measurement Systems
18.Fast multichannel ASIC for digital X-ray imaging systems / Pawel GRYBOS, Taguchi TAKEYOSHI // Activity Report 2007 / EUROPRACTICE IC SERVICE. — 2007 s. 28
Dane osoby kontaktowej:
Prof. Janusz Gajda

data aktualizacji: 2008-06-17

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza