• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Inżynieria elektryczna i mechaniczna / Elektrotechnika

Miary wahania napięcia w sieci elektroenergetycznej wyznaczane z zastosowaniem transformacji Hilberta

Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Bień
Jednostka wiodąca: Katedra Metrologii
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Główni wykonawcy:
mgr inż. Andrzej Wetula
Cele ogólne badań:
Ocena stanu sieci elektroenergetycznej opisywana jest zestawem wskaźników jakości energii. Zestaw tych wskaźników jest opisywany w normach EN50160. Autorzy zwracają szczególną uwagę na obszar zaburzeń niskoczęstotliwościowych reprezentowanych w istocie tylko przez wskaźnik uciążliwości migotania. Celem projektu jest zaproponowanie nowych wskaźników jakości energii elektrycznej opartych o transformację Hilberta. Zaproponowane miary będą w przeciwieństwie do wskaźnika uciążliwości migotania budowane na bazie modeli sieci elektroenergetycznej i własności sygnałów związanych z siecią.
Efektem końcowym będzie opracowany zbiór miar wahania napięcia sieci elektroenergetycznej. Podane miary będą zbadane pod względem ich właściwości metrologicznych i przydatności do oceny sieci elektroenergetycznej oraz do poszukiwania źródeł zaburzeń.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Grant w trakcie realizacji
Najważniejsze publikacje:
1. Andrzej Wetula: „A Hilbert transform based algorithm for detection of complex envelope of a power grid signals - an implementation”, ISNCC2008, 10-13 June 2008, Łagów, Poland – przyjęte do wygłoszenia
Dane osoby kontaktowej:
dr hab. inż. Andrzej Bień tel. 28-73 abien@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-17

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza