• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Środowisko i zmiany klimatyczne / Ochrona środowiska

Fotowoltaika i Sensory w Proekologicznym Rozwoju Małopolski

Kierownik: prof. dr hab. Lidia J. Maksymowicz
Jednostka wiodąca: Katedra Elektroniki, Katedra Automatyki
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Główni wykonawcy:
dr hab. Jerzy Chojnacki prof. n AGH (kierownictwo finansowe), dr inż. Janusz Teneta, dr hab. Tomasz Stapiński prof. n AGH, dr hab. Tadeusz Pisarkiewicz prof.n AGH
Cele ogólne badań:
Celem projektu jest poprawa wydajności systemów fotowoltaicznych, jako alternatywnych źródeł energii oraz możliwości rozszerzenia obszarów tematycznych ich aplikacji w regionie Małopolski. Budowa autonomicznych stacji wyposażonych w inteligentne czujniki zanieczyszczenia powietrza. Stacje będą tworzyć samoorganizyjece się bezprzewodowe sieci pomiarowe.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
eea grant Iceland, Lichtenstein, Norwegia oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Opracowanie całorocznych pomiarów meteo z własnej stacji.
Analiza i opracowanie rocznej produkcji energii z fasadowej elektrowni PV.
Opracowanie technologii wytwarzania warstw antyrefleksyjnych, które będą wykorzystane jako powłoki na struktury fotowoltaiczne celem zwiększenia ich wydajności .
Zaprojektowanie radiowo sterowanej stacji detektorów gazów zasilanej z instalacji fotowoltaicznych. Stacje takie mogą być instalowane w terenie.
Najważniejsze publikacje:
1.J.A. Chojnacki, J. Teneta, Ł. Więckowski:, Development of PV Systems and Research Studies on Photovoltaics at the AGH University of Science and Technology in Kraków:, 22th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 3-7 September 2007, Milan Italy,

2..J.A. Chojnacki, J. Teneta, Ł. Więckowski:, The PIPV Grid Connected Installation Project, Set-up and Exploitation Problems:, 22th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 3-7 September 2007, Milan Italy,

3.J.A. Chojnacki, J. Teneta, Ł. Więckowski:, Influence of the Way of Integration of the
PV System With the Façade Building on the Quantity of the Produced Electric Power:,
22th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 3-7 September
2007, Milan Italy.

4.J.A. Chojnacki, J. Teneta, Ł. Więckowski:, System pomiaru parametrów środowiskowych na potrzeby monitorowania instalacji fotowoltaicznych, Kongres Metreologii, Kraków 9-13 września 2007.

5.J.A. Chojnacki, J. Teneta, Ł. Więckowski:, Fasadowa elektrownia fotowoltaiczna o mocy 2 kWp (BIPV Façade) Projektowanie Budowa Uruchomienie oraz Pomiary,
III międzynarodowa Konferencja “Energia ze źódeł odnawialnych w krajach Grupy Wyszehradzkiej, 18-20 października 2007, Zakopane.

6,T. Stapiński, B. Swatowska, „a-Si:C:H and a-Si:N:H thin films obtained by PECVD for applications in silicon solar cells”, przyjęty do druku w Journal of Electronic Materials, ukaże się w 2008 r. (Impact Factor: 1.504)

7.B. Swatowska, T. Stapiński, „Amorphous hydrogenated silicon-nitride films for applications in solar cells”, Vacuum, 82 (2008) 942 (Impact Factor: 0.834)

8 B. Swatowska, T. Stapiński, „Application of amorphous a-Si:C:H antireflective coatings for silicon solar cells”, Proc. of 22nd European Photovoltaic Solar Energy Conference, Milano, Italy 3–7.09.2007, 1213-1215

9.B. Swatowska, T. Stapiński, „Amorphous hydrogenated silicon-nitride films for solar cells applications”, Proc. of IX Electron Technology Conference ELTE 2007, Poland, Book of Abstracts, Kraków 4–7.09.2007, 108

10.B. Swatowska, T. Stapiński, S. Zimowski, „Influence of properties of amorphous a-Si:N:H coatings on parameters of silicon solar cells”, Proc. of XXXI Intern. Conf. of IMAPS – Poland Chapter, Rzeszów-Krasiczyn, 23–26.09.2007, 405–408

11.W. Maziarz, T. Pisarkiewicz, J. Koszur, J. Jaźwiński,
„Wpływ temperatury pracy sensora gazu na jego odpowiedź statyczną i dynamiczną”,
Elektronika Nr 3, 2007, str 10 – 12.

12.H. Jankowski, T. Kenig, L. Maksymowicz, T. Pisarkiewicz , M. Warzecha, „Technologia heterozłącza CIS/CdS do zastosowań fotowoltaicznych”,
Elektronika nr 10, 2007, str. 32 – 34.

13.W. Maziarz, Z. Rapacz, T. Pisarkiewicz,
„A multimedia guide on selected gas sensors”,
XXXI International Conference and Exhibition IMAPS-Poland, Rzeszów-Krasiczyn,
23-26 September 2007, p.391 – 394.

14.L. Maksymowicz, S. Nowak, E. Leja, T. Pisarkiewicz, T. Stapiński, K. Zakrzewska,
„ Mikrosystemy i Sensory”,
Pomiary, Automatyka, Kontrola, 3, 2007, 63-69.

15.M. Warzecha, H. Jankowski, L. Maksymowicz, T. Pisarkiewicz,
„Modular process control system for photovoltaic thin film manufacturing “,
Vacuum 82 (2008) 1107 – 1110.

16.Maziarz, T. Pisarkiewicz,
„Gas sensors in a dynamic operation mode”,
Measurement Science and Technology 19 (2008) 055205 (7pp).
Adres strony internetowej:
Dodatkowe informacje:
Technologia otrzymywania cienkowarstwowych struktur antyreflekcyjnych oraz badania spektroskopowe są wykonywane we współpracy z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Badania własności mechanicznych są wykonywane we współpracy z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.
Ponadto wykorzystywane są ogniwa słoneczne wykonane w Laboratorium Fotowoltaicznym PAN w Kozach k/Bielska Białej
Dane osoby kontaktowej:
dr inż. Janusz Teneta, tel. +48 12 617-38-31, mail: romus@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-03-05

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza