• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Inżynieria elektryczna i mechaniczna / Automatyka i robotyka

Problemy optymalizacji dynamicznej wielokryterialnej

Kierownik: Prof. zw. Dr hab. inż. Adam Kowalewski
Jednostka wiodąca: Katedra Automatyki
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Główni wykonawcy:
Prof. zw. Dr hab. inż. Adam Kowalewski
Cele ogólne badań:
Sterowanie optymalne systemami o parametrach rozłożonych z opóźnieniami
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
AGH BW 10.10.120.31
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1.Warunki konieczne i dostateczne optymalności na istnienie sterowania optymalnego brzegowego i rozłożnego liniowymi systemami parabolicznymi z różnego typu opóźnieniami (np. zmienne opóźnienia czasowe, opóźnienia czasowe zadane w postaci całkowej itd. ) występującymi w warunkach brzegowych.
2.Warunki konieczne i dostateczne optymalności na istnienie sterowania optymalnego brzegowego i rozłożonego liniowymi systemami hiperbolicznymi z z różnego typu opóźnieniami (np. zmienne opóźnienia czasowe, opóźnienia czasowe zadane w postaci całkowej itd. ) występującymi w warunkach brzegowych.
3.Twierdzenia o istnieniu sterowania czaso-optymalnego dla liniowych systemów parabolicznych i hiperbolicznych z opóźnieniami.
Najważniejsze publikacje:
1.Adam Kowalewski : Boundary control of distributed parabolic system with boundary condition involving time-varying lag. International Journal of Control, Vol.48, No.6, pp. 2233-2248, 1988.
2.Adam Kowalewski: Feedback control of a distributed parabolic system with boundary condition involving a time varying lag. IMA Journal of Mathematical Control and Information, Vol. 7, No. 2, pp. 143-157, 1990.
3.Adam Kowalewski: Minimum time problem for a distributed parabolic system with boundary condition involving time-varying lag. Archives of Automatic and Remote Control, Vol. 35, No. 3-4, pp.143-153, 1990.
4.Adam Kowalewski: Boundary control of parabolic delay system, in the book: New Trends in Systems Theory, editors: G. Conte, A.M. Perdon, B.Wyman. Progress in System and Control Theory, Vol.7, pp. 489-496, Birkhauser -Verlag Inc. Boston 1991.
5.Adam Kowalewski: Optimal control of distributed parabolic systems with multiple time-varying lags. International Journal of Control ,Vol. 69, No. 3, pp. 361-381, 1998.
6.Adam Kowalewski: Optimal control of a distributed hyperbolic system with multiple time-varying lags. International Journal of Control , Vol.71, No. 3, pp. 419-435, 1998.
7.Adam Kowalewski: Optimization of parabolic systems with deviating arguments. International Journal of Control, Vol. 72, No. 11, pp. 947-959, 1999.
8.Adam Kowalewski: Optimal control of distributed hyperbolic systems with deviating arguments. International Journal of Control , Vol. 73, No. 11, pp. 1026-1041, 2000.
9.Adam Kowalewski: Optimal control of parabolic systems with time delays. Optimization, Vol. 50, No. 3-4, pp. 205-232, 2001.
10.Adam Kowalewski: Optimal Control of Infinite Dimensional Distributed Parameter Systems with Delays . AGH University of Science and Technology Press, Kraków 2001.
11.Adam Kowalewski: Time-optimal control of hyperbolic systems with deviating arguments. International Journal of Control, Vol. 76, No. 6, pp. 557-565, 2003.
12.Adam Kowalewski: On some optimization problem with non-quadratic criterion.The chapter in the monography Analysis and Optimization of Differential Systems, pp. 227-234, editors: V. Barbu, I.Lasiecka, D. Tiba and C.Varsan, Kluwer Academic Publishers, Boston-Dordrecht-London 2003.
13.Adam Kowalewski: Optimal control of distributed parabolic systems with multiple time delays given in the integral form. IMA Journal of Mathematical Control and Information, Vol. 22, No. 2, pp.149-170, 2005.
14.Adam Kowalewski , Anna Krakowiak: Time-optimal boundary control of a parabolic system with time lags given in the integral form. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 16, No. 3, pp. 287-295, 2006.
15.Adam Kowalewski , Anna Krakowiak: Time-optimal boundary control of an infinite order parabolic system with time lags. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol.18, No 2, 2008.
Dane osoby kontaktowej:
Prof. zw. Dr hab.inż. Adam Kowalewski

data aktualizacji: 2009-03-04

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza