• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Inżynieria elektryczna i mechaniczna / Automatyka i robotyka

Nowe rozwiązania układowe galwanicznych izolatorów analogowych sygnałów pomiarowych

Kierownik: prof. dr hab. inż. Michał Szyper
Jednostka wiodąca: Katedra Metrologii
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Główni wykonawcy:
Dr inż. Tadeusz Żegleń
Dr hab. inż. Paweł Gryboś, prof. n. AGH
Cele ogólne badań:
Opracowanie nowych rozwiązań układów izolatorów galwanicznych z izolacją pojemnościową oraz przetwornicy światłowodowej DC/DC
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Projekt badawczy (rozwojowy) nr R 01 012 01
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Opracowano układy:
pojemnościowego izolatora galwanicznego o konstrukcji hybrydowej z barierą wysokonapięciową,
światłowodowej przetwornicy DC/DC do zasilania izolowanych galwanicznie mikrosystemów pomiarowych.
Patenty, know how, wdrożenia:
zgłoszenia patentowe (w przygotowaniu)
Dane osoby kontaktowej:
prof. dr hab. inż. Michał Szyper

data aktualizacji: 2008-06-17

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza