• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Technologie informacyjne / Elektronika

SYSTEM POMIAROWY O ZMIENNEJ STRUKTURZE DO POMIARU PARAMETRÓW RUCHU DROGOWEGO

Kierownik: Prof. Janusz Gajda
Jednostka wiodąca: Katedra Metrologii
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Główni wykonawcy:
dr inż. Ryszard Sroka, dr inż. Marek Stencel, dr inż. Tadeusz Żegleń
Cele ogólne badań:
Opracowanie, skonstruowanie i testowanie systemu do pomiaru parametrów ruchu drogowego, o strukturze dobieranej do stosowanej konfiguracji czujników pomiarowych. Czujnikami pomiarowymi są pętle indukcyjne w różnej liczbie i o różnych wymiarach oraz piezoelektryczne, taśmowe czujniki nacisku.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Projekt rozwojowy Nr.: R01 035 01
Najważniejsze uzyskane wyniki:
- opracowanie układu do współpracy z pętlą indukcyjną z automatycznym równoważeniem,
- opracowanie metody pomiaru prędkości pojazdu w układzie z pojedynczą pętlą indukcyjną,
- opracowanie metody detekcji osi w układzie z pętlą indukcyjną,
- opracowanie układu cyfrowego z automatycznym rozpoznawaniem konfiguracji systemu pomiarowego.
Patenty, know how, wdrożenia:
Wniosek złożony w Dziale Patentowym w lipcu 2007. Nadal pozostaje w tym dziale ze względu na brak działań ze strony rzeczników patentowych AGH.
Najważniejsze publikacje:
1. „Modelowanie i badania symulacyjne wieloczujnikowego systemu ważenia pojazdów samochodowych w ruchu”, PAK 3/2007, (współautorzy: R.Sroka, M.Stencel, T.Żegleń).
2. „Measurement of Road Traffic Parameters”, iCEST 2007, Ohrid, Macedonia, (współautor: R.Sroka).
3. “Measurements of Road Traffic Parameters Using Inductive Loops and Piezoelectric Sensors”, Metrology and Measurement Systems, vol. XIV, Number 2/2007, (współautorzy: P.Burnos, P.Piwowar, R.Sroka, M.Stencel, T.Żegleń).
4. Multisensor data fusion in the processes of weighing and classification of the moving vehicles / Janusz GAJDA, Ryszard SROKA, Tadeusz ŻEGLEŃ // W: Advances and challenges in multisensor data and information processing / ed. Eric Lefebvre. — Amsterdam [etc.] : IOS Press, cop. 2007. — (NATO Security Through Science Series. D, Information and Communication Security ; ISSN 1574-5589 ; vol. 8). — ISBN 978-1-58603-727-7. — S. 324–330. (fragment książki).
5. “Wieloczujnikowy system ważenia pojazdów samochodowych w ruchu”, PAK vol. 53, nr 9bis/2007, pp. 542 – 545, (współautorzy: P.Burnos, P.Piwowar, R.Sroka, M.Stencel, T.Żegleń).
6. „Wieloczujnikowa fuzja danych w systemach ważenia pojazdów w ruchu”, PAK vol. 53, nr 9bis/2007, pp. 542 – 545, (współautor: R.Sroka).
7. „Acurate weighing of moving vehicles”, Metrology and Measurement Systems, vol XIV, Number 4 (2007), pp. 507 – 516, (współautorzy: P.Burnos, P.Piwowar, R. Sroka. M.Stencel, T.Żegleń).
8. “Accuracy analysis of WIM systems calibrated using pre-weighed vehicles method”, Metrology and Measurement Systems, vol XIV, Number 4 (2007), pp.517 – 527, (współautorzy: R.Sroka, T.Żegleń).
Dane osoby kontaktowej:
Prof. Janusz Gajda

data aktualizacji: 2008-06-17

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza