• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Technologie informacyjne / Informatyka

Organizacja przetwarzania informacji w autonomicznych systemach rozproszonych zorientowanych na usługi

Kierownik: prof.dr hab.inż.Krzysztof Zieliński
Jednostka wiodąca: Katedra Informatyki
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Główni wykonawcy:
prof.dr hab.inż.K.Zieliński, dr inż.Łukasz Czekierda, dr inż.Piotr Nawrocki, dr inż.Dominik Radziszowski, mgr inż.Jacek Cała, mgr inż.Bartosz Kwolek, mgr inż.Jacek Kosiński, mgr inż.Joanna Kosińska,mgr inż.Marcin Jarząb, mgr inż.Sławomir Zieliński
Cele ogólne badań:
Usługowo zorientowane systemy rozproszone, technologie wirtualizacji systemów rozproszonych, adaptacyjne i reflektywne oprogramowanie warstw pośredniczących, algorytmy adaptacji strategii zarządzania, systemy przetwarzania zdarzeń, technologie kompozycji usług, wykorzystanie opisów semantycznych w organizacji przetwarznia informacji i zarządzania zasobami komputerowymi, systemy komponentowe, interaktywne systemy telekonsultacji medycznych, systemy lokalizacji i monitoringu, sieciowe systemy multimedialne, telefonia komputerowa, współoperatywność systemów rozproszonych, mobilne systemy rozproszone.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
18.18.120.603, 18.18.120.605, 11.11.120.777, 10.10.120.803, 30.16.120.686, 30.16.120.77.779
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Opracowanie technik wykorzystania wirtualizacji systemów komputerowych w procesie realizacji pętli adaptacji w autonomicznych systemach zarządzania zasobami, opracowanie adaptacyjnych technik uruchamiania aplikacji komponentowych, opracowanie środowiska transparentnego zarządzania zasobami z użyciem technologii AOP, konstrukcja adaptowalnych systemów kompozycji usług wykorzystujących informacje semantyczne, konstrukcja rekonfigurowalnego komponentowego systemu monitorowania zasobów środowiska typu grid-JIMS, implementacja i wdrożenie systemu konsultacji telemedycznych dla kardiochirurgii.
Patenty, know how, wdrożenia:
licencje na oprogramowanie do zdalnych konsultacji telemedycznych - 22 szt.
Najważniejsze publikacje:
1.Open Interface for Autonomic Management of Virtualized Resources in Complex Systems - Construction Methodology, accepted for publication in a Future Generation Computer Systems journal, 1 września 2007 (autorzy: Kazimierz Bałos, Marcin Jarząb, Damian Wieczorek, Krzysztof Zieliński)
2.Architecture of a Semantic-Aware Application. SemanticPhoto Case Study, Materiały konferencyjne IEEE Fourth International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS'2007), Dortmund, Niemcy, 6-8 września 2007 (autorzy: Marek Kałużny, Joanna Kosińska)
3.Semantic-based Dynamic Service Composition and Adaptation, Materiały konferencyjne the 1st International Workshop on Web Service Composition and Adaptation (WSCA-2007) held in conjunction with 5th International Conference on Web Services (ICWS-2007), Salt Lake City, USA, 9-13 lipca 2007 (autorzy: Artur Hibner, Krzysztof Zieliński)
4.Adaptation of CCM Applications Based on Lightweight OS Virtualization, FeBID 2007 - 2nd IEEE International Workshop on Feedback Control Implementation and Design in Computing Systems and Networks, Monachium, Niemcy, 25 maja 2007 (autorzy: Jacek Cała, Łukasz Kubica, Wojciech Wiśniowski, Krzysztof Zieliński)
5.Skalowalny, komponentowy system zbierania i przechowywania danych pochodzących z monitorowania systemów rozproszonych, Rozprawa Doktorska, AGH, 21 maja 2007 (autor: Dominik Radziszowski)
6.Konstrukcja platformy bezpieczeństwa w środowiskach .Net Framework 2.0 i Web Services Enhancements 3.0, Konferencja Metody i narzędzia wytwarzania oprogramowania, MSTD 2007, 14 - 16 maja 2007 (autorzy: Jacek Cała, Łukasz Czekierda, Marcin Kruszyński, Maciej Wolański, Krzysztof Zieliński)
7.Zagadnienia implementacji systemu bezpieczeństwa dla interaktywnych aplikacji telemedycznych, Konferencja Metody i narzędzia wytwarzania oprogramowania, MSTD 2007, 14 - 16 maja 2007 (autorzy: Jacek Cała, Łukasz Czekierda, Marcin Kruszyński, Maciej Wolański, Krzysztof Zieliński)
8.Adaptowalne i reflektywne warstwy pośredniczące jako podstawa autonomicznych systemów komputerowych, Czasopismo Pomiary, Automatyka i Kontrola, marzec 2007 (autor: Krzysztof Zieliński
9.JFlooder - Application performance testing with QoS assurance, Materiały konferencyjne International Conference on Cracow Grid Workshop 2007, Kraków, 14 - 17 października 2007 (autorzy: Tomasz Duszka, Andrzej Górecki, Jakub Janczak, Adam Nowaczyk, Dominik Radziszowski)
10.Enhancing Grid computing with Virtual Grid concept model, Materiały konferencyjne International Conference on Cracow Grid Workshop 2007, Kraków, 14 - 17 października 2007 (autorzy: Jacek Kosiński, Krzysztof Zieliński)
11.Framework for Consolidated Workload Adaptive Management, II IFIP Central and East European Conference on Software Engineering Techniques CEE-SET 2007, Poznań – nagroda: Most Promising Work-In-Progress, 10 października 2007 (autorzy: Marcin Jarząb, Krzysztof Zieliński)
12.Migration in CORBA Component Model, DAIS 2007 --- 7th IFIP International Conference on Distributed Applications and Interoperable Systems, Paphos, Cypr, 6-8 lipca 2007 (autor: Jacek Cała)
13.Adaptable and Transparent Resource Management with Multitasking Virtual Machine Resource Consumption Management API, Gests International Transactions on Computer Science and Engineering, Volume 38, 2007 (autorzy: Arkadiusz Janik, Krzysztof Zieliński)
14.Raporty do projektu Narzędzia modelowania i analizy dla systemów zarządzania siecią nowej generacji NGOSS:
a.Wytworzenie modelu struktury metadanych
b.System procesowy
c.Badania możliwości i wymaganej funkcjonalności graficznego narzędzia analitycznego
d.Graficzny edytor modelujący procesy
e.Biblioteka szablonów elementów sieci
f.Edytor złożonych formularzy
g.Biblioteka narzędzi wizualizacji
15.Raporty do projektu Systemm do inteligentnej analizy sieci WAN – optymalizcja I struktur telekomunikacyjnych :
a. Stworzenie modelu analizy przypadków
b. Opracowanie modelu SLA
c. Stworzenie modelu optymalizacji
Adres strony internetowej:
Dodatkowe informacje:
współpraca z :
-Krakowskim Szpitalem Specjalistyczny im.Jana Pawła II;
-IBM Software Laboratorium w Krakowie
-SABRE
-MOTOROLA
-ComArch
Dane osoby kontaktowej:
prof.dr hab.inż.Krzysztof Zieliński , tel.012 617 39 02, e-mail : kz@ics.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-17

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza