• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Technologie informacyjne / Informatyka

Rozwój metod przetwarzania rozproszonego i wizualizacji naukowej dla potrzeb obliczeń dużej skali.

Kierownik: prof.dr hab.inż.Jacek Kitowski
Jednostka wiodąca: Katedra Informatyki
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Główni wykonawcy:
prof.dr hab.inż.J.Kitowski, dr hab.inż.K.Boryczko,
dr hab.inż.W.Dzwinel, dr inż.Marian Bubak, dr inż.Renata Slota, dr inż.Barbara Glut, dr inż.Monika Dekster, dr inż.Tomasz Jurczyk, dr inż.Rafał Wcisło,
dr inż.Włodzimierz Funika, dr inż.Darin Nikolow, dr inż.Tomasz Arodź,
dr inż.Paweł Topa, dr inż.Stanislaw Polak, dr inż.Katarzyna Rycerz, dr inż.Roman Krasowski, dr inż.Jacek Długopolski,
dr inż.Maciej Malawski, mgr inż.Bartosz Baliś, mgr inż.Marcin Kuta, mgr inż.Marta Majewska
Cele ogólne badań:
Metodologia budowy środowisk obliczeniowych zorientowanych na usługi wraz z wykorzystaniem komponentów programistycznych, wykorzystanie elementów inżynierii wiedzy i opisu ontologicznego dla potrzeb tworzenia wirtualnych organizacji, rozwój metod monitorowania aplikacji rozproszonych i gridowych, rozwój algorytmów równoległych i rozproszonych dla potrzeb symulacji systemów wielkiej skali i wielkoskalowych, rozproszone systemy przechowywania i udostępniania dużej ilości danych, systemy grafiki i wizualizacji naukowej, rozwój metod rozpoznawania obrazów, rozwój algorytmów tworzenia siatek obliczeniowych.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
18.18.120.624; 11.11.120.777, 10.10.120.802
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Metodologia obliczeń rozproszonych z wykorzystaniem podejścia komponentowo-zorientowanego i opartego na architekturze servisowej (SOA), metodologia monitorowania obliczeń rozproszonych zbudowanych z serwisów, model automatycznego tworzenia wirtualnych organizacji z wykorzystaniem semantycznego opisu kontraktów, wieloskalowe modele symulacyjne i ich algorytmy równoległe w odniesieniu do badań angiogenezy i SPH, metoda analizy wzorców w zastosowaniu do przewidywania aktywności leków oraz metoda rozpoznawania obrazów umożliwiającą wygodną i precyzyjną kontrolę rozmiaru i kształtu tworzonych elementów, stopnia anizotropii i gradacji elementów, efektywny generator siatek dwu- i trójwymiarowych dla potrzeb metody FEM, algorytm replikacji danych dla potrzeb efektywnego dostępu w środowiskach rozproszonych i algorytmy wizualizacji naukowej, metodologie tworzenia organizacji wirtualnych w oparciu o kontrakty.
Patenty, know how, wdrożenia:
Najważniejsze publikacje:
- Piotr Nowakowski, Daniel Harezlak, Marian Bubak: A New Approach to Development and
Execution of Interactive Applications on the Grid. 8th IEEE International Symposium on Cluster Computing and the Grid (CCGrid 2008), 19-22 May 2008, Lyon, France, publisher: IEEE Computer Society, pp. 681-686
- Adianto Wibisono, Zhiming Zhao, Adam Belloum, Marian Bubak: A Framework for Interactive Parameter Sweep Applications. 8th IEEE International Symposium on Cluster Computing and the Grid (CCGrid 2008), 19-22 May 2008, Lyon, France, publisher: IEEE Computer Society, pp. 703
- A.G. Hoekstra, S. Portegies Zwart, M. Bubak, P.M.A. Sloot Chapter 8: Towards Distributed Petascale Computing, pp. 147-164 in: David A. Bader, ed., Petascale Computing. Algorithms and Applications. Chapman and Hall/CRC, 2008 ISBN-13: 978-1-58488-909-0
- A. Tirado-Ramos, P. M. A. Sloot, and M. Bubak, Chapter 10: Grid-based interactive decision support in biomedicine, pp. 225-246, El-Ghazali Talbi, Albert Y. Zomaya, eds, Grid Computing for Bioinformatics and Computational Biology Wiley-Interscience, John Wiley and Sons 2008 ISBN:
978-0-471-78409-8
- B. Balis, M. Bubak, and M. Wegiel. LGF: A Flexible Framework for Exposing Legacy Codes as Services. Future Generation Computer Systems, 24(7): 711-719, 2008.
- R. Wismueller, M. Bubak, and W. Funika. High-Level Application Specific Performance Analysis using the G-PM Tool. Future Generation Computer Systems, 24(2):121-132, February 2008.
- P. Sloot, P. Coveney, M.T. Bubak, A-m. Vandamme, B. O Nuallain, D. van de Vijver, and Ch. Boucher: Virolab: A Collaborative Decision Support System in Viral Deseas Treatment Reviews in Antiviral Therapy, vol 3, page 4-7, 2008
- B. Balis and M. Bubak. An Ontology Model for Execution Records of Grid Scientific Applications. In SKG '08: Proceedings of the 2008 Fourth International Conference on Semantics, Knowledge and Grid, pages 34-41, Washington, DC, USA, 2008. IEEE Computer Society.
- B. Balis and M. Bubak. Monitoring Infrastructure for Grid Scientific Workflows. In E. Deelman and I. Taylor, editors, The 3rd Workshop on Workflows in Support of Large-Scale Science In conjunction with SC 2008, Austin, TX, November 17, 2008.
- B. Balis, M. Bubak, and B. Labno. Monitoring of Grid scientific workflows. Scientific Programming, 16(2-3):205-216, 2008.
- M. Bubak, T. Gubala, M. Malawski, B. Balis, W. Funika, T. Bartynski, E. Ciepiela, D. Harezlak, M.Kasztelnik, J. Kocot, D. Krol, P. Nowakowski, M. Pelczar, J. Wach, M. Assel, A. Tirado-Ramos, "Virtual Laboratory for Development and Execution of Biomedical Collaborative Applications," ,
21st IEEE Symposium on Computer-Based Medical Systems, pp. 373-378, 2008
- B. Palacz, T. Milos, L. Dutka and J. Kitowski, IEBS Ticketing Protocol as Answer to Synchronization Issue, in: R. Wyrzykowski, J. Dongarra, K. Karczewski, and J. Wasniewski (Eds.), Proceedings of 7-th International Conference, PPAM 2007, Gdansk, Poland, September 2007, LNCS 4967, Springer 2008, pp. 59-67
- L. Skital, M. Janusz, R. Slota, and J. Kitowski, Service Level Agreement Metrics for Real-Time Application on the Grid, in: R. Wyrzykowski, J. Dongarra, K. Karczewski, and J. Wasniewski (Eds.), Proceedings of 7-th International Conference, PPAM 2007, Gdansk, Poland, September
2007, LNCS 4967, Springer 2008, pp.798-806
- W. Funika, P. Godowski, and P. Pegiel, Semantic-Oriented Approach to Performance Monitoring of Distributed Java Applications, in: R. Wyrzykowski, J. Dongarra, K. Karczewski, and J.Wasniewski (Eds.), Proceedings of 7-th International Conference, PPAM 2007, Gdansk, Poland,
September 2007, LNCS 4967, Springer 2008, pp. 1140-1149
- T. Jurczyk and B. Glut. Mesh Domain Decomposition supervised by Control Space. Proc of 8th World Congress on Computational Mechanics (WCCM8), 5th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2008), June 30 - July 5, 2008 Venice, Italy.
- B. Glut and T. Jurczyk. Retriangulation Techniques for 3D Mesh Adaptation. Proc of 8th World Congress on Computational Mechanics (WCCM8), 5th European Congress on Computational Methods in Applied
Sciences and Engineering (ECCOMAS 2008), June 30 - July 5, 2008 Venice, Italy.
- B. Glut and T. Jurczyk. Domain Decomposition Strategies for Parallel Generation of Tetrahedral Meshes. M. Bubak et al. (Eds.): ICCS 2008, number 5101 in Lecture Notes in Computer Science, Part I, pages 641--650, 2008. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008.
- T. Arodz, Clustering Organisms Using Metabolic Networks, in: M. Bubak, G. D. van Albada and J.Dongarra and P. M.A. Sloot (Eds.), Proceedings of Computational Science - ICCS 2008, 8th International Conference Krakow, Poland, June 2008, volume II, LNCS 5102, Springer, 2008, pp. 527-534
- M. Bargiel, Geometrical Properties of Simulated Packings of Spherocylinders, in: Lecture Notes in Computer Science, Computational Science - ICCS 2008, 8th International Conference, Krakow, Poland, June 23-25, 2008, Proceedings, Part II, Volume 5102/2008, pp. 126-135.
- M. Bargiel, E.M. Tory, A particle-based approach to sedimentation and fluidization, in: Leading-Edge Applied Mathematical Modeling Research, Matias P. Alvarez, ed., Nova Science Publishers Inc. (2008) pp. 19-65.
- B. Kryza, L. Dutka, R. Slota and J. Kitowski, Security Focused Dynamic Virtual Organizations in the Grid based on Contracts, in: P. Cunningham and M. Cunningham (Eds.), Collaboration and the Knowledge Economy, Issuses, Applications, Case Studies, volume 5, part II, IOS Press 2008, pp. 1153-1160
- J. Kitowski, Semantic approach to capability and capacity computing, in: M. Tudruj (Eds.), Proc. of ISPDC 2008, International Symposium on Parallel and Distributed Computing, Krakow, Poland, July 1-5, 2008, IEEE Computer Society, 2008, pp. 20.
- T. Rozen, K. Boryczko, J. Kitowski, Particle simulations of tho-phase flows on Cell Broadband Engine, in: M. Tudruj (Eds.), Proc. of ISPDC 2008, International Symposium on Parallel and Distributed Computing, Krakow, Poland, July 1-5, 2008, IEEE Computer Society, 2008, pp. 439-443.
- A. Wibisono, Z. Zhao, A. Belloum, and M. Bubak, A Framework for Interactive Parameter Sweep Applications, in: M. Bubak, G. D. van Albada and J. Dongarra and P. M.A. Sloot (Eds.), Proceedings of Computational Science - ICCS 2008, 8th International Conference Krakow, Poland,
June 2008, volume III, LNCS 5103, Springer, 2008, pp. 481-490.
- P. Wroblewski, K. Boryczko, and M. Kope, Modeling Incompressible Fluids by Means of the SPH Method: Surface Tension and Viscosity, in: M. Bubak, G. D. van Albada and J. Dongarra and P. M.A. Sloot (Eds.), Proceedings of Computational Science - ICCS 2008, 8th International Conference Krakow, Poland, June 2008, volume I, LNCS 5101, Springer, 2008, pp. 600-609.
- K. Boryczko and M. Kurdziel, Approximate Clustering of Noisy Biomedical Data, in: M. Bubak, G. D. van Albada and J. Dongarra and P. M.A. Sloot (Eds.), Proceedings of Computational Science - ICCS 2008, 8th International Conference Krakow, Poland, June 2008, volume I, LNCS 5101, Springer, 2008, pp. 630-640.
- M. Kuta, M. Wrzeszcz, P. Chrzaszcz, and J. Kitowski, Accuracy of Baseline and Complex Methods Applied to Morphosyntactic Tagging of Polish, in: M. Bubak, G. D. van Albada and J. Dongarra and P. M.A. Sloot (Eds.), Proceedings of Computational Science - ICCS 2008, 8th International
Conference Krakow, Poland, June 2008, volume I, LNCS 5101, Springer, 2008, pp. 903-912.
- M. Zuzek, M. Talik, T. Swierczynski, C. Wisniewski, B. Kryza, L. Dutka, and J. Kitowski, Formal Model for Contract Negotiation in Knowledge-Based Virtual Organizations, in: M. Bubak, G. D. van Albada and J. Dongarra and P. M.A. Sloot (Eds.), Proceedings of Computational Science - ICCS 2008, 8th International Conference Krakow, Poland, June 2008, volume III, LNCS 5103, Springer, 2008, pp. 409-418.
- W. Funika, P. Godowski, and P. Pegiel, A Semantic-Oriented Platform for Performance Monitoring of Distributed Java Applications, in: M. Bubak, G. D. van Albada and J. Dongarra and P. M.A. Sloot (Eds.), Proceedings of Computational Science - ICCS 2008, 8th International Conference Krakow, Poland, June 2008, volume III, LNCS 5103, Springer, 2008, pp. 233-242.
- R. Wcislo and W. Dzwinel, Particle Based Model of Tumor Progression Stimulated by the Process of Angiogenesis, in: M. Bubak, G. D. van Albada and J. Dongarra and P. M.A. Sloot (Eds.), Proceedings of Computational Science - ICCS 2008, 8th International Conference Krakow, Poland,
June 2008, volume II, LNCS 5102, Springer, 2008, pp. 177-186.
- B. Balis, M. Bubak, and J. Wach, Provenance Tracking in the ViroLab Virtual Laboratory, in: R. Wyrzykowski, J. Dongarra, K. Karczewski, and J. Wasniewski (Eds.), Proceedings of 7-th International Conference, PPAM 2007, Gdansk, Poland, September 2007, LNCS 4967, Springer 2008, pp. 381-390
- M. Malawski, T. Bartynski, and M. Bubak, A Tool for Building Collaborative Applications by Invocation of Grid Operations, in: M. Bubak, G. D. van Albada and J. Dongarra and P. M.A. Sloot (Eds.), Proceedings of Computational Science - ICCS 2008, 8th International Conference Krakow,
Poland, June 2008, volume III, LNCS 5103, Springer, 2008, pp. 243-252.
- D. Nikolow, R. Slota, L and J. Kitowski, Grid Services for HSM Systems Monitoring , in: R. Wyrzykowski, J. Dongarra, K. Karczewski, and J. Wasniewski (Eds.), Proceedings of 7-th International Conference, PPAM 2007, Gdansk, Poland, September 2007, LNCS 4967, Springer 2008, pp.321-330
- J. Zieba, B. Kryza, R. Slota, L. Dutka and J. Kitowski, Ontology Alignment for Contract Based Virtual Organizations Negotiation and Operation,in: R. Wyrzykowski, J. Dongarra, K. Karczewski, and J. Wasniewski (Eds.), Proceedings of 7-th International Conference, PPAM 2007, Gdansk,
Poland, September 2007, LNCS 4967, Springer 2008, pp.835-842
- Slota Renata, Majewska Marta, Kitowski Jacek, Lambert Simon, Laclavik Michal, Hluchy Ladislav, and Viano Gianni, Evaluation of Experience-based Support for Organizational Employees, in: Jie Lu, Da Ruan, Guangquan Zhang (Eds.), E-Service Intelligence. Methodologies, Technologies and Applications, Series: Studies in Computational Intelligence, Vol. 37, Springer, 2007, pp. 411-434 (book chapter)
- Bartosz Kryza, Renata Slota, Marta Majewska, Jan Pieczykolan, Jacek Kitowski, Grid organizational memory—provision of a high-level Grid abstraction layer supported by ontology alignment, The International Journal of FGCS, Grid Computing: Theory, methods & Applications, vol. 23, issue 3, Mar 2007, Elsevier, 2007, pp. 348-358
- J. Kitowski, K, Boryczko, M. Bubak, W. Dzwinel, W. Funika, R. Slota, Rozwój ¶rodków i narzedzi informatyki dla potrzeb symulacji i budowy aplikacji gridowych,Pomiary Automatyka Kontrola, no. 3, Agenda Wydawnicza SIMP, 2007, pp. 26-40
- Rzasa, W., Bubak, M., Balis, B., Szepieniec, T., Overhead verification for Cryptographically Secured Transmission on the Grid, Computing and Informatics, 26 (1) (2007) 89-101.
- Laclavik, M. Seleng, L. Hluchy, J. Kitowski, Yet Undiscovered Potential of the e-mail Communication, in: M. Laclavik, I. Budinska, L. Hluchy (Eds.), Proceedings of 1st Workshop on Intelligent and Knowledge Oriented Technologies, November 28-29, 2006, Bratislava, Slovakia, Equilibria, Kosice, 2007, pp. 45-50.
- K.Rycerz, A.Tirado-Ramos, A.Gualandris, S.Portegies Zwart, M.Bubak, and P.M.A. Sloot. Interactive N-Body simulations on the Grid: HLA versus MPI. International Journal of High Performance Computing Applications, Volume 21, No. 2, Summer 2007, pp.210-221
- B. Balis, M. Bubak, K. Sterna, A. Bemben, Efficient and Reliable Execution of Legacy Codes Exposed as Services, in: Y. Shi, G. D. van Albada, P. M. A. Sloot (Eds.), Proceedings of Computational Science - ICCS 2007, 7th International Conference Beijing, China, May 2007, volume I, LNCS 4487, Springer, 2007, pp. 390-397.
- Majewska, B. Kryza, J. Kitowski, Translation of Common Information Model to Web Ontology Language, in: Y. Shi, G. D. van Albada, P. M. A. Sloot (Eds.), Proceedings of Computational Science - ICCS 2007, 7th International Conference Beijing, China, May 2007, volume I, LNCS 4487, Springer, 2007, pp. 414-417.
- J. Pieczykolan, L. Dutka, B.Kryza, K. Korcyl and J. Kitowski, Data Dispatcher for Real Time applications in Grid environment, Poster presented at 7th Int. Conf.Computational Science - ICCS 2007, Beijing, China, May 2007, adtn'l CD pp. 47-54.
- B. Glut, T. Jurczyk, and J. Kitowski. Anisotropic Volume Mesh Generation Controlled by Adaptive Metric Space. AIP Conf. Proc. Volume 908 NUMIFORM 2007, Materials Processing and Design: Modeling, Simulation and Applications, pages 233-238, June 17-21, Porto, Portugal, 2007.
- T. Jurczyk, B. Głut and P. Breitkopf. Parallel 3D Mesh Generation using Geometry Decomposition. AIP Conf. Proc. Volume 908 NUMIFORM 2007, Materials Processing and Design: Modeling, Simulation and Applications, pages 1579-1584, June 17-21, Porto, Portugal, 2007.
- M. Bubak, P. Nowakowski and S. Unger, K-WfGrid - Knowledge-Based Workflow System for Grid Application, in: M. Bubak and S. Unger (Eds.). Proceedings of Cracow'06 Grid Workshop, Oct 15-18, 2006, Cracow, Poland. The Knowledge-based Workflow System for Grid Applications, ACC Cyfronet AGH, 2007, pp. 1-12.
- T. Gubala, D. Harezlak, M. Bubak and M. Malawski, Constructing Abstract Workflows of Applications with Workflow Composition Tool, in: M. Bubak and S. Unger (Eds.). Proceedings of Cracow'06 Grid Workshop, Oct 15-18, 2006, Cracow, Poland. The Knowledge-based Workflow System for Grid Applications, ACC Cyfronet AGH, 2007, pp. 25-30.
- L. Dutka, J. Kitowski and S. Natanek, Constructing Automatic Application Builder - Tool for Automatic Service Selection, in: M. Bubak and S. Unger (Eds.). Proceedings of Cracow'06 Grid Workshop, Oct 15-18, 2006, Cracow, Poland. The Knowledge-based Workflow System for Grid Applications, ACC Cyfronet AGH, 2007, pp. 31-38.
- B. Balis, M. Bubak and B. Labno, GEMINI: Generic Monitoring Infrastructure for Grid Resources and Applications, in: M. Bubak and S. Unger (Eds.). Proceedings of Cracow'06 Grid Workshop, Oct 15-18, 2006, Cracow, Poland. The Knowledge-based Workflow System for Grid Applications, ACC Cyfronet AGH, 2007, pp. 60-73.
- B. Kryza, J. Pieczykolan, M. Majewska, R. Slota, M. Babik, A. Toth, J. Kitowski and L. Hluchy, Grid Organizational Memory - Semantic Framework for Metadata Management in the Grid, in: M. Bubak and S. Unger (Eds.). Proceedings of Cracow'06 Grid Workshop, Oct 15-18, 2006, Cracow, Poland. The Knowledge-based Workflow System for Grid Applications, ACC Cyfronet AGH, 2007, pp. 74-81.
- M. Majewska, B. Kryza and J. Kitowski, On Translation Common Information Model to OWL Ontology, in: M. Bubak and S. Unger (Eds.). Proceedings of Cracow'06 Grid Workshop, Oct 15-18, 2006, Cracow, Poland. The Knowledge-based Workflow System for Grid Applications, ACC Cyfronet AGH, 2007, pp. 82-89.
- B. Kryza, J. Pieczykolan, J. Wach, M. Zuzek and J. Kitowski Peer-to-Peer Distribution Model for Grid Organizational Memory Knowledge Base, in: M. Bubak and S. Unger (Eds.). Proceedings of Cracow'06 Grid Workshop, Oct 15-18, 2006, Cracow, Poland. The Knowledge-based Workflow System for Grid Applications, ACC Cyfronet AGH, 2007, pp. 90-97.
- M. Kuta, S. Polak, B. Palacz, T. Milos, R. Slota and J. Kitowski, TeToN - a Jena-Based Tool for Text-to-Ontology Approach, in: M. Bubak and S. Unger (Eds.). Proceedings of Cracow'06 Grid Workshop, Oct 15-18, 2006, Cracow, Poland. The Knowledge-based Workflow System for Grid Applications, ACC Cyfronet AGH, 2007, pp. 98-105.
- R. Slota, J. Zieba, M. Janusz and J. Kitowski, OnTal - the Tool for Ontology Extension in Knowledge-Based Grid Systems, in: M. Bubak and S. Unger (Eds.). Proceedings of Cracow'06 Grid Workshop, Oct 15-18, 2006, Cracow, Poland. The Knowledge-based Workflow System for Grid Applications, ACC Cyfronet AGH, 2007, pp. 106-113.
- Z. Balogh, M. Seleng, M. Maliska, L. Hluchy, R. Slota, J. Zieba and J. Kitowski, Knowledge Assimilation Agent - Component for Workflow-Based Grid Service Performance Prediction, Workflow Result Estimation and Semi-Automatic Service Discovery, in: M. Bubak and S. Unger (Eds.). Proceedings of Cracow'06 Grid Workshop, Oct 15-18, 2006, Cracow, Poland. The Knowledge-based Workflow System for Grid Applications, ACC Cyfronet AGH, 2007, pp. 114-121.
- E. Gatial, B. Simo, G. Nguyen, M. Laclavik, L. Hluchy, T. Linden and B. Kryza, K-Wf Grid Portal: a Web Interface to Semantic Workflows, in: M. Bubak and S. Unger (Eds.). Proceedings of Cracow'06 Grid Workshop, Oct 15-18, 2006, Cracow, Poland. The Knowledge-based Workflow System for Grid Applications, ACC Cyfronet AGH, 2007, pp. 131-137.
- M. Bubak, M. Malawski, P. Nowakowski and S. Unger, Software Engineering Aspects of K-Wf Grid, in: M. Bubak and S. Unger (Eds.). Proceedings of Cracow'06 Grid Workshop, Oct 15-18, 2006, Cracow, Poland. The Knowledge-based Workflow System for Grid Applications, ACC Cyfronet AGH, 2007, pp. 162-169.
- L. Dutka, K. Korcyl, K. Zielinski, J. Kitowski, R. Slota, W. Funika, K. Balos, L. Skital and Bartosz Kryza, Interactive European Grid Environment for HEP Application with Real Time Requirements, in: M. Bubak, M. Turala, and K. Wiatr (Eds.). Proceedings of Cracow'06 Grid Workshop, Oct 15-18, 2006, Cracow, Poland, ACC Cyfronet AGH, 2007, pp. 11-20.
- B. Kryza, L. Dutka, R. Slota, J. Pieczykolan and J. Kitowski, GVOSF: Grid Virtual Organization Semantic Framework for Knowledge Support, in: M. Bubak, M. Turala, and K. Wiatr (Eds.). Proceedings of Cracow'06 Grid Workshop, Oct 15-18, 2006, Cracow, Poland, ACC Cyfronet AGH, 2007, pp. 104-110.
- J. T. Moscicki, M. Bubak, H-C Lee, A. Muraru and P. Sloot, Quality of Service on the Grid with User Level Scheduling, in: M. Bubak, M. Turala, and K. Wiatr (Eds.). Proceedings of Cracow'06 Grid Workshop, Oct 15-18, 2006, Cracow, Poland, ACC Cyfronet AGH, 2007, pp. 119-129.
- W. Funika, P. Godowski and P. Pegiel, Performance Visualization of Distributed Java Applications Based on J-OCM, in: M. Bubak, M. Turala, and K. Wiatr (Eds.). Proceedings of Cracow'06 Grid Workshop, Oct 15-18, 2006, Cracow, Poland, ACC Cyfronet AGH, 2007, pp. 247-254.
- L. Dutka, B. Palacz and J. Kitowski, IEBS- Inteligent ExaByte Storage Based on Grid Approach, in: M. Bubak, M. Turala, and K. Wiatr (Eds.). Proceedings of Cracow'06 Grid Workshop, Oct 15-18, 2006, Cracow, Poland, ACC Cyfronet AGH, 2007, pp. 304-311.
- W. Funika and P. Pegiel, GScript Editor as Part of the ViroLab Presentation Layer, in: M. Bubak, M. Turala, and K. Wiatr (Eds.). Proceedings of Cracow'06 Grid Workshop, Oct 15-18, 2006, Cracow, Poland, ACC Cyfronet AGH, 2007, pp. 320-327.
- Malawski, T. Bartynski, E. Ciepiela, J. Kocot, P. Pelczar and M. Bubak, A new Approach to Supporting Component Applications on Grid, in: M. Bubak, M. Turala, and K. Wiatr (Eds.). Proceedings of Cracow'06 Grid Workshop, Oct 15-18, 2006, Cracow, Poland, ACC Cyfronet AGH, 2007, pp. 328-336.
- L. Skital, L. Dutka, K. Korcyl, M. Janusz, R. Slota and J. Kitowski, Virtual Organization Approach for Running HEP Applications in Grid Environment, in: M. Bubak, M. Turala, and K. Wiatr (Eds.). Proceedings of Cracow'06 Grid Workshop, Oct 15-18, 2006, Cracow, Poland, ACC Cyfronet AGH, 2007, pp. 483-490.
- M. Malawski, T. Szepieneic, M. Kochanczyk, M. Piwowar and I. Roterman-Konieczna, The Quest for Pharmacology Active Never Born Proteins with the EUChinaGrid Project, in: M. Bubak, M. Turala, and K. Wiatr (Eds.). Proceedings of Cracow'06 Grid Workshop, Oct 15-18, 2006, Cracow, Poland, ACC Cyfronet AGH, 2007, pp.505-510.
- M. Bargiel, E.M. Tory, A five-parameter Markov model for simulating the paths of sedimenting particles, Applied Mathematical Modeling, 31, No.10 (2007) 2080-2094.
- Bargiel, E.M. Tory, Stability of tridisperse suspensions, Comput. Visual. Sci., 10 (2007) 163-170.
- L. Rauch, L. Madej, T. Jurczyk and M. Pietrzyk. Complex Modelling Platform based on Digital Material Representation. Complex Systems Concurrent Engineering, part 7, pages 403-410, Springer London 2007.
- M. Bubak, D. Harezlak, P. Nowakowski, T. Gubala, M. Malawski, Appea: A Platform for Developments and Execution of Grid Applications, in: P. Cunningham and M. Cunningham (Eds.), Expanding the Knowledge Economy, Issue, Applications, Case Studies, IOS Press, 2007, pp. 123-130
- M. Bubak, T. Gubala, M. Kasztelnik, M. Malawski, P. Nowakowski, P. M. A. Sloot, Appea: Collaborative Virtual Laboratory for e-Health, in: P. Cunningham and M. Cunningham (Eds.), Expanding the Knowledge Economy, Issue, Applications, Case Studies, IOS Press, 2007, pp. 537-544
- P. M. A. Sloot, A. Tirado-Ramos, M. Bubak, Multi-Science Decision Support for HIV Drug Resistance Treatment, in: P. Cunningham and M. Cunningham (Eds.), Expanding the Knowledge Economy, Issue, Applications, Case
- B. Kryza, L. Dutka, R. Slota, and J. Kitowski, Supporting Knowledge-based Dynamic Virtual Organizations with Contracts, in: P. Cunningham and M. Cunningham (Eds.), Expanding the Knowledge Economy, Issue, Applications, Case Studies, IOS Press, 2007, pp. 937-944
- W. Dzwinel, Real-world modeling - tools, methods, applications and the future of computational sciences, in: R. Tadeusiewicz, A. Ligeza, M. Szymkat (Eds.), Proc. of CMS'07 Conference (Computer Methods and Systems), 21-23 November, 2007, Krakow, Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2007, pp. 43
- D. Radziszewski and W. Alda, A parallel system for non-deterministic ray tracing, in: R. Tadeusiewicz, A. Ligeza, M. Szymkat (Eds.), Proc. of CMS'07 Conference (Computer Methods and Systems), 21-23 November, 2007, Krakow, Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2007, pp.265-270
- J. Pieczykolan, L. Dutka, K. Korcyl, and J. Kitowski, Data Dispatcher for interactive and data-streaming applications using Grid environment, in: R. Tadeusiewicz, A. Ligeza, M. Szymkat (Eds.), Proc. of CMS'07 Conference (Computer Methods and Systems), 21-23 November, 2007, Krakow, Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2007, pp. 339-344
- P. Wroblewski, K. Boryczko, and M. Kopec, Modeling surface tension of incompressible fluids by means of a modified SPH method, in: R. Tadeusiewicz, A. Ligeza, M. Szymkat (Eds.), Proc. of CMS'07 Conference (Computer Methods and Systems), 21-23 November, 2007, Krakow, Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2007, pp. 389-394
- B. Balis, M. Bubak, and M. Pelczar. From Monitoring Data to Experiment Information -- Monitoring of Grid Scientific Workflows. In G. Fox, K. Chiu, and R. Buyya, editors, Third IEEE International Conference on
e-Science and Grid Computing, e-Science 2007, Bangalore, India, 10-13 December 2007, pages 187-194. IEEE Computer Society, 2007.
- B. Balis, M. Bubak, and J. Wach. User-Oriented Querying over Repositories of Data and Provenance. In G. Fox, K. Chiu, and R. Buyya, editors, Third IEEE International Conference on e-Science and Grid Computing, e-Science 2007, Bangalore, India, 10-13 December 2007, pages 77-84. IEEE Computer Society, 2007.
- T. Arodz, A. Z. Dudek, Multivariate Modeling and Analysis in Drug Discovery Current Computer-Aided Drug Design, 3(4):240-247, Bentham Science, 2007
- Marek Kasztelnik, Marian Bubak, Cezary Gorka, Maciej Malawski, and Tomasz Gubala. Fault tolerant grid registry. In Thomas Fahringer Péter Kacsuk and Zsolt Németh, editors, Distributed and Parallel Systems, pages 135-144. Springer, 2007.
- Maciej Malawski, Tomasz Szepieniec, Marek Kochanczyk, Monika Piwowar, and Irena Roterman. An approach to protein folding on the grid - EUChinaGRID experience. Bio-Algorithms and Med-Systems, 3(5):45-50, 2007.
- Maciej Malawski, Marian Bubak, Francoise Baude, Denis Caromel, Ludovic Henrio, and Matthieu Morel. Interoperability of grid component models: GCM and CCA case study. In Thierry Priol and Marco Vanneschi, editors, Towards Next Generation Grids: Proceedings of the CoreGRID Symposium, pages 95-105, Rennes, France, August 2007. Springer.
- M. Kuta, M. Chrzaszcz, P. Kitowski, J., A Case Study of Algorithms for Morphosyntactic Tagging of Polish Language. In: Computing and Informatics. Vol. 26, no. 6 (2007), p. 627-647.
- Piotr Pawliczek and Witold Dzwinel, Visual analysis of multidimensional data using fast MDS algorithm, Proceedings of SPIE - Volume 6937, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2007, Ryszard S. Romaniuk, Editor, 69372N (Dec. 28, 2007)
- Dzwinel, W., Can the spatially extended populations replicate the logistic map?, Automata 2007, 13th International Workshop on Cellular Automata, August 27-29, 2007, The Fields Institute, Toronto, Canada.
- P. Wróblewski, Mariusz Kopeć, Krzysztof Boryczko, SPH – A comparison of Neighbor Search Methods Based on Constant Number of Neighbors and Constant Cut-off Radius, Task Quarterly 11 (3) 2007, 275-285
Adres strony internetowej:
Dodatkowe informacje:
1.Współpraca z:
a.ACK Cyfronet AGH
b.University of Minnesota
c.Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences
d.University of Amsterdam
e.University of Vienna
f.Universite de Technologie de Compiegne
2.Uczestnictwo w grantach finansowanych przez Unie Europejską
a.Int.eu.grid
b.Gredia
c.Virolab
d.Coregrid
Dane osoby kontaktowej:
prof.dr hab.inż.Jacek Kitowski

data aktualizacji: 2009-03-02

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza