• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
/

Mechanizm i kinetyka procesów elektrod gazowych w jonowych przewodnikach ceramicznych (prace własne)

Kierownik: mgr inż. Andrzej Raźniak
Jednostka wiodąca: Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego
Wydział Energetyki i Paliw
Główni wykonawcy:
mgr inż. Andrzej Raźniak
Cele ogólne badań:
Określenie mechanizmu i wyznaczenie parametrów kinetycznych reakcji elektrody tlenowej na granicy faz elektroda punktowa/tlenek ceru domieszkowanego tlenkiem gadolinu.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Określenie wpływu długotrwałej polaryzacji elektrody metal | tlenkowy jonowy przewodnik ceramiczny na charakter procesu.
Najważniejsze publikacje:
1. Andrzej Raźniak, Piotr Tomczyk: „Application of microelectrodes for investigation of the oxygen electrode reaction in selected solid electrolytes” Materials Science (Poland) 2008
2. Andrzej Raźniak, Piotr Tomczyk, Magdalena Dudek: „Wybrane właściwości tlenkowych elektrolitów ceramicznych za bazie roztworów stałych MO2 (M=Zr, Ce).” Materiały Krakowska Konferencji Młodych Uczonych 2006, Kraków 20 – 22 września 2007 str. 217 – 224.
3. Magdalena Dudek, Władysław Bogusz, Andrzej Raźniak, Barbara Trybalska, Łukasz Zych: „Otrzymywanie i właściwości ceramicznych elektrolitów tlenkowych w układzie CeO2-Sm2O3-R2O3 (R=La, Gd).” Materiały Ceramiczne Nr.3 2007 str. 88 – 94.
4. Piotr Tomczyk, Andrzej Raźniak: „Characteristics of the oxygen electrode reaction for various solid electrolytes” First Polish Forum Fuel Cells and Hydrogen Technology Zakopane 5 – 7 sierpnia 2007, Book of abstracts str. 0-9.
5. Andrzej Raźniak, Piotr Tomczyk: „Zastosowanie mikroelektrod do badania reakcji elektrody tlenowej dla wybranych elektrolitów stałych SOFC” I Krajowa konferencja nanotechnologii: 26–28 kwietnia 2007 Wrocław, książka streszczeń; Politechnika Wrocławska. —Wrocław 2007, str. 216.
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Andrzej Raźniak
E-mail: razniak@agh.edu.pl,
tel. +12 6174172

data aktualizacji: 2008-05-15

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza