• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Technologie informacyjne / Informatyka

Zaawansowane metody analizy, rozpoznawania i rozumienia sygnałów biomedycznych dla potrzeb Społeczeństwa Informacyjnego w kontekście rozwoju telemedycyny

Kierownik: prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
Jednostka wiodąca: Katedra Automatyki
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Główni wykonawcy:
dr hab. inż. Piotr Augustyniak, prof. dr hab. Marek Ogiela
Cele ogólne badań:
Wykorzystanie technik wizji komputerowej oraz sieci neuronowych dla zbierania i analizy wybranych sygnałów biomedycznych.
Rozwój metod komputerowej analizy wybranych sygnałów biomedycznych.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Badania Statutowe umowa AGH nr 11.11.120.612
Najważniejsze uzyskane wyniki:
W pracach badawczych prowadzonych w Laboratorium Biocybernetyki uzyskano nowe wyniki naukowe głównie w obszarze semantycznego podejścia do analizy wybranych sygnałów medycznych. W publikacjach, które były przyjmowane przez najlepsze światowe periodyki naukowe (w szczególności indeksowane na tzw. Liście Filadelfijskiej) a także w prezentacjach konferencyjnych, przedstawianych na najlepszych ogólnoświatowych konferencjach, na plan pierwszy wysuwają się dwa osiągnięcia: Po pierwsze zdefiniowanie i konsekwentne rozwijanie nowej metody oceny obrazów medycznych, związane z wprowadzonym u nas i przyjętym dość szeroko za granicą hasłem „automatic understanding of medical images”. Po drugie znaczącym osiągnięciem było opracowanie metod analizy sygnału EKG związanych z nową koncepcją ogólnoświatowego systemu bezprzewodowej kontroli i opieki kardiologicznej (Ubiquitous Cardiology: Emerging Wireless Telemedical Application”). Dodatkowo uzyskano sporo wartościowych wyników w obszarze przetwarzania sygnałów mimiki twarzy jako techniki komunikacji osób o bardzo dużym stopniu niesprawności z komputerem. Badano także sygnały ABR związane z obiektywną oceną systemu słuchowego człowieka. Analizowano możliwości komputerowej oceny stanu pacjentów leczonych w związku z chorobą Parkinsona.
Najważniejsze publikacje:
1.Ogiela M. R., Tadeusiewicz R.: Modern Computational Intelligence Methods for the Interpretation of Medical Image, Studies in Computational Intelligence, Volume 84, Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg – New York, 2008 (książka)
2.Tadeusiewicz R., Ogiela M. R.: Medical Image Understanding Technology, Series: Studies in Fuzziness and Soft Computing, Vol. 156, Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg – New York, 2004 (książka)
3.Ogiela L., Tadeusiewicz R., Ogiela M.R.: Cognitive techniques in medical information systems. Computers in Biology and Medicine, Vol. 38, Nr. 4., 2008, pp. 501-507 Impact Factor: 1.068
4.Tadeusiewicz R., Ogiela M.R.: Why Automatic Understanding? In Beliczynski B., Dzielinski A., Iwanowski M., Riberiro B. (Eds.): Adaptive and Natural Computing Algorithms, Lecture Notes on Computer Science, vol. 4432, Part II, Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg – New York, 2007, pp. 477 – 491; Impact Factor: 0.402
5.Ogiela M.R., Tadeusiewicz R., Trzupek M.: Graph-Based Semantic Description in Medical Knowledge Representation and 3D Coronary Vessels Recognition. In Indulska J., Ma J., Yang L.T., Unger T., Cao J. (eds.): Ubiquitous Intelligence and Computing, Lecture Notes on Computer Science, vol. 4611, Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg – New York, 2007, pp. 1079-1088; Impact Factor: 0.402
6.Tadeusiewicz R.: Intelligent Web Mining for Semantically Adequate Images, Chapter in book: Wegrzyn-Wolska K.M., Szczepaniak P.S. (Eds.): Advances in Intelligent Web Mastering, Advances in Soft Computing, vol. 43, Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg – New York, 2007, pp. 3-10; Impact Factor: 0.402
7.Ogiela M.R., Tadeusiewicz R., Ogiela L.: Image Languages in Intelligent Radiological Palm Diagnostics, Pattern Recognition, Vol. 39/11. 2006, pp. 2157-2165, Impact Factor: 2.153
8.Szaleniec M., Goclon J., Witko M., Tadeusiewicz R.: Application of artificial neural networks and DFT-based parameters for prediction of reaction kinetics of ethylbenzene dehydrogenase. Journal of Computer-Aided Molecular Design, Nr 20 (3), 2006, pp. 145-157, Impact Factor: 2.082
9.Ogiela M.R., Tadeusiewicz R., Ogiela L.: Graph Image Language Techniques Supporting Radiological, Hand Image Interpretations, Computer Vision and Image Understanding, Elsevier, Vol. 103/2, 2006, pp 112-120, Impact Factor: 1.468
10.Ogiela L., Tadeusiewicz R., Ogiela M.R.: Cognitive Approach to Visual Data Interpretation in Medical Information and Recognition Systems, In: Nanning Zheng, Xiaoyi Jiang, Xuguand Lan (Eds.): Advances in Machine Vision, Image Processing, and Pattern Analysis, Lecture Notes in Computer Science, vol. 4153, Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg – New York, 2006, pp. 244-250, Impact Factor: 0.402
11.Ogiela L., Tadeusiewicz R., Ogiela M. R.: Cognitive Computing in Intelligent Medical Pattern Recognition Systems, In: De-Shuang Huang, Kang Li, Irwin G.W. (eds.): Intelligent Control and Automation, Lecture Notes in Control and Information Sciences, Vol. 344, Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg – New York, 2006, pp. 851-856, Impact Factor: 0.269
12.Ogiela L., Tadeusiewicz R., Ogiela M.R.: Cognitive Analysis in Diagnostic DSS-Type IT Systems, in Rutkowski L. (et al. eds.): Artificial Intelligence and Soft Computing – ICAISC 2006, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 4029, Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg – New York, 2006, pp. 962-971, Impact Factor: 0.251
13.Tadeusiewicz R., Ogiela L., Ogiela M.R.: Cognitive Analysis Techniques in Business Planning and Decision Support Systems, in Rutkowski L. (et al. eds.): Artificial Intelligence and Soft Computing, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 4029, Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg – New York, 2006, pp. 1025-1039, Impact Factor: 0.251
14.Ogiela L., Tadeusiewicz R., Ogiela M.R.: Graph-Based Structural Data Mining in Cognitive Pattern Interpretation, In Yasubumi Sakakibara, Satoshi Kobayashi, Kengo Sata, Tetsuro Nishino, Etsuji Tomita (Eds.): Grammatical Inference: Algorithms and Applications, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 4201, Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg, 2006, pp. 349-350, Impact Factor: 0.302
15.Tadeusiewicz R., Izworski A.: Learning in Neural Network - Unusual Effects of “Artificial Dreams”. In King et al. (Eds.): Neural Information Processing, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4232, Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg – New York, 2006, Part I, pp. 211 – 218, Impact Factor: 0.402
16.Cios K. J., Mamitsuka H., Nagashima T., Tadeusiewicz R.: Computational intelligence in solving bioinformatics problems. Artificial Intelligence in Medicine (Elsevier), nr 35, 2005, pp. 1-8; Impact Factor: 1.124
17.Horzyk A., Tadeusiewicz R.: Comparison of Plasticity of Self-Optimizing Neural Networks and Natural Neural Networks. In: Mira J., Alvarez J.T.: Mechanism, Symbols, and Models Underlying Cognition, Lecture Notes in Computer Science, vol. 3561, Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg – New York, 2005, Part I, pp. 156-165; Impact Factor: 0.513
18.Ogiela M.R., Tadeusiewicz R.: Nonlinear Processing and Semantic Content Analysis in Medical Imaging – a Cognitive Approach, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 54, nr. 6, 2005 pp. 2149- 2155; Impact Factor: 0.446
19.Ogiela M. R., Tadeusiewicz R., Ogiela L.: Intelligent Semantic Information Retrieval in Medical Pattern Cognitive Analysis, In: Gervasi O. et al. (Eds.): Computational Science and Its Applications - ICCSA 2005, Lecture Notes in Computer Science, vol. 3483, Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg – New York, 2005, Part IV, pp. 852 – 857; Impact Factor: 0.251
20.Ogiela M. R., Tadeusiewicz R.: Picture Languages in Medical Pattern Knowledge Representation and Understanding, In: Torra V., Narukawa Y., Miyamoto S. (Eds.): Modeling Decisions for Artificial Intelligence, Lecture Notes in Artificial Intelligence Nr. 3558, Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg – New York, 2005, pp. 442-447; Impact Factor: 0.251
21.Tadeusiewicz R.: What Does it Means “Automatic Understanding of the Images”? Proceedings of the 2007 IEEE International Workshop on Imaging Systems and Techniques, IEEE Imaging Systems Technical Committee, 2007, 6 pages CD version only, IEEE Catalog Number: 07EX1676C; ISBN: 1-3244-0965-9
22.Tadeusiewicz R.: Multifaceted Discourse on Information Technologies, Chapter in book: Korbicz J. (ed.): Measurements, Models, Systems and Design. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007, pp. vi – xi
23.Tadeusiewicz R., Ogiela M.R., Ogiela L.: New Approach to the Computer Support of Strategic Decision Making in Enterprises by Means of New Class of Understanding Based Management Support Systems. In: Saeed K., Abraham A., Mosdorf R. (eds.) Proceedings 6th International Conference on Computer Information Systems and Industrial Mangement Applictaions CISIM 2007, IEEE Computer Society, Los Alamitos, California 2007, pp. 9 - 13
24.Tadeusiewicz R., Ogiela M.R.: Automatic Understanding of Images. In Adipranata R., S. Rostianingsih, Ballangan, Itan R. (eds.): Proceedings of International Conference on Soft Computing, Intelligent System and Information Technology (ICSIIT), Special Book for Keynote Talks, Informatics Engineering Department, Petra Christian University, Surabaya, 2007, pp. 13 – 38
25.Tadeusiewicz R., Ogiela M.R.: Computer and Images: from Filtering and other Processing Procedures, through Feature Analysis and Pattern Recognition, up to the Automatic Understanding of the Merit Content, in Computer Methods and Systems, Oprogramowanie Naukowo Techniczne, ISBN 83-916420-4-6, Krakow 2007, pp. 1-16
26.Tadeusiewicz R., Augustyniak P.: Analysis of Human Eye Movements During the Plot Inspection as a Tool of Assessment of Local Informative Value of the 12-lead ECG. Biocybernetics and Biomedical Engineering, Vol.27, Nr.1/2, 2007, pp. 169-176
27.Augustyniak P., Tadeusiewicz R.: Web-based Architecture for ECG Interpretation Service Providing Automated and Manual Diagnostics, Biocybernetics and Biomedical Engineering, Vol.27, Nr.1/2, 2007, pp. 237-246
28.Ogiela L., Tadeusiewicz R., Ogiela M.R.: Cognitive Categorization in Modeling Decision and Pattern Understanding. In: Torra V., Narukawa Y., Yoshida Y.: Modeling Decisions for Artificial Intelligence, MDAI 2007 CD-ROM Proceedings, ISBN 978-84-00-08539-1, pp. 69-75
29.Tadeusiewicz R., Ogiela M.R.: New Diagnostics Perspectives Connected with a Concept of Automatic Patterns Understanding. Chapter in book: Korbicz J., Patan K., Kowal M.: Fault Diagnostics and Fault Tolerant Control, EXIT, Warsaw, ISBN 83-60434-32-1, 2007, pp. 43-49
30.Szaleniec M., Nowak P., Tadeusiewicz R., Witko M., Heider J.: Ethylbenzene dehydrogenase – the mechanism of biocatalytic oxidation of alkylaromatic and alkylheterocylic compounds, XXXIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, IKiFChP PAN, Kraków, 2007, pp. 11-12
31.Grewal R.S., Janicki R., Kakiashvili T., Kielan K., Koczkodaj W.W., Passi, K., Tadeusiewicz R.: Attacking the web cancer with the automatic understanding approach, Chapter in book: Wegrzyn-Wolska K.M., Szczepaniak P.S. (Eds.): Advances in Intelligent Web Mastering, Advances in Soft Computing, vol. 43, Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg – New York, 2007, pp. 136-141
32.Ogiela M.R., Tadeusiewicz R., Trzupek M.: Graph-based Linguistic Formalisms in Spatial Modelling of 3D Coronary Vessels, Proceedings of the 2007 IEEE International Workshop on Imaging Systems and Techniques, IEEE Imaging Systems Technical Committee, 2007, 6 pages CD version only, IEEE Catalog Number: 07EX1676C; ISBN: 1-3244-0965-9
33.Tadeusiewicz R.: Neural Networks in Biomedical Engineering, Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 13, Nr. 3, 2007, pp. 36-41
34.Ogiela L., Tadeusiewicz R., Ogiela M.R.: Cognitive Computing in Analysis of 2D/3D Medical Images, Proceedings of the IEEE IPC’2007 International Conference on Intelligent Pervasive Computing, IEEE Conference Publishing Services, Los Alamitos, Washington, Tokyo, 2007, (IEEE Catalog 0-7695-3006-0/07), pp. 15-18
35.Bigelow B., Janicki R., Kakiashvili T., Koczkodaj W., Passi K., Tadeusiewicz R.: A Case of Web Cancer, Pro-Dialog, Nr 23, 2007, pp. 59-62
36.Ogiela L., Tadeusiewicz R., Ogiela M.R.: Cognitive Informatics in Automatic Pattern Understanding, In Du Zhang, Yingxu Wang, Kisner W. (eds.): Proceedings of the 6th IEEE International Conference on Cognitive Informatics, IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, 2007, IEEE 07EX1833, pp. 79-84
37.Ogiela L., Tadeusiewicz R., Ogiela M.R.: Cognitive Linguistic Categorization for Medical Multi-dimensional Pattern Understanding, Proceedings of ACCV’07 Workshop on Multi-dimensional and Multi-view Image Processing, Tokyo 2007, pp. 150-156
38.Kakiashvili T., Kielan K., Koczkodaj W., Passi K., Tadeusiewicz R.: Supporting the Aspergar Syndrome Diagnostic Process by Selected AI Methods. Proceedings of Artificial Intelligence Studies, vol. 4 (27), 2007, ISBN 978-83-7051-445-7, pp. 21-27
39.Bułka J., Koleszyńska J.,Tadeusiewicz R., Izworski A.: Diabetes diet visualization in GIGISIM – Telemedicine solution for patient education, In: Proceedings of VI Internationa Congress on Health Informatics, Cuba 2007 (CD for only).
40.Tadeusiewicz R., Augustyniak P.: Automatic Management of Tele-interpretation Knowledge in a Wearable Diagnostic Device, Chapter in Book: Saeed K., Mosorf R., Pejaś J., Hilmola P., Sosnowski Z., El-Fray I. (eds.): Biometrics, Computer Security Systems and Artificial Intelligence Applications, Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg – New York, 2006, pp. 311-321
41.Tadeusiewicz R.: Development of Technological Universities as an Element of Prodevelopmental Regional Policy, Chapter in book: Wozniak J. (ed.): Cohesion Policy and Regions New Perspective, The Marshal’s Office of Malopolska Region, Krakow, 2006, pp. 148-154
42.Tadeusiewicz R., Ogiela M.R.: New Results Obtained Using The Medical Images Automatic Understanding Technologies. In Pietka E., Leski J., Franiel S.: Medical Informatics & Technologies, Proceedings of the XI International Conference, MIT 2006, pp. I-3 – I-15
43.Augustyniak P., Tadeusiewicz R.: Assessment of electrocardiogram visual interpretation strategy based on scanpath analysis, Physiological Measurements, Vol. 27, 2006, pp. 597-608
Adres strony internetowej:
Dane osoby kontaktowej:
dr inż. Zbigniew Mikrut 3853 zibi@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-17

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza